en-USro-RO

| Login
19 octombrie 2019

Calendarul zilei

Sâmbătă, 19 octombrie 2019

Sfintii zilei
Ss. Paul al Crucii, pr. *; Ioan de Brébeuf, pr. și îns., m. *; Ioel, profet
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 28-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde (alb, roșu), IV
Lectionar
Rom 4,13.16-18: Abraham a sperat împotriva oricãrei speranțe.
Ps 104: Domnul își aduce aminte în veci de alianța sa.
Lc 12,8-12: Duhul Sfânt vã va învãța ce trebuie sã spuneți.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 28-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Valeriu și Rufin, m.; Elizeu, profet

 Liturghierul Roman

DUMINICA A X-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme
Domnul este apărătorul vieţii mele: de cine mă voi înfricoşa
Prigonitorii şi duşmanii mei se clatină şi cad.                           Cf. Ps 26,1-2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, izvorul oricărui bine, ascultă-ne rugăciunea: 
inspiră-ne să cugetăm la cele drepte şi călăuzeşte-ne ca să le împlinim. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu bunăvoinţă la darul slujirii noastre: 
el să fie pentru tine jertfă bineplăcută, iar nouă să ne sporească iubirea. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Doamne, tu eşti stânca mea, 
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu, 
Dumnezeul meu, ajutorul meu!                                    Ps 17,3 

sau:
Dumnezeu este iubire 
şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu,
iar Dumnezeu rămâne în el.                                         1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

P
uterea tămăduitoare a tainelor tale, Doamne, să ne elibereze cu blândeţe 
de toate pornirile strâmbe şi să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Legea evanghelicã, vestitã de Isus în cuvântarea de pe munte, nu se fixeazã atât pe actele exterioare cât mai ales pe atitudinile interioare. Ceea ce conteazã nu este ceea ce se vede cu ochii, ci adâncul inimii. Noua lege a lui Isus nu dã valoare respectãrii aride a unei morale redusã la termeni minimi, ci ne deschide spre inedit, spre iubirea fãrã limite.

LECTURA I

Cel care l-a înviat pe Isus, ne va învia şi pe noi cu Isus şi ne va aşeza împreună cu voi.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,7-15

Fraţilor, noi apostolii ne asemănăm cu acei oameni care poartă o comoară în vase de lut, ca să se arate că puterea extraordinară pe care o avem nu vine de la noi, ci de la Dumnezeu. Din toate părţile suntem supuşi încercării, dar nu suntem striviţi; suntem în grea cumpănă, dar nu ne pierdem nădejdea; 9suntem izgoniţi, dar nu părăsiţi; suntem doborâţi la pământ, dar nu nimiciţi. 10 Pretutindeni şi totdeauna purtăm în trupurile noastre moartea lui Isus, pentru ca şi viaţa lui să se arate în trupurile noastre. 11 Într-adevăr, noi cei vii suntem mereu daţi morţii pentru Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. 12 Astfel în noi lucrează moartea, iar în voi viaţa. 13 Căci zice Scriptura: „Eu am crezut, de aceea am vorbit”. Însufleţiţi de aceeaşi credinţă, şi noi credem, şi de aceea vorbim, 14 convinşi că cel care l-a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi cu Isus şi ne va aşeza, împreună cu voi, alături de el. 15 Astfel, tot ce ni se întâmplă este spre folosul vostru, pentru ca harul îmbelşugat, făcând să sporească numărul vostru, să mărească mulţumirea care se înalţă spre slava lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,10-11.15-16.17-18 (R.: 17a)

R.: Ţie, Doamne, îţi voi aduce jertfă de laudă.

10 Eu mi-am păstrat credinţa chiar şi atunci când spuneam:

„Sunt prea nefericit”.

11 Am spus în tulburarea mea:

„Toţi oamenii sunt mincinoşi!” R.

 

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului

moartea slujitorilor săi.

16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale.

Tu ai sfărâmat lanţurile mele. R.

 

17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă

şi voi invoca numele Domnului.

18 Voi împlini cele făgăduite Domnului,

de faţă cu tot poporul său. R.

ALELUIA Fil 2,15-16

(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii,

ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine se uită la o femeie dorind-o, a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,27-32

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 27 „Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu săvârşeşti adulter!» 28 Eu însă vă spun: cine se uită la femeie, dorind-o, a şi săvârşit adulterul cu ea în inima lui. 29Dacă ochiul tău drept te duce la păcat, scoate-l şi aruncă-l, căci este mai bine pentru tine să pierzi unul dintre mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în Gheenă. 30 Dacă mâna ta dreaptă te duce la păcat, taie-o şi arunc-o, căci este mai bine pentru tine să pierzi un mădular, decât tot trupul tău să ajungă în Gheenă. 31 S-a mai spus: «Cine îşi lasă soţia, să-i dea dovadă de divorţ». 32 Eu însă vă spun: oricine îşi lasă soţia, în afară de cazul că trăieşte nelegitim cu ea, o împinge la adulter, iar cine se căsătoreşte cu o femeie divorţată săvârşeşte adulter”.

Cuvântul Domnului