en-USro-RO

| Login
19 octombrie 2019

Calendarul zilei

Sâmbătă, 19 octombrie 2019

Sfintii zilei
Ss. Paul al Crucii, pr. *; Ioan de Brébeuf, pr. și îns., m. *; Ioel, profet
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 28-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde (alb, roșu), IV
Lectionar
Rom 4,13.16-18: Abraham a sperat împotriva oricãrei speranțe.
Ps 104: Domnul își aduce aminte în veci de alianța sa.
Lc 12,8-12: Duhul Sfânt vã va învãța ce trebuie sã spuneți.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 28-a de peste an

 

Sfintii zilei

Ss. Nicandru și Marcian, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem; 
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge, 
nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele!            Cf. Ps 26,7.9 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tăria celor ce nădăjduiesc în tine, 
ascultă cu bunătate rugăciunile noastre: 
noi suntem slabi şi nu putem face nimic fără tine: 
dăruieşte-ne pururi ajutorul harului tău, 
pentru ca, împlinindu-ţi poruncile, 
să-ţi fim plăcuţi în gânduri şi în fapte. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, tu ai rânduit pâinea şi vinul să-i fie omului 
şi hrană pentru viaţa aceasta şi sacrament de viaţă nouă. 
Noi ţi le aducem acum pe altar şi te rugăm ca trupurile
şi sufletele noastre să nu fie niciodată lipsite de ajutorul lor. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: 
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele.       Ps 26,4 
 
sau:
Tată sfânt, păstrează-i în numele tău
pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi.               In 17,11 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ca împărtăşirea cu sfintele taine, care este semn 
al unirii credincioşilor întru tine, să înfăptuiască unitatea în Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Fãrã a aprofunda situații sau a judeca diferite comportamente, Isus dã aici o poruncã ce nu poate fi combãtutã: cine îl urmeazã nu trebuie sã caute niciodatã rãzbunarea. Este singurul mod pentru a opri spirala violenței. Este calea de a afla curajul de a spune nu violenței care este înlãuntrul nostru.

LECTURA I

Ne dovedim slujitori ai lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 6,1-10

Fraţilor, deoarece noi lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă îndemnăm să nu lăsaţi ca harul lui Dumnezeu să fie fără rod în voi; căci el zice în Scriptură: „La timpul potrivit te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat”. Iată, acum e timpul potrivit; iată, acum e ziua mântuirii. Pentru ca slujirea noastră să nu dea loc la critici, noi veghem ca să nu scandalizăm pe nimeni cu nimic. Dimpotrivă, în toate împrejurările ne dovedim adevăraţi slujitori ai lui Dumnezeu, îndelung răbdători în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniţe, în prigoane, în osteneli, în nopţi nedormite, în zile de post, prin curăţie, prin cunoaşterea lui Dumnezeu, prin răbdare, prin bunătate, prin duhul de sfinţenie, printr-o dragoste neprefăcută; prin sinceritate în vorbire, prin puterea lui Dumnezeu; ne prezentăm cu armele celor drepţi pentru a cuceri şi pentru a ne apăra. Suntem ridicaţi în slavă şi ocărâţi, defăimaţi şi lăudaţi; suntem luaţi drept mincinoşi, deşi spunem adevărul, neluaţi în seamă, deşi foarte bine cunoscuţi; suntem socotiţi ca nişte oameni care trag de moarte, deşi suntem plini de viaţă, pedepsiţi, însă fără a fi omorâţi; 10 ne cred trişti, deşi suntem totdeauna veseli, săraci, dar îmbogăţim pe alţii; nu avem nimic şi totuşi avem de toate!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2a)

R.: Să ne bucurăm în Domnul, căci el ne iubeşte.

Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au adus biruinţă. R.

 

Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,

şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor;

3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui

faţă de casa lui Israel. R.

 

3cd Toate marginile pământului

au văzut biruinţa Dumnezeului nostru.

Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului,

izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 

ALELUIA Ps 118,105

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este o făclie pentru paşii mei, o lumină pe cărarea vieţii mele. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,38-42

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 38 „Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte». 39Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău, ci dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt; 40 şi dacă cineva vrea să te dea în judecată ca să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi mantaua. 41 Şi dacă cineva te obligă să faci cu el o mie de paşi, tu fă două mii. 42 Celui care îţi cere, dă-i, iar celui care vrea să se împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

2Cor 6,1-10; Ps 97; Mt 5,38-42

În prima lectură se manifestă pe deplin temperamentul lui Paul, un temperament iubitor al contrastelor, al opoziţiilor, deoarece el este în acelaşi timp un luptător şi un om hipersensibil. Înseşi scrierile sale sunt greu de înţeles tocmai din cauza acestei insistenţe asupra contrastelor, care pune în evidenţă aspectul tulburător al misterului lui Cristos şi chiar şi al vieţii apostolului. Aici, contrastele se succed: „Suntem luaţi drept mincinoşi, deşi spunem adevărul, neluaţi în seamă, deşi foarte bine cunoscuţi; suntem socotiţi ca nişte oameni care trag de moarte, deşi suntem plini de viaţă, pedepsiţi, însă fără a fi omorâţi; ne cred trişti, deşi suntem întotdeauna veseli, săraci, dar îi îmbogăţim pe alţii; nu avem nimic, şi totuşi avem de toate!” Acestea sunt toate aspecte de viaţă apostolică. Dumnezeu a ales un temperament ca acela al lui Paul pentru ca situaţia apostolului şi a oricărui creştin, o situaţie extraordinară, făcută în întregime din contrarii, să fie exprimată în Scriptură în mod viu.

În evanghelia de astăzi, şi Isus îi invită pe discipolii săi să trăiască într-un mod surprinzător. În loc să răspundă răului cu rău, căci acesta este răspunsul natural şi spontan, şi pe care chiar Vechiul Testament l-a codificat („Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”), ei trebuie să contrapună răului binele; şi acesta este contrastul fundamental. „Dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt”. Pare un lucru stupid, şi totuşi aceasta este atitudinea cea mai profund creştină; sfântul Paul o vede ca pe un lucru divin.

Noi nu luăm din bogăţia noastră pentru a da altora, lucru ce ar putea răni mândria noastră, ci luăm din sărăcia noastră şi, prin harul lui Dumnezeu, îi putem ajuta pe mulţi. Acesta este paradoxul vieţii apostolice şi spirituale: Domnul ne vrea săraci, ne lasă în dificultăţi şi tocmai în ele se manifestă harul său, străluceşte iubirea sa. „Suntem săraci, dar îi îmbogăţim pe mulţi” dacă în sărăcia noastră îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Rămânând săraci B săraci în toate sensurile B primim în noi bogăţia lui Dumnezeu, care este o bogăţie de alt tip şi pe care o putem transmite altora.

Să-i cerem Domnului să întărească în noi bucuria de a fi săraci, întristaţi, neînţeleşi în faţa lumii, ca să putem să o îmbogăţim cu bunurile lui Dumnezeu.