en-USro-RO

| Login
4 august 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Wilhelm, abate

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XII-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Domnul este tăria poporului său, 
cetate de scăpare pentru unsul său. 
Mântuieşte, Doamne, poporul tău, 
binecuvântează moştenirea ta, fii păstorul lui în veci!            Cf. Ps 27,8-9 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne, fă să fim întotdeauna cuprinşi 
si de frică, si de iubire fată de numele tău sfânt, 
căci tu nu încetezi niciodată să-i ocroteşti 
pe aceia pe care îi statorniceşti în fidelitatea iubirii tale. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, jertfa de împăcare şi de laudă, 
pentru ca, purificaţi prin lucrarea ei, 
să-ţi oferim iubirea noastră, ca pe un dar bineplăcut ţie.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Ochii tuturor sunt îndreptaţi spre tine în aşteptare, Doamne, 
tu le dai hrană la vreme potrivită.                                                       Ps 144,15 
 
sau:
Eu sunt păstorul cel bun 
şi eu îmi pun viaţa pentru oile mele, spune Domnul.                      In 10,11.1 


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
R
eînnoiţi prin împărtăşirea din preţiosul trup 
şi sânge al Fiului tău, implorăm bunătatea ta, 
Doamne, ca harul pe care-l primim ori de câte ori se celebrează 
Euharistia să ne ducă la plinătatea răscumpărării. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Sfântul Matei nu ne pune în gardã în fața pericolului sau a iluziei de a interpreta învãțãturile lui Isus care au ceva pur interior. Încã de la început, el ne atrage atenția cã nu este suficient sã nu faci rãu fratelui (5,20); de fapt, deoarece creștinul l-a ales pe Dumnezeu ca model de imitat (5,48), va trebui, asemenea lui Dumnezeu, sã acționeze cu anticipație și sã facã bine celorlalți.

LECTURA I

Să nu fie ceartă între noi, căci suntem fraţi.

Citire din cartea Genezei 13,2.5-18

Abraham era foarte bogat în turme, argint şi aur. Dar şi Lot, care îl însoţea pe Abraham, avea turme, cirezi şi corturi. Locul acela nu era suficient ca să încapă amândoi; turmele lor erau prea mari, ca ei să poată rămâne împreună. Din această cauză s-au iscat certuri între păstorii lui Abraham şi cei ai lui Lot; afară de aceasta, pe atunci locuiau în acel ţinut şi canaaneii şi pereziţii. Abraham i-a spus lui Lot: „Să nu fie ceartă între mine şi tine, între păstorii mei şi ai tăi, suntem doar fraţi! Nu este în faţa ta atâta întindere de pământ? Hai să ne despărţim! Dacă tu o iei la stânga, eu o iau la dreapta; dacă tu o iei la dreapta, eu o iau la stânga!” 10 Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată valea Iordanului era bine udată, căci înainte ca Domnul să fi nimicit Sodoma şi Gomora, ea era ca grădina Domnului, ca ţara Egiptului, până spre ţinutul Ţoar. 11 Lot a ales toată câmpia Iordanului şi a plecat spre răsărit; astfel s-au despărţit unul de altul. 12 Abraham a rămas în ţara Canaanului, iar Lot s-a stabilit printre cetăţile din valea Iordanului şi-a întins corturile până la Sodoma. 13 Dar oamenii din Sodoma erau răi şi păcătuiau grav împotriva Domnului. 14 După plecarea lui Lot, Domnul i-a spus lui Abraham: „Ridică-ţi ochii şi priveşte din locul în care eşti! Priveşte spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre apus. 15 Toată ţara pe care o vezi ţi-o voi da ţie şi urmaşilor tăi pentru totdeauna. 16 Voi face ca urmaşii tăi să fie aşa de mulţi ca pulberea pământului, aşa încât numai cine ar putea să numere firele de praf de pe pământ va putea să-i numere şi pe urmaşii tăi. 17 Ridică-te, străbate ţara în lung şi în lat, căci ţie ţi-o voi da”. 18 Abraham şi-a ridicat corturile, a plecat şi s-a stabilit la stejarii din Mambre, lângă Hebron. Şi acolo a construit Domnului un altar.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5 (R.: cf. 1a)

R.: Cel cu inima curată este primit în casa ta.

Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

el spune adevărul din inima sa

3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

 

3bc El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

 


ALELUIA In 8,12

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul; cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

 


EVANGHELIA

Tot ce vreţi ca alţii să facă pentru voi faceţi şi voi pentru ei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,6.12-14

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: „Nu daţi cele sfinte câinilor şi nu aruncaţi mărgăritarele voastre în faţa porcilor, ca să nu le calce în picioare şi apoi să se întoarcă şi să vă sfâşie pe voi. 12 Tot ce vreţi ca alţii să facă pentru voi faceţi şi voi pentru ei; în aceasta se cuprinde toată Scriptura: Legea şi Profeţii. 13Intraţi prin poarta cea strâmtă, căci largă este poarta şi lat este drumul care duce la pieire şi mulţi sunt cei care merg pe el. 14 Însă strâmtă este poarta şi îngust este drumul care duce la viaţă şi puţini sunt cei care îl găsesc”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Gen 13,2.5-18; Ps 14; Mt 7,6.12-14


Ce mare libertate de spirit dă detaşarea celui ce se lasă călăuzit de credinţă! De obicei, bogaţii sunt preocupaţi cum să-şi conserve şi să-şi sporească avuţiile lor; Abraham, în schimb, este preocupat de raportul său cu aproapele mai mult decât de sine. Vrea să evite ca discordia să se interpună între el şi Lot şi, cu mare libertate de spirit, pune anticipat în act regula de aur pe care o va da Isus: „Fă altuia ceea ce ai vrea ca el să-ţi facă ţie”. El îi spune nepotului: „Să nu fie ceartă între mine şi tine, între păstorii mei şi ai tăi, suntem doar fraţi! Nu este în faţa ta atâta întindere de pământ? Hai să ne despărţim! Dacă tu o iei la stânga, eu o iau la dreapta; dacă tu o iei la dreapta, eu o iau la stânga!” Este modul cel mai bun: să-l laşi pe altul să aleagă. Dar este greu, deoarece vedem îndată drepturile noastre şi datoriile altora.

Lot alege fertilitatea văii Iordanului şi lui Abraham îi rămâne partea muntoasă, aridă.

Şi aici putem vedea o aplicare anticipată a învăţăturii pe care Isus o dă în evanghelia de astăzi: „Intraţi prin poarta cea strâmtă, căci largă este poarta şi lat este drumul care duce la pieireY însă strâmtă este poarta şi îngust este drumul care duce la viaţă!” El este calea, calea îngustă spre moarte, dar, în acelaşi timp, spre viaţă; el este poarta strâmtă a detaşării, a dăruirii, care se deschide spre fericire.

Şi istoria îi va da dreptate lui Abraham: calea largă va duce la Sodoma şi Gomora, simboluri ale pierzării; pământul Canaanului va fi pământul promisiunii: „Ridică-te, străbate ţara în lung şi lat B îi spune Domnul B căci ţie ţi-o voi da şi urmaşilor tăi!”

Să medităm asupra acestei pagini. E cu adevărat mai mare bucurie să dai decât să primeşti.