en-USro-RO

| Login
21 august 2019

Calendarul zilei

Miercuri, 21 august 2019

Sfintii zilei
Sf. Pius al X-lea, pp. **
Liturghierul Roman
Sf. Pius al X-lea, pp. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
alb, P
Lectionar
1Tes 2,2b-8: Ne-ar fi plãcut sã vã dãm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci și sufletele noastre 
Ps 88: Îndurãrile tale, Doamne, în veci le voi cânta 
In 21,15-17: Paște mielușeii mei! Paște oile mele!
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 20-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Anselm, ep. înv.

 Liturghierul Roman

† ÎNVIEREA DOMNULUI (PAŞTELE)

Ant. la intrare 
Am înviat şi de acum sunt pururi cu tine, aleluia;
ai pus peste mine mâna ta, aleluia;
minunată este pentru mine cunoaşterea ta, aleluia, aleluia!         Cf. Ps. 138,18.5-6 
sau:

Domnul a înviat cu adevărat, aleluia;
a lui este gloria şi puterea
în toţi vecii vecilor, aleluia, aleluia.        Lc 24,34; cf. Ap 1,6 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care, prin biruinţa Fiului tău unul-născut asupra morţii,
ne-ai deschis astăzi porţile vieţii veşnice,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, sărbătorind învierea Domnului,
să înviem, prin înnoirea Duhului tău, în lumina vieţii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Tresăltând de bucuria învierii,
îţi oferim, Doamne, această jertfă
prin care Biserica ta renaşte şi se hrăneşte în chip minunat.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Cristos, Mielul nostru de Paşti,
a fost jertfit, aleluia;
să sărbătorim, aşadar,
cu azimele sincerităţii şi ale adevărului,
aleluia, aleluia!         1Cor 5,7-8 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
n bunătatea ta nesfârşită, ocroteşte, Dumnezeule, Biserica ta,
pentru ca, reînnoită prin tainele pascale,
să ajungă la strălucirea învierii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

La mormântul gol sunt semne pentru aceia care sunt dispuşi să creadă: trebuie să ştim să vedem. Ucenicul pe care-l iubea Isus devine credinciosul tip care va şti de acum să înţeleagă Scriptura, adică să vadă scopul şi unitatea întregului plan mântuitor al lui Dumnezeu.

LECTURA I

Am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi.

Citire din Faptele Apostolilor 10,34a.37-43

În zilele acelea, 34a Petru a luat cuvântul şi a zis: 37 „Voi ştiţi ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul predicat de Ioan: 38 cum l-a consacrat Dumnezeu prin Duhul Sfânt şi l-a întărit cu puterea sa pe Isus din Nazaret, care pe unde a trecut a făcut bine şi i-a vindecat pe toţi cei stăpâniţi de diavol, căci Dumnezeu era cu el. 39 Noi suntem martori la tot ceea ce a făcut el în ţara iudeilor şi în Ierusalim; ei l-au omorât, atârnându-l pe lemnul crucii. 40 Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi şi i-a îngăduit să se arate, 41 nu la tot poporul, ci martorilor orânduiţi de Dumnezeu, nouă care am mâncat şi am băut cu el, după ce a înviat din morţi. 42 El ne-a poruncit să predicăm poporului şi să dăm mărturie că el este acela care a fost pus de Dumnezeu, ca judecător al celor vii şi al celor morţi. 43 Despre el toţi profeţii dau mărturie: că oricine crede în el primeşte, în numele lui, iertarea păcatelor”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2.16ab-17.22-23

R.: Aleluia, aleluia, aleluia.

1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

2 Să spună Israel că este bun,

veşnică este îndurarea lui! R.

 

16ab Dreapta Domnului şi-a arătat puterea,

dreapta Domnului m-a înălţat.

17 Nu voi muri, ci voi trăi

şi voi vesti faptele Domnului. R.

 

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii

a ajuns în capul unghiului.

23 Domnul a făcut acest lucru

şi este minunat în ochii noştri. R.

 

LECTURA A II-A

Căutaţi cele de sus unde este Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-4

Fraţilor, 1 dacă, aşadar, aţi înviat împreună cu Cristos, râvniţi la lucrurile de sus, unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 2 Năzuiţi spre cele de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă de acum cu Cristos în Dumnezeu; 4 când Cristos, care este viaţa voastră, se va arăta, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el plini de slavă.

Cuvântul Domnului

 

sau la alegere:

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,6b-8

Fraţilor, 6b nu ştiţi voi oare că puţină plămădeală dospeşte tot aluatul? 7 Curăţiţi-vă de plămădeala cea veche, ca să fiţi un aluat nou, pentru că voi trebuie să fiţi ca pâinile nedospite. Iată, Cristos, mielul nostru de paşti a fost jertfit. 8 Să prăznuim deci sărbătoarea nu cu plămădeala cea veche, cu plămădeala răutăţii şi a perversităţii, dar cu pâinile nedospite ale curăţiei şi ale adevărului.

Cuvântul Domnului

SECVENŢA: (În această zi este obligatorie; în zilele din octavă, la alegere.)

