en-USro-RO

| Login
2 iulie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Cristofor Magallanes, pr. și îns., m. *;
Elena, mama împ. Constantin; Eugen de Mazenod, ep.

 Liturghierul Roman

Marţi din Săptămâna a V-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
Lăudaţi-l pe Dumnezeul nostru, 
voi, toţi cei care vă temeţi de el, mici si mari, 
pentru că a venit mântuirea şi puterea, 
şi domnia Unsului său, aleluia.         Ap 19,5; 12,10 
     

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, prin învierea Fiului tău, 
ne reînnoieşti pentru viaţa veşnică, 
dăruieşte-i poporului tău statornicie în credinţă şi speranţă, 
ca să nu ne îndoim nicicând de împlinirea făgăduinţelor tale. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.   
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, 
să primeşti darurile Bisericii care tresaltă de veselie şi, 
precum i-ai dat sămânţa bucuriei pascale, dăruieste-i si rodul fericirii veşnice. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Dacă am murit împreună cu Cristos, 
credem că vom şi trăi împreună cu Cristos, aleluia.         Rom 6,8 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, 
priveşte cu bunătate la poporul 
pe care ai binevoit să-L reînnoieşti prin tainele veşnice 
şi călăuzeşte-l la învierea trupului, spre slava nepieritoare. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Isus, luându-și rãmas bun de la ai sãi, îi salutã în stilul oriental dorindu-le pacea. Dar aceastã pace nu este un salut oarecare: este pacea sa, pe care el o transmite ca pe un dar. Pace – Shalom! Deși e vorba de salutul obișnuit în Israel, aici el capãtã semnificația salutului pascal al lui Isus înviat. O pace care emanã din prezența celui absent, care se întoarce continuu pentru cei care îl iubesc. 

LECTURA I

Au povestit Bisericii câte a făcut Dumnezeu cu ei.

Citire din Faptele Apostolilor 14,19-28

În zilele acelea, 19 au venit de la Antiohia şi Iconiu nişte iudei care, întărâtând mulţimile, l-au bătut pe Paul cu pietre; apoi l-au târât afară din oraş, crezându-l mort. 20 Dar când ucenicii s-au adunat în jurul lui, el s-a ridicat şi a intrat în oraş. A doua zi, împreună cu Barnaba, a plecat către localitatea Derbe. 21 După ce a predicat evanghelia şi în acest oraş, câştigând un mare număr de ucenici, s-au întors la Listra, Iconiu şi Antiohia Pisidiei, încurajând pe ucenici; 22 ei i-au îndemnat să rămână statornici în credinţă, spunându-le că trebuie să trecem prin multe încercări ca să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu. 23 Apoi au hirotonit preoţi pentru fiecare Biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat Domnului pe cei care crezuseră în el. 24 Apoi, străbătând Pisidia, au venit în Pamfilia, 25 iar după ce au vestit cuvântul Domnului în oraşul Perga, au coborât la Atalia. 26 De acolo au călătorit cu corabia până la Antiohia Siriei, unde fuseseră încredinţaţi harului lui Dumnezeu, pentru misiunea pe care au împlinit-o. 27 La sosirea lor, au adunat pe credincioşi şi au povestit tot ceea ce a făcut Dumnezeu prin ei şi cum Domnul a deschis păgânilor poarta credinţei. 28 Şi au rămas împreună cu ucenicii un timp mai îndelungat.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,10-11.12-13ab şi 21 (R.: cf. 12a)

R.: Cei ce te iubesc pe tine, Doamne, să cânte slava împărăţiei tale.

sau

Aleluia.

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să proclame slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale

şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale.

13ab Împărăţia ta e împărăţie veşnică

şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam.

21 Gura mea să vestească lauda Domnului,

toată făptura să binecuvânteze numele său sfânt

în vecii vecilor. R.

 

ALELUIA Lc 24,26

(Aleluia) Trebuia să pătimească Cristos şi să învie din morţi

şi aşa să intre în slava sa. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pacea mea o dau vouă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,27-31a

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 27 „Pace vă las vouă; pacea mea o dau vouă. Nu ca pacea pe care o dă lumea. Să nu se tulbure deci inima voastră, nici să nu se înfricoşeze. 28 Aţi auzit că v-am spus: mă duc şi voi veni din nou la voi. De m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. 29 V-am spus toate acestea de pe acum, înainte de a se împlini, ca atunci când se vor împlini, să credeţi în mine. 30 Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci se apropie stăpânitorul acestei lumi; desigur, el nu are nici o putere asupra mea, 31a dar, ca să cunoască lumea că eu îl iubesc pe Tatăl, fac tot ceea ce mi-a poruncit Tatăl”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 14,19-28; Ps 144; In 14,27-31

„Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu ca pacea pe care o dă lumea”.

Pacea este darul lui Isus; el ne dă „pacea sa”, aceea cu care a mers în întâmpinarea pătimirii şi a morţii, aderând cu iubire la voinţa Tatălui.

Şi aşa au făcut şi apostolii. În prima lectură vedem că Paul nu e scutit de încercări şi necazuri: „L-au luat şi l-au bătut cu pietre şi apoi l-au târât afară din cetate, crezându-l mort”. Ucenicii neliniştiţi s-au adunat în jurul lui „şi el s-a ridicat şi a intrat în cetate”: e ceva care seamănă cu o participare la învierea lui Isus, după ce a suferit pentru el. Şi el este liniştit, are în el pacea Domnului, pe care lumea n-o poate înţelege. În rest, el spunea că sunt necesare multe încercări pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu, şi tocmai de aceste lucruri el era mândru: „Mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Cristos” (2Cor 12,10).

Petru, în ceea ce-l priveşte, va spune şi el: „În măsura în care participaţi la suferinţele lui Cristos, bucuraţi-vă” (1Pt 4,13), ştiind că astfel se realizează mântuirea sufletelor (cf. 1Pt 1,9).

Să-i cerem Domnului să ne dăruiască pacea sa, făcându-ne să înţelegem mereu mai mult harul participării la pătimirea sa, pentru că aceasta este legea creştină: a fi uniţi cu el în suferinţe pentru a fi uniţi cu el în glorie.