en-USro-RO

| Login
28 ianuarie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Bonaventura, ep. înv. **; Vladimir

 Liturghierul Roman

                                                                 15 iulie

Sf. Bonaventura, ep. înv. **

Ant. la intrare 
Voi vizita oile mele şi le voi da un păstor care să le pască, 
şi eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor (T.P. aleluia).                     Cf. Ez 34,11.23-24

sau:
Acesta este administratorul credincios şi înţelept,
pe care Domnul l-a pus peste servitorii săi,
ca să le dea hrană la timpul potrivit (T.P. aleluia).                     Cf. Lc 12,42

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dă-ne harul, te rugăm, atotputernice Dumnezeule, 
ca noi, cei care sărbătorim acum 
ziua naşterii pentru cer a sfântului episcop Bonaventura, 
să culegem înţelepciune din învăţătura lui aleasă 
şi să imităm necontenit iubirea lui înflăcărată. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să priveşti cu îndurare
la jertfa pe care o înfăţişăm pe altarul tău în sărbătoarea sfântului Bonaventura. 
Ea să ne dobândească iertare de păcate, 
şi astfel, să aducă cinste numelui tău. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Nu voi m-aţi ales pe mine, 
ci eu v-am ales pe voi şi v-am constituit ca să mergeţi şi să aduceţi rod, 
iar rodul vostru să rămână, spune Domnul (T.P. aleluia).                                 Cf. In 15,16

sau:
Fericit acel slujitor 
pe care stăpânul, atunci când se întoarce şi bate la uşă, 
îl găseşte veghind (T.P. aleluia).                                                Cf. Lc 12,36-37

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu sfintele taine, Doamne, 
te rugăm cu umilinţă 
ca, după exemplul sfântului Bonaventura,
să ne străduim a mărturisi adevărul în care el a crezut
şi să înfăptuim ceea ce el ne-a învăţat.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Giovanni Didanza (1218-1274) ia numele de Bonaventura când intrã în ordinul franciscan. S-a nãscut la Bognoreggio, în Toscana. A studiat filozofia și teologia la Paris. Ca profesor, a predat confraților sãi. Ajunge ministru general la 36 de ani. Pentru el cuvântul lui Dumnezeu este unica luminã care dã adevãrata științã. Doctrina spiritualã conținutã în tratatele sale i-au adus titlul de doctor serafic. Cardinal-episcop de Albano, el a murit în timpul Conciliului de la Lyon (15 iulie 1274). Cea mai cunoscutã operã este: Itinerarium mentis in Deum (Drumul sufletului cãtre Dumnezeu). „Nu este suficientã citirea fãrã participarea inimii; nu ajunge speculația fãrã evlavie; știința fãrã dragoste; inteligența fãrã umilințã, munca fãrã har”: aici este programul și secretul vieții sale, a unei vieți pline de bucurie și pace.

LECTURA I

Îl va umple Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii.

Citire din cartea lui Ben Sirah 15,1-6

Omul care se teme de Domnul face binele iar cel care ţine legea îşi însuşeşte înţelepciunea. Ea îl întâmpină ca o mamă şi îl primeşte ca o tânără mireasă. Îl hrăneşte cu pâinea înţelegerii şi-i dă să bea din apa înţelepciunii. Se sprijină pe ea şi nu se va clătina, se încrede în ea şi nu va rămâne de ruşine; îl înalţă mai presus decât tovarăşii săi. Îl face să vorbească în mijlocul adunării; în ea va afla mulţumirea, cununa bucuriei, şi va dobândi un renume veşnic; fericirea şi preamărirea vor fi comoara lui, şi va moşteni un nume veşnic.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,9-10.11-12.13-14

R.: Bucuria mea, Doamne, este cuvântul tău.

Cel tânăr va merge pe drumul său fără să greşească,

dacă se va călăuzi după cuvântul tău.

10 Te caut din toată inima;

nu permite să mă abat de la poruncile tale. R.

 

11 Am pus la inimă cuvântul tău

ca să nu păcătuiesc împotriva ta.

12 Binecuvântat eşti, Doamne,

învaţă-mă Legile tale. R.

 

13 Vestesc cu buzele mele

toate hotărârile tale.

14 Când urmez învăţăturile tale,

mă bucur ca de toate bogăţiile. R.

 

ALELUIA Mt 5,16

(Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor,

ca văzând ei faptele voastre bune,

să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Voi sunteţi lumina lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 13 „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic; va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte. 15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă, ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ex 1,8-14.22; Ps 123; Mt 10,34B11,1

Lectura acestui pasaj din evanghelie, care prezintă, pe de o parte, marile exigenţe şi, pe de altă parte, promisiunile plăcute pentru cei care îl urmează pe Isus, îmi aduce în minte o poezie a lui Paul Claudel, în care poetul se întreabă cum vine la noi harul. Şi răspunde: harul vine într-un mod atrăgător, idilic, dar vine şi ca un foc care incendiază casa. Este o poezie pe care Claudel a scris-o pentru leproşii dintr-un spital, cu intenţia de a-i întări şi mângâia: răul poate să fie har, puternic, tare, şi pătrunzător până în adânc asemenea unei săbii.

Şi Isus spune: „Aduc sabia, separarea, crucea, *pierderea vieţii+„: o iubire care imită iubirea sa de răstignit. „Nu am venit să aduc pacea, ci sabiaY Cine iubeşte pe tatăl, mama, fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; cine nu-şi ia crucea şi nu vine după mine nu este vrednic de mineY„.

Dar recompensa este infinit de mare: cine îi primeşte pe discipolii săi, cine îi primeşte pe „aceştia mici care cred” îl primeşte pe Isus, îl primeşte şi pe Tatăl. „Vom veni la el şi lăcaş la el vom face”, scrie sfântul Ioan în evanghelia sa. Şi nimic nu se va pierde: chiar şi un pahar cu apă dat din iubire îşi va avea răsplata sa.

Sunt două lucruri pe care trebuie să le primim pentru a fi adevăraţi discipoli ai lui Isus: suferinţa şi promisiunea bucuriilor care vor umple pentru totdeauna inima omului.