en-USro-RO

| Login
19 octombrie 2019

Calendarul zilei

Sâmbătă, 19 octombrie 2019

Sfintii zilei
Ss. Paul al Crucii, pr. *; Ioan de Brébeuf, pr. și îns., m. *; Ioel, profet
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 28-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde (alb, roșu), IV
Lectionar
Rom 4,13.16-18: Abraham a sperat împotriva oricãrei speranțe.
Ps 104: Domnul își aduce aminte în veci de alianța sa.
Lc 12,8-12: Duhul Sfânt vã va învãța ce trebuie sã spuneți.
Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 28-a de peste an

 

Sfintii zilei

Sf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIV-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule, 
în mijlocul templului tău. 
Ca şi numele tău, Dumnezeule, 
slava ta se întinde până la marginile pământului; 
dreapta ta este plină de dreptate.                                              Cf. Ps 47,10 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, prin înjosirea Fiului tău,tu ai ridicat omenirea căzută. 
Te rugăm, dăruieşte-le credincioşilor tăi bucuria sfântă 
că au fost eliberaţi din robia păcatului şi călăuzeşte-i la fericirea veşnică. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Darurile pe care le închinăm numelui tău să ne purifice, 
Doamne, şi să ne facă să înaintăm zi de zi în trăirea vieţii cereşti. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul; 
ferice de omul care se încrede în el.                                    Ps 33,9

sau:
Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, 
şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul.                                Mt 11,28 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

D
oamne, tu ne-ai copleşit cu darurile tale minunate; 
dă-ne, te rugăm, harul să primim în noi roadele mântuirii
şi să nu încetăm niciodată a te lăuda.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Continuã învãțãturile pentru misiune. Sfântul Matei reunește și amestecã acum cuvinte și fraze ale altor discursuri ale lui Isus. În afarã de aceasta, el scrie dupã experiența persecuției. Ucenicul va trebui sã trãiascã cu simplitate și prudențã; el va fi cãlãuzit la aceasta de cãtre Duhul Sfânt și de cãtre cuvânt. Totul constã în curãția inimii, în claritate, în obiective și în har.

LECTURA I

De acum pot să mor liniştit căci am văzut faţa ta.

Citire din cartea Genezei 46,1-7.28-30


În zilele acelea, Israel a plecat spre Egipt împreună cu tot ce avea. Ajuns la Berşeba, el a adus jertfe lui Dumnezeu, pe care l-a cinstit tatăl său Isaac. Şi Dumnezeu l-a chemat într-o viziune de noapte: „Iacobe, Iacobe!” El a răspuns: Iată-mă!” Dumnezeu a reluat: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău! Nu te teme să cobori în Egipt, căci acolo voi face din tine un popor mare. Eu voi coborî împreună cu tine în Egipt şi tot eu te voi scoate de acolo. Iar Iosif îţi va închide ochii”. Iacob a plecat de la Berşeba. Fiii săi l-au urcat împreună cu copiii şi soţiile lor în carele pe care le trimisese faraonul ca să-i aducă. Au luat cu ei turmele şi averea pe care o agonisiseră în ţara Canaanului. Astfel a plecat Iacob în Egipt împreună cu toată familia sa. A luat cu sine în Egipt pe fiii şi pe nepoţii săi, pe fiicele şi pe nepoatele sale; cu un cuvânt pe toţi urmaşii săi. 28 L-a trimis pe Iuda înaintea sa la Iosif ca să-i pregătească sosirea în ţinutul Goşen. 29 Când a intrat în ţinutul Goşen, Iosif a poruncit să se înhame caii la carul său şi a pornit în întâmpinarea tatălui său Iacob. Îndată ce l-a văzut i s-a aruncat la gât şi a plâns multă vreme în braţele lui. 30 Israel i-a spus lui Iosif: „De acum pot să mor liniştit, căci ţi-am văzut faţa şi ştiu că trăieşti încă”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (R.: 39a)

R.: Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul.

Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

18 Domnul cunoaşte zilele celor credincioşi, moştenirea lor este veşnică.

19 Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii

şi în zilele de foamete sunt îndestulaţi. R.

 

27 Îndepărtează-te de rău şi fă binele

şi vei avea o casă pentru totdeauna.

28 Căci Domnul iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe credincioşii săi:

cei răi vor pieri pe veci, seminţia celor nelegiuiţi va fi nimicită. R.

 

39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul,

el este ocrotitorul lor în timpul încercării.

40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează,

îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte pe cei care se încred în el. R.ALELUIA In 16,13a; 14,26b

(Aleluia) Când va veni Duhul adevărului, vă va învăţa tot adevărul şi vă va aduce aminte de tot ceea ce v-am spus eu, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi prin voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,16-22

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 16 „Iată, eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi, aşadar, înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. 17 Nu vă încredeţi în oameni, căci vă vor da pe mâna Sinedriului şi vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine, acest lucru va fi o mărturie înaintea lor şi înaintea păgânilor. 19 Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. 20 Nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Tatălui este acela care va vorbi în voi. 21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu, dar cine va rămâne statornic până la sfârşit acela se va mântui”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Gen 46,1-7.28-30; Ps 36; Mt 10,16-23

„Nu vă încredeţi în oameni, căci vă vor da pe mâna Sinedriului şi vă vor biciui în sinagogile lorY Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţiY„.

Nu este, desigur, uşor ceea ce Isus le cere discipolilor săi, în timp ce anunţă persecuţii de tot felul, ba chiar, în planul pur uman, este de-a dreptul imposibil. Dar aceasta este atitudinea pozitivă a iubirii, fondată pe credinţă. Nu suntem noi ai săi? Şi el a spus că nimeni nu va putea să ne smulgă din mâna sa. „Dacă Dumnezeu este cu noi scria sfântul Paul  cine va fi împotriva noastră?”

Îngrijorarea este o atitudine naturală, care ne nelinişteşte; dacă ne lăsăm antrenaţi de ea, atunci suntem atinşi de egoism; şi dincolo de toate, ea este inutilă şi sterilă. Este semn de înţelepciune creştină să nu ne lăsăm preocupaţi anticipat de lucrurile de care ne temem. Poate nu se vor întâmpla niciodată şi, dacă se vor întâmpla, vom avea atunci de la Domnul darul tăriei pentru a putea trăi aşa cum el vrea.

Adevărata încredere respinge hotărât toate îngrijorările persoanele în privinţa propriului destin.

Să-i cerem Domnului ca el să ne ajute să fim fideli astăzi, să întărească credinţa şi speranţa noastră, în aşa fel încât să ne abandonăm bucuroşi voinţei sale, cu siguranţa că el ne va ajuta tot mai mult şi chiar mai bine decât ne închipuim noi.