en-USro-RO

| Login
28 ianuarie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Fc. Maria de pe Muntele Carmel *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XV-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Cu inima curată vreau să apar în faţa ta, Doamne, 
şi să privesc cu nesaţ chipul tău.                                                  Cf. Ps 16,15 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tu le arăţi celor rătăciţi lumina adevărului, 
ca să se poată întoarce pe calea ta; 
dă-le tuturor acelora care poartă numele de creştin tăria 
de a înlătura tot ceea ce se împotriveşte acestui nume
şi de a îndeplini ceea ce îi corespunde. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Priveşte, Doamne, la darurile Bisericii, 
care se roagă, şi dăruieşte-le credincioşilor
care le vor primi harul de a creşte necontenit în sfinţenie. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
Ant. la Împărtăşanie 
Vrabia îşi găseşte o casă şi rândunica un cuib, unde să-şi pună puii lor. 
Altarele tale, Domnul oştirilor, regele meu şi Dumnezeul meu! 
Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta, în veci te vor lăuda!               Cf. Ps 83,4-5 

sau:
Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu 
rămâne în mine şi eu el, spune Domnul.                                                     In 6,56 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Tu ne-ai hrănit, Doamne, cu pâinea cerească; 
dă-ne, te rugăm, bucuria ca, ori de câte ori 
ne facem părtaşi de aceste taine, 
să crească în noi harul răscumpărării. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Corazin, Betsaida și Cafarnaum, lângã lacul Tiberiadei, erau trei orașe în care Isus a ținut adesea discursuri și a fãcut multe minuni. Dar ele nu s-au convertit. Locuitorii acestora, închiși în ei înșiși și interesați de lucrurile materiale, nu l-au ascultat pe Dumnezeu care le era aproape și frate. Reproșul care le este adresat pare sã fie un avertisment pentru comunitatea creștinã; de fapt, și ea cunoaște semnele lui Isus și îi ascultã cuvântul.

LECTURA I

I-a dat numele Moise, pentru că a fost scos din apă.

Făcându-se mare s-a întors la fraţii săi.

Citire din cartea Exodului 2,1-15a

În zilele acelea, un bărbat din tribul lui Levi s-a căsătorit cu o femeie din acelaşi trib. Ea a zămislit şi a dat naştere unui fiu. Văzând că era frumos, l-a ţinut ascuns timp de trei luni. Când n-a mai putut să-l ascundă, a luat un coş de papură, l-a uns cu smoală şi cu răşină, l-a pus pe copil în el, iar coşul l-a aşezat la marginea Nilului, între trestii. Sora copilului stătea la distanţă să vadă ce se va întâmpla. 5Fiica faraonului a coborât la fluviu să facă baie, în timp ce însoţitoarele ei au rămas pe mal şi se plimbau. Ea a observat coşul printre trestii şi a trimis pe sclava ei să-l aducă. Când l-a deschis şi s-a uitat înăuntru a văzut un copil care plângea; i s-a făcut milă de el şi a zis: „Este un copil de evreu”. Sora copilului a spus atunci fiicei faraonului: „Nu vrei să merg să chem o doică dintre femeile evreilor, care să-ţi alăpteze acest copil? Fiica faraonului i-a răspuns: „Da, du-te!” Fata s-a dus şi a chemat-o pe mama băiatului. Şi i-a spus fiica faraonului: „Ia copilul acesta şi hrăneşte-l pentru mine şi eu îţi voi da răsplata. Şi femeia a luat copilul şi l-a hrănit”. 10 Când copilul a mai crescut, ea l-a dus la fiica faraonului, care l-a adoptat ca fiu şi i-a pus numele de Moise, spunându-şi: „L-am scos din apă!” 11 Anii au trecut şi Moise s-a făcut mare. Într-o zi, ducându-se la cei din neamul său, a văzut cu ochii lui muncile grele la care erau supuşi. Atunci a observat pe un egiptean cum îl bătea pe un evreu. 12 Privind în jurul lui şi nevăzând pe nimeni, Moise l-a ucis pe egiptean şi l-a îngropat în nisip. 13 A doua zi, când a ieşit din nou, a văzut doi evrei bătându-se şi i-a zis celui care nu avea dreptate: „De ce îl baţi pe cel de un neam cu tine?” 14Acesta i-a răspuns: „Cine te-a pus supraveghetor şi judecător peste noi? Vrei să mă ucizi şi pe mine, aşa cum l-ai ucis pe egiptean?” Cuprins de teamă, Moise şi-a zis: „Fără îndoială, fapta mea e cunoscută”. 15aFaraonului i s-a adus la cunoştinţă acest lucru şi căuta să-l ucidă pe Moise, dar acesta a fugit şi s-a stabilit în ţinutul Madian.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,3.14.30-31.33-34 (R.: cf. 33)

R.: Cei săraci să-l caute pe Domnul şi se va bucura inima lor!

