en-USro-RO

| Login
28 ianuarie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Apolinar, ep. m. *; Ilie, profet; Aurel, ep.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XV-A DE PESTE AN 


Ant. la intrare 
Cu inima curată vreau să apar în faţa ta, Doamne, 
şi să privesc cu nesaţ chipul tău.                                                  Cf. Ps 16,15 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tu le arăţi celor rătăciţi lumina adevărului, 
ca să se poată întoarce pe calea ta; 
dă-le tuturor acelora care poartă numele de creştin tăria 
de a înlătura tot ceea ce se împotriveşte acestui nume
şi de a îndeplini ceea ce îi corespunde. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Priveşte, Doamne, la darurile Bisericii, 
care se roagă, şi dăruieşte-le credincioşilor
care le vor primi harul de a creşte necontenit în sfinţenie. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
Ant. la Împărtăşanie 
Vrabia îşi găseşte o casă şi rândunica un cuib, unde să-şi pună puii lor. 
Altarele tale, Domnul oştirilor, regele meu şi Dumnezeul meu! 
Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta, în veci te vor lăuda!               Cf. Ps 83,4-5 

sau:
Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu 
rămâne în mine şi eu el, spune Domnul.                                                     In 6,56 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Tu ne-ai hrănit, Doamne, cu pâinea cerească; 
dă-ne, te rugăm, bucuria ca, ori de câte ori 
ne facem părtaşi de aceste taine, 
să crească în noi harul răscumpărării. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Isus a denunțat, a depãșit și a eliminat din rãdãcinã orice tip de violențã. Cu el, omenirea a învãțat sã lupte împotriva opresiunii, sã-i priveascã pe oameni ca frați și sã-i slujeascã. Isus este speranțã de pace pentru națiuni.

LECTURA I

Aceasta este noaptea în care Domnul a scos pe fiii lui Israel din Egipt.

Citire din cartea Exodului 12,37-42

În zilele acelea, 37 fiii lui Israel au plecat din cetatea Ramses spre Sucot, în număr de aproximativ şase sute de mii, afară de copii. 38 Împreună cu ei a mai plecat o mulţime de alţi oameni, cât şi o turmă de oi, capre şi vite. 39 Din aluatul pe care l-au luat cu ei din Egipt au copt turte nedospite, căci aluatul nu era dospit, pentru că ei au fost alungaţi din Egipt şi n-au avut timp să se pregătească pentru călătorie. 40Şederea fiilor lui Israel în Egipt a durat patru sute treizeci de ani 41 şi la sfârşitul celor patru sute treizeci de ani, chiar în aceeaşi zi, toate armatele Domnului au ieşit din ţara Egiptului. 42 Noaptea în care i-a scos pe fiii lui Israel din Egipt a fost o noapte de veghe pentru Domnul; ea va trebui să rămână pentru fiii lui Israel din neam în neam o noapte de veghe în cinstea Domnului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 135,1 şi 23-24.10-12.13-15 (R.: 1)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bunveşnică este îndurarea lui!

Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

23 Şi-a adus aminte de noi când eram înjosiţi:

veşnică este îndurarea lui!

24 El ne-a mântuit de asupritorii noştri:

veşnică este îndurarea lui! R.

 

10 El a lovit pe egipteni în întâii lor născuţi:

veşnică este îndurarea lui!

11 Şi l-a scos pe Israel din mijlocul lor:

veşnică este îndurarea lui!

12 Cu mână tare şi cu braţ puternic:

veşnică este îndurarea lui! R.

 

13 El a despărţit în două Marea Roşie:

veşnică este îndurarea lui!

14 El a făcut ca Israel să treacă prin mijlocul ei:

veşnică este îndurarea lui!

15 Şi l-a aruncat pe faraon cu oştirea lui în Marea Roşie:

veşnică este îndurarea lui! R.

 


ALELUIA 2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos, iar nouă ne-a încredinţat misiunea de a vesti lumii împăcarea. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Le-a poruncit să nu-l facă cunoscut. Astfel s-a împlinit cuvântul profetului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,14-21

În acel timp, 14 Fariseii au ieşit şi au ţinut sfat împotriva lui Isus ca să-l dea la moarte. 15 Aflând aceasta, Isus a plecat de acolo; mulţi au mers după el şi el a vindecat pe toţi bolnavii, 16 dar le-a poruncit cu asprime să nu-l facă cunoscut. 17 Astfel trebuia să se împlinească cuvântul rostit de profetul Isaia: 18„Iată Servitorul meu pe care l-am ales, preaiubitul meu în care îmi aflu toată bucuria. Voi pune Duhul meu peste el şi el va vesti popoarelor dreptatea. 19 Nu se va certa, nici nu va striga; glasul lui nu se va auzi în pieţele publice. 20 Trestia frântă nu o va rupe şi fitilul care fumegă nu-l va stinge până când nu va face să triumfe dreptatea. 21 Popoarele păgâne îşi pun speranţa în numele lui”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Ex 12,37-42; Ps 135; Mt 12,14-21

Luca, în evanghelia copilăriei, ne spune că Isus era supus lui Iosif şi Mariei. Ca om, el a învăţat blândeţea mamei sale, care nu a strigat niciodată, care nu şi-a ridicat glasul decât pentru a-l preamări pe Dumnezeu.

Astăzi, evanghelia ni-l prezintă pe Isus tocmai ca pe servitorul blând şi umil cu inima. Este umil Fiul lui Dumnezeu, căci, în faţa fariseilor care unelteau „pentru a-l da la moarte”, nu are atitudine de contestatar, ci se retrage; este blând Fiul lui Dumnezeu, căci îi vindecă pe toţi. Realizează în sine cu adevărat figura slujitorului lui Dumnezeu care nu opune rezistenţă prin violenţă, ci cu blândeţea aceluia despre care Isaia a spus: „Duhul Domnului este asupra mea; el m-a trimis să anunţ săracilor vestea cea bună, să proclam prizonierilor eliberarea şi celor orbi vederea; să dau libertate celor oprimaţi”.

Dar există şi un alt aspect. De două ori, Isaia, în pasajul reluat de evanghelia de astăzi, vorbeşte despre „popoare”, adică despre păgâni, despre toate naţiunile: „Va vesti popoarelor dreptatea”. Apare clară aici intenţia lui Dumnezeu de a extinde la toată lumea caritatea sa, iubirea sa mare şi, în acelaşi timp, umilă. Astfel se explică şi prima lectură. Dumnezeu şi-a ales şi şi-a format un popor, după ce i-a eliberat din mâinile păgânilor. Dar toate privilegiile pe care el le-a dat acestui popor: „adoptarea de fii, gloria, alianţele, legislaţiile, cultul, promisiunile, patriarhii”, cum scrie sfântul Paul romanilor (9,4), sunt date pentru mântuirea tuturor popoarelor. Paul însuşi, evreu din evrei, a fost chemat pentru a fi apostol al neamurilor. Şi sfântul Petru scrie în prima sa scrisoare, vorbind despre profeţi: „Lor le-a fost revelat că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi erau miniştri ai acelor lucruri care acum v-au fost anunţate”.

Toate darurile, toate harurile pe care Domnul ni le face sunt spre folosul tuturor, cum scrie, de asemenea, sfântul Petru: „Fiecare trăieşte după harul primit, punându-l în serviciul tuturor”.

Să-i cerem lui Isus să ne deschidă inima spre caritatea universală pe care ne-o dă el, cuptorul arzător al carităţii.