en-USro-RO

| Login
2 iulie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Ioan I, pp. m.*

 Liturghierul Roman

Sâmbătă din Săptămâna a IV-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
Popor luat în stăpânire de Domnul, vesteşte faptele măreţe 
ale aceluia care te-a chemat din întuneric 
la minunata sa lumină, aleluia!         Cf. 1Pt 2,9 
   

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, prin solemnităţile pascale, 
oferi cu îndurare şi permanent lumii, 
tămăduirea cerească, 
arată-te necontenit milostiv faţă de Biserica ta, 
pentru ca ea, prin păzirea actuală a poruncilor tale, 
să înainteze spre viaţa veşnică. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule milostiv, 
te rugăm, sfinţeşte aceste daruri 
şi, primind jertfa spirituală pe care ţi-o aducem, 
fă din noi ofrandă veşnică, bineplăcută ţie. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul spune: „Tată, vreau ca, acolo unde sunt eu, 
să fie cu mine şi cei pe care mi i-ai dat, 
ca să vadă gloria mea, pe care mi-ai dat-o", aleluia.         In 17,24 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Împărtăşindu-ne, Doamne, cu darul sfintelor taine, 
te rugăm cu umilinţă 
ca jertfa pe care Fiul tău ne-a poruncit s-o aducem în amintirea lui 
să sporească în inimile noastre iubirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Identitatea lui Cristos cu Tatãl este perfectã, el este chipul vizibil al lui Dumnezeu cel invizibil: „Cine mã vede pe mine îl vede pe Tatãl”. Dumnezeu l-a dat pe Fiul sãu pentru mântuirea lumii. Cristos moare, iar acum le revine ucenicilor sãi, purtãtori ai Duhului Sfânt, misiunea de a proclama învierea și de a confirma cã iubirea este mai tare decât moartea.

LECTURA I

Iată, ne îndreptăm spre neamuri.

Citire din Faptele Apostolilor 13,44-52

44 În sâmbăta care a urmat, după cea dintâi predică a lui Paul în Antiohia Pisidiei, aproape tot oraşul s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. 45 Când iudeii au văzut atâta lume, au fost cuprinşi de invidie şi, cu insulte, contraziceau cele spuse de Paul. 46 Atunci Paul şi Barnaba le-au spus hotărât: „Vouă trebuia să vă fie adresat mai întâi cuvântul lui Dumnezeu, dar de vreme ce voi îl respingeţi şi vă socotiţi pe voi înşivă nevrednici de viaţa cea veşnică, iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne. 47 Căci aşa ne-a poruncit nouă Domnul: «Te-am pus ca lumină a neamurilor, pentru ca prin tine mântuirea să ajungă până la capătul pământului»”. 48 Când păgânii au auzit acestea, s-au bucurat şi au preamărit cuvântul lui Dumnezeu. Şi câţi erau pregătiţi de Dumnezeu pentru viaţa veşnică, au crezut. 49 Astfel cuvântul Domnului s-a răspândit prin tot ţinutul. 50 Dar iudeii au determinat femeile cu vază, convertite la iudaism, şi pe bărbaţii de frunte din oraş, care au stârnit o prigoană împotriva lui Paul şi Barnaba şi i-au alungat din ţinuturile lor. 51 Ei şi-au scuturat praful de pe picioare, ca o mărturie împotriva lor, şi s-au dus la Iconiu, 52 în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duh Sfânt.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 3c)

R.: A văzut tot pământul biruinţa Dumnezeului nostru.

sau

Aleluia.

Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au adus biruinţă. R.

 

Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,

şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor;

3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui,

faţă de casa lui Israel. R.

 

3cd Toate marginile pământului

au văzut biruinţa Dumnezeului nostru.

Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului,

izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

ALELUIA In 8,31b-32

(Aleluia) Dacă veţi rămâne credincioşi cuvântului meu, spune Domnul;

veţi fi cu adevărat ucenicii mei

şi veţi cunoaşte adevărul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine mă vede pe mine îl vede şi pe Tatăl.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,7-14

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: „Deoarece mă cunoaşteţi pe mine, îl cunoaşteţi şi pe Tatăl meu; de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut”. Filip i-a zis: „Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns”. 9Isus i-a răspuns: „De atâta vreme sunt cu voi şi tu nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine l-a văzut şi pe Tatăl. Cum poţi spune: 10 «Arată-ni-l pe Tatăl?» Nu crezi tu că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci de la Tatăl, 11 care rămâne în mine şi care săvârşeşte şi faptele. Credeţi ce vă spun: Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine; iar de nu credeţi cuvântul meu, credeţi-mă pentru faptele mele. 12 Adevăr, adevăr zic vouă: cel care crede în mine va face şi el faptele pe care le fac eu şi va face mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. 13 Şi orice veţi cere în numele meu de la Tatăl, o voi face, ca Tatăl să fie preamărit în Fiul. 14 Dacă veţi cere ceva în numele meu, o voi face”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 13,44-52; Ps 97; In 14,7-14

Confruntând textele de astăzi, se detaşează tema generozităţii divine şi a absenţei oricărei invidii şi gelozii. Isus spune că Tatăl s-a descoperit în el: „Cine mă vede pe mine îl vede pe TatălY eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine”. Aceasta este revelaţia iubirii, a unei iubiri generoase, care vrea să se dăruiască în mod nelimitat, care este lipsită de orice gelozie: „Cel care crede în mine va face şi el faptele pe care le fac eu şi va face mai mari decât acestea”, continuă Isus. El nu consideră lucrările sale ca proprietatea sa exclusivă, şi nici măcar nu şi-a rezervat sieşi lucrările cele mai mari, aşa cum ni s-ar părea a fi normal: Isus este Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ, este just ca lucrările cele mai mari să fie împlinite de el! Iubirea lui Dumnezeu, în schimb, este generoasă, îi îmbogăţeşte fără limite pe cei asupra cărora se revarsă.

În textul din Faptele Apostolilor ne este prezentat un exemplu de gelozie. Iudeii l-au ascultat pe Paul, iudeu ca şi ei, poate chiar l-au ascultat cu bunăvoinţă, dar când văd că predica sa atrage mulţimi numeroase, sunt cuprinşi de gelozie: mesajul trebuie să le fie rezervat lor, este privilegiul lor. Şi acum el este oferit la „aproape toată cetatea”? Ca urmare, îl resping: „Contraziceau cele spuse de Paul, insultându-l”. Este atitudinea proprie celui invidios, gelos, care refuză un bine atunci când îl vede împărţit cu alţii. Iudeii şi-au închis inima faţă de credinţa în Cristos şi faţă de harul divin pentru că acestea erau oferite şi păgânilor.

Dar Dumnezeu nu cedează în faţa acestei atitudini: „De vreme ce respingeţi cuvântul lui Dumnezeu şi vă socotiţi pe voi înşivă nevrednici de viaţa veşnică, iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne”.

De asemenea, în parabola evanghelică a muncitorilor angajaţi cu ziua, vedem acelaşi lucru. Celui care murmură pentru că a primit aceeaşi plată, stăpânul îi spune: „Ia ceea ce este al tău şi du-te. Sau poate tu vezi cu ochi rău faptul că eu sunt bun?”

Este o lecţie şi pentru noi, că trebuie să învăţăm să fim mulţumiţi de binele altora, dacă vrem să fim cu Domnul. Suntem în dificultate şi îi vedem pe alţii că sunt fericiţi? Trebuie să ne bucurăm şi să-i mulţumim lui Dumnezeu.

Dacă ne gândim bine, din punct de vedere creştin, este nefiresc să fim geloşi pe cineva, pentru că fiecare situaţie prezintă anumite avantaje. Sau este vorba despre avantaje naturale, care devin ocazii pentru a-i mulţumi lui Dumnezeu, sau de avantaje spirituale, de ocazii de mortificaţie sau de unire cu Isus în pătimirea sa.

Să-i cerem Domnului acea deschidere a inimii care este izvorul bucuriei continue şi darul unei iubiri generoase, capabile de a se bucura de binele şi fericirea altuia, de tot binele care există în lume.