en-USro-RO

| Login
6 iulie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Gaspar, pr.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A X-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme
Domnul este apărătorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa
Prigonitorii şi duşmanii mei se clatină şi cad.                           Cf. Ps 26,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul oricărui bine, ascultă-ne rugăciunea: 
inspiră-ne să cugetăm la cele drepte şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu bunăvoinţă la darul slujirii noastre: 
el să fie pentru tine jertfă bineplăcută, iar nouă să ne sporească iubirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu eşti stânca mea, 
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu, 
Dumnezeul meu, ajutorul meu!                                    Ps 17,3 

sau:
Dumnezeu este iubire 
şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu,
iar Dumnezeu rămâne în el.                                         1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
uterea tămăduitoare a tainelor tale, Doamne, să ne elibereze cu blândeţe 
de toate pornirile strâmbe şi să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Isus a venit pentru a da o nouã semnificație Legii, nu pentru a o distruge, nici pentru a o declara nealterabilã. Planul lui Dumnezeu se realizeazã în evoluția istoricã. Legea are sens ca exprimare a voinței lui Dumnezeu și deci trebuie sã slujeascã pentru a face ca viața sã înainteze și sã-i dea plinãtate.

LECTURA I

Dumnezeu ne-a făcut slujitorii noului Legământ.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 3,4-11

Fraţilor, noi avem această mare încredere în Dumnezeu, datorită lui Cristos, şi nu datorită capacităţii noastre personale, căreia i-am putea atribui acest merit. Puterea noastră vine de la Dumnezeu; el ne-a făcut capabili să fim slujitorii noului legământ, care nu este cel scris cu litere, ci este cel al Duhului lui Dumnezeu. Căci litera ucide, Duhul însă dă viaţă. Dacă slujirea Legii gravate în piatră, slujirea morţii, avea deja o asemenea măreţie, încât fiii lui Israel nu puteau privi faţa lui Moise din cauza strălucirii chipului său, strălucire care este totuşi trecătoare, atunci cu cât mai mare nu va fi strălucirea pe care o va avea slujirea Duhului? Dacă slujirea aceea ce ducea spre condamnare era strălucitoare, cu atât mai strălucitoare va fi slujirea îndreptăţirii. 10 Ceea ce era înainte strălucitor, acum rămâne palid în faţa unei străluciri cu mult mai mari. 11 Dacă ceea ce era trecător a avut o glorie strălucitoare, atunci ceea ce rămâne va avea o glorie cu mult mai mare.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 98,5.6.7.8.9 (R.: cf. 9c)

R.: Sfânt eşti, Doamne, Dumnezeul nostru.

Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru,

aruncaţi-vă la picioarele tronului său,

căci el este sfânt! R.

 

Moise, preotul Aron

şi Samuel care invocau numele Domnului,

îl chemau pe Domnul şi el îi asculta. R.

 

El le-a vorbit din coloana de nor,

iar ei au păzit cuvintele lui

şi Legea primită de la el. R.

 

Doamne Dumnezeul nostru, tu i-ai ascultat:

ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător,

dar i-ai dojenit pentru greşeli. R.

 

Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru,

şi închinaţi-vă spre muntele lui cel sfânt!

căci sfânt este Domnul Dumnezeul nostru! R.

ALELUIA Ps 24,4a.5a

(Aleluia) Arată-mi, Doamne, căile tale şi învaţă-mă adevărul tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

N-am venit să desfiinţez Legea, ci s-o desăvârşesc.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,17-19

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 17 „Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii. Nu am venit să desfiinţez, ci să desăvârşesc. 18 Căci vă spun adevărul, înainte de a dispărea cerul şi pământul, nici o literă şi nici o virgulă nu va dispărea din Lege, până ce nu se vor împlini toate. 19 Deci cel care va călca una dintre cele mai mici dintre aceste porunci şi-i va învăţa pe oameni să facă la fel, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor; dar cel care le va împlini şi-i va învăţa şi pe alţii să le împlinească, va fi numit mare în împărăţia cerurilor.

Cuvântul Domnului