en-USro-RO

| Login
2 iulie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Pascal Baylon, cãlug.; Fer. Ioan Scheffler, ep. m.

 Liturghierul Roman

Vineri din Săptămâna a IV-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
Ne-ai răscumpărat, Doamne, prin sângele tău, 
din toate triburile, limbile, popoarele şi naţiunile, 
şi ne-ai făcut pentru Dumnezeul nostru 
o împărăţie şi preoţi, aleluia.         Ap 5,9-10 
   

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tu eşti izvorul libertăţii si al mântuirii noastre. 
Ascultă glasul celor care te imploră şi, 
după cum i-ai răscumpărat prin vărsarea sângelui Fiului tău, 
dă-le harul să trăiască prin tine şi 
să se bucure neîncetat de ocrotirea ta. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
  
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
primeşte cu îndurare darurile familiei tale 
şi păstreaz-o sub ocrotirea ta, 
ca să nu piardă harurile pe care i le-ai dat şi să ajungă la fericirea veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
     
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul nostru Isus Cristos 
a fost dat la moarte pentru fărădelegile noastre, 
dar a înviat pentru ca noi să fim justificaţi, aleluia.         Rom 4,25 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
ocroteşte-i neîncetat cu iubire pe aceia pe care i-ai mântuit; 
pătimirea Fiului tău ne-a adus răscumpărarea, 
învierea lui să fie pururi bucuria noastră. 
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Aniversarea beatificãrii episcopului martir Anton Durcovici (2014).
Isus este drumul, Tatãl este scopul. Isus ne duce pânã la Tatãl, pentru cã el este adevãrul, pentru cã prin intermediul lui este descoperitã realitatea mântuirii care este viațã pentru fiecare credincios. A merge cãtre Tatãl înseamnã a-l cunoaște pe Tatãl. Locuința lui Dumnezeu este înlãuntrul nostru: „Dacã mã iubește cineva, va pãzi cuvântul meu; Tatãl meu îl va iubi, vom veni la el și ne vom face locuințã la el” (In 14,23)
.

LECTURA I

Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea, înviindu-l pe Isus.

Citire din Faptele Apostolilor 13,26-33

În zilele acelea, vorbind celor adunaţi în sinagoga din Antiohia Pisidiei, Paul spunea: 26 „Fraţilor, fii din neamul lui Abraham şi voi care vă închinaţi Dumnezeului nostru, tuturor ne-a fost adresat acest mesaj al mântuirii. 27 Dar locuitorii Ierusalimului şi mai marii lor n-au vrut să-l recunoască pe Isus şi nici să înţeleagă cuvintele profeţilor, care se citesc în fiecare sâmbătă. Şi totuşi ei au adus la îndeplinire aceste cuvinte atunci când l-au condamnat. 28 Fără să fi aflat în el nici un motiv pentru condamnare la moarte, ei i-au cerut lui Pilat să-l ucidă. 29 Iar după ce au îndeplinit toate cele scrise despre el, l-au dat jos de pe cruce şi l-au pus în mormânt. 30 Dar Dumnezeu l-a înviat din morţi. 31 Timp de mai multe zile el s-a arătat celor care urcaseră împreună cu el din Galileea la Ierusalim. Aceştia sunt martorii lui către popor. 32 Şi noi vă aducem acum această veste bună: 33 făgăduinţa pe care a făcut-o părinţilor, Dumnezeu a împlinit-o în întregime pentru noi, copiii lor, înviindu-l pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea: «Fiul meu eşti tu eu astăzi te-am născut!”».

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 2,6-7.8-9.10-11 (R.: 7)

R.: Fiul meu eşti tu; eu astăzi te-am născut!

sau

Aleluia.

„Eu sunt acela care l-am uns pe împăratul meu în Sion,

pe muntele meu cel sfânt!”

Voi vesti hotărârea lui;

Domnul mi-a zis: „Tu eşti Fiul meu, astăzi te-am născut. R.