 

Creştinilor, aduceţi Victimei Pascale

jertfă de laudă.

 

Mielul a răscumpărat turma;

Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoşi

cu Tatăl ceresc.

 

Moartea şi viaţa s-au înfruntat în mod minunat:

stăpânul vieţii a murit,

dar acum e viu şi domneşte.

 

„Spune-ne, Marie Magdalena,

ce-ai văzut pe cale?”

 

„Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte,

am văzut mărirea celui înviat.

 

I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui,

giulgiul şi veşmintele.

 

Cristos, speranţa mea, a înviat!

El va merge înaintea voastră în Galileea”.

 

Noi o ştim: Cristos Domnul

a înviat cu adevărat din morţi.

 

Tu, rege biruitor al morţii,

îndură-te de noi toţi. Aleluia

 

ALELUIA 1Cor 5,7b-8a

(Aleluia) Cristos, Mielul nostru de Paşti, a fost jertfit.

Aşadar, să ne bucurăm în Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

El trebuia să învie din morţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,1-9

1 În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a mers dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric. Ea a văzut că piatra fusese înlăturată de pe mormânt. 2 Atunci a alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care îl iubea Isus şi le-a zis: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus”. 3 Petru şi celălalt ucenic au plecat şi s-au dus la mormânt. 4 Alergau amândoi, dar celălalt ucenic, alergând mai repede decât Petru, a ajuns cel dintâi la mormânt. 5 Aplecându-se, a văzut fâşiile de pânză pe jos, dar nu a intrat. 6 A ajuns şi Simon Petru care venea după el. 7 A intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză pe jos, ca şi ştergarul care îi acoperise capul; acesta din urmă nu era împreună cu fâşiile de pânză, ci era înfăşurat şi pus undeva deoparte. 8 Atunci a intrat şi celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt. El a văzut şi a crezut. 9 Căci ei încă nu ştiau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morţi.

Cuvântul Domnului

 

În locul acestei Evanghelii, poate fi citită Evanghelia din Noaptea Sfântă, pag. 404.

Unde se celebrează Liturghia de seară poate fi citită Evanghelia Lc 24,13-35, pag. 421.

 Meditatia zilei

În aceste momente retrăim cu Biserica scena de la Emaus: cei doi se îndepărtau de Ierusalim descurajaţi, disperaţi, şi Isus li s-a alăturat pe cale.

Vedem în relatarea lui Luca un întreg itinerar de credinţă. Inima acestor „doi dintre ei”, doi discipoli, e plină de suferinţă: „Noi speram căY„, spun ei cu cuvinte pline de melancolie. Acum nu mai este timpul de a spera, faptele au înşelat aşteptările lor, totul s-a sfârşit. Sunt orbiţi de evenimente, sunt incapabili să-l vadă pe Isus care este acolo, nici măcar cuvintele femeii care vorbea despre înviere nu au fost în măsură să le dea încredere.

Isus intervine la nivelul lor, urmează starea lor de spirit, ca un străin care nu ştie nimic şi cere explicaţii. Treptat, ei explică, şi Isus, în momentele următoare, vorbeşte, îi întăreşte, îi vindecă. Mai întâi le adresează un dulce reproş: „Cât de greoi sunteţi la inimă, ca să credeţi toate cele spuse de profeţi!”, apoi le explică Scripturile şi îi conduce într-acolo încât ei îl roagă: „Rămâi cu noiY„. Ultima etapă: un gest de comuniune: „A luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o”. La sfârşit îl recunosc. Atunci ei se gândesc din nou la cuvintele sale: „Nu ne ardea oare inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne explica Scripturile?”, şi din nou au credinţa şi speranţa vie şi se pot întoarce la Ierusalim.

Acest itinerar de credinţă trebuie să fie şi al nostru. Evenimentele ne dezamăgesc, viaţa ne răneşte şi noi suntem trişti pentru aceasta, întoarcem spatele spre Ierusalim. Avem nevoie de Isus înviat, care să ne conducă şi să lumineze evenimentele prin cuvintele Scripturii.

E foarte semnificativ faptul că Isus a început cu explicarea Scripturilor. Un mort care se prezintă viu ar putea părea o minune incredibilă, dar învierea lui Isus răspunde unui plan divin pregătit de-a lungul istoriei poporului ales. Deja Moise a fost figura mântuirii prin intermediul sacrificiului; Abel care a fost ucis ne-a vorbit prin moartea sa; Isaac cel jertfit este viu; şi Iosif cel vândut de fraţi a devenit salvatorul poporului săuY Acest plan transpare în toată Scriptura: Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe toţi oamenii prin intermediul sacrificiului, printr-o moarte care se deschide spre glorie.

Astfel, pătimirea dobândeşte toată semnificaţia sa în lumina Paştelui.

E normală, deci, suferinţa pentru a obţine mântuirea şi Isus ne ajută să înţelegem acest lucru. Să-l rugăm să ne deschidă ochii şi să ne facă să ne ardă inima, pentru ca trupul său jertfit, sângele său vărsat să ne ajute să putem intra tot mai profund în misterul său.