Mă afund în mlaştină şi n-am nimic de care să mă prind,

am căzut în ape adânci şi curentul lor mă trage cu sine. R.

 

14 Dar eu către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne,

căci acum e timpul să-ţi arăţi bunăvoinţa.

În marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule,

tu care mă poţi mântui cu adevărat. R.

 

30 Eu sunt nenorocit, copleşit de suferinţă;

ridică-mă, Dumnezeule, mântuirea mea!

31 Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări

şi-l voi preamări, aducându-i mulţumiri. R.

 

33 Să vadă cei săraci şi să se bucure!

Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă.

34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci

şi nu uită de cei care sunt în închisoare. R.

 


ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile, dar ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tirului, Sidonului şi pământului Sodomei le va fi mai uşor în ziua judecăţii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,20-24

În acel timp, 20 Isus a început să mustre cetăţile în care a făcut cele mai multe din minunile sale, dar care nu s-au convertit. 21 „Vai ţie, Corazine, vai ţie, Betsaida! Căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon minunile care s-au făcut la voi, de mult şi-ar fi pus haine de doliu şi cenuşă în semn de pocăinţă. 22 Ei bine, eu vă spun: «În ziua judecăţii, Tirul şi Sidonul vor avea o soartă mai uşoară decât a voastră». 23 Şi tu, Cafarnaum, crezi că vei fi oare înălţat până la cer? Nu, vei fi târât în jos până la locuinţa morţilor. Căci dacă s-ar fi făcut în Sodoma, minunile care s-au făcut în tine, cetatea acesta ar fi rămas până azi. 24 Dar eu vă spun: «În ziua judecăţii, pământul Sodomei va avea o soartă mai uşoară decât a ta»”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ex 2,1-15; Ps 68; Mt 11,20-24

Prima lectură de astăzi ne dă o învăţătură pentru timpuri de strâmtorare şi de adversităţi, şi alta pentru timpurile când lucrurile merg bine.

În textul din Cartea Exodului, la fiecare pas întâlnim dificultăţi. Evreii, reduşi la starea de sclavie, o dată cu uciderea copiilor de parte bărbătească, sunt ameninţaţi cu nimicirea completă: totul părea pierdut. Copilul, pe care mama nu-l poate ţine ascuns, este încredinţat apelor Nilului, şi pare destinat morţii sigure. În schimb, el trăieşte, este luat de fiica faraonului şi este educat ca un mic egiptean. După ce a crescut, el se face apărătorul fraţilor oprimaţi, şi s-ar putea spune că pentru ei au apărut zorii speranţei, dar trebuie să fugă: se părea că însuşi Domnul a abandonat poporul său. Totuşi, naşterea lui Moise este cu adevărat începutul eliberării. În acel moment, însă, nimeni nu ştie nimic despre acest copil salvator, care va fi conducătorul pregătit de Dumnezeu pentru a reda libertatea poporului său.

În toate circumstanţele neprielnice, Domnul ne cere să avem încredere în el, care este prezent şi activ în mijlocul nostru, şi care, desigur, pregăteşte soluţia în dificultăţi, o soluţie întotdeauna pozitivă, deoarece este dispusă de iubirea sa. Crucea lui Isus a fost începutul unei vieţi noi.

În schimb, în evanghelie, este vorba despre o intervenţie extraordinară şi evidentă a lui Dumnezeu: Isus se îndreaptă spre cetăţile „unde făcuse cele mai multe din minunile sale”, deci acolo unde rezolvase multe dificultăţi, unde fusese multă bucurie prin minunile săvârşite, şi care „nu se convertiseră”. Când totul merge bine, când totul e linişte, pace, când nu există contraste, trebuie să ne întrebăm dacă ne facem datoria noastră, dacă răspundem la dorinţa lui Dumnezeu, dacă darurile pe care el ni le face produc roade în noi, dacă ne slujim de acest bine pentru a face şi noi binele, în avantajul aproapelui şi spre gloria lui Dumnezeu.