 

Cere-mi şi-ţi voi da popoarele ca moştenire

şi marginile pământului în stăpânire.

Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier

şi le vei sfărâma ca pe vasul olarului”. R.

 

10 Acum, dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune,

trageţi învăţătură, judecători ai pământului.

11 Slujiţi Domnului cu frică,

preamăriţi-l cu teamă! R.

ALELUIA In 14,6

(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul;

nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,1-6

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: „Să nu se tulbure inima voastră. Credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în mine. În casa Tatălui meu sunt lăcaşuri multe. Dacă nu ar fi aşa, n-aş fi spus: mă duc să vă pregătesc un loc. După ce mă voi duce să vi-l pregătesc, mă voi întoarce să vă iau cu mine, ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu. Voi cunoaşteţi calea unde mă duc eu”. Toma i-a zis: „Doamne, nu ştim unde te duci şi cum putem şti calea?” Isus i-a răspuns: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 13,26-33; Ps 2; In 14,1-6

Cuvintele pe care Isus le spune discipolilor săi sunt cuvinte de consolare: „Să nu se tulbure inima voastră. Credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în mine”. După răstignirea lui Isus, ei ar fi avut un motiv foarte întemeiat să fie tulburaţi: falimentul era total. Dar Isus îi îndeamnă cu aceste cuvinte, pe care le va repeta şi după înviere, şi tocmai datorită învierii: „Credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în mine”. Învierea fundamentează credinţa noastră şi ne face să înţelegem că pătimirea era mijlocul voit de Dumnezeu pentru a reînnoi şi salva omul.

„Să nu se tulbure inima voastră”. Tulburarea inimii adaugă o dificultate la alta. Este o reacţie naturală, şi chiar inevitabilă, dar Domnul ne spune că o putem depăşi dacă avem o atitudine de credinţă, dacă nu ne bazăm pe noi înşine, ci pe puterea şi bogăţia sa. Noi suntem slabi, săraci, fragili, dar bogăţiile Domnului sunt ale noastre, şi el este întotdeauna cu noi cu toată viaţa sa de înviat.

Un alt cuvânt al evangheliei vreau să-l supun atenţiei: „Mă duc să vă pregătesc un loc”. Nu trebuie să ne gândim că Domnul merge în cer pentru a ne pregăti un loc cum se merge la un hotel pentru a pregăti o cameră. Spunând: „Mă duc să vă pregătesc un loc”, Isus vrea să spună: „Voi suferi pentru a transforma omul, pentru a-l face capabil să fie cu Dumnezeu”.

În timpul procesului iudaic, el va fi acuzat de faptul că ar fi voit să facă un nou templu (cf. Mt 26,61); în realitate, în înviere, ieşirea victorioasă din pătimire, el a pregătit noul templu, care este, în acelaşi timp, casa lui Dumnezeu şi casa oamenilor răscumpăraţi: este locul pe care el ni l-a pregătit. Acum putem, cum spune sfântul Paul în Scrisoarea către Efeseni, să avem curajul de a ne apropia de Dumnezeu în deplină încredere, datorită credinţei în el (cf. Ef 3,12). Apropierea de Dumnezeu este un lucru cutremurător pentru omul slab şi păcătos, dar datorită morţii şi învierii Fiului său, noi acum o putem face fără teamă, ba chiar cu iubire încrezătoare şi recunoscătoare. Astfel, Domnul ne-a pregătit un loc în casa Tatălui său.

Şi după ce va fi făcut aceasta, el vine la noi şi ne ia cu sine în învierea sa: o face în sacramente, în special în Liturghie, mai înainte de a o face în mod definitiv, când ne va chema la el dincolo de moarte. Deci, cunoaştem acum calea pentru a ne apropia de Dumnezeu: este Isus însuşi. Să pornim cu încredere pe această cale şi să ne stabilim în casa Tatălui prin intermediul lui Isus.