en-USro-RO

| Login
25 ianuarie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Pius al X-lea, pp. **

 Liturghierul Roman

21 august
Sf. Pius al X lea, pp. **
 

Ant. la intrare 
Dumnezeu şi l-a ales ca mare preot 
şi, deschizându-şi vistieria, 
l-a copleşit cu tot binele (T.P. aleluia).               Cf. Sir 50,1; 44,16.22

sau:

Iată, marele preot, 
care în zilele sale i-a plăcut lui Dumnezeu; 
de aceea, Domnul i-a promis cu jurământ 
că îl va face să crească 
în mijlocul poporului său (T.P. aleluia).

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, pentru a apăra credinţa catolică 
şi a reînnoi totul în Cristos, 
l-ai copleşit pe sfântul papă Pius 
cu înţelepciune cerească şi cu tărie apostolică, 
te rugăm să ne dai şi nouă, cu bunătate, harul, 
ca, urmând învăţătura şi exemplul lui, să dobândim răsplata veşnică. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să primeşti cu bunătate ofranda noastră 
şi să ne dai harul, 
ca, urmând îndemnurile sfântului papă Pius,
să ne apropiem cu sinceră veneraţie de aceste sfinte taine 
şi să le primim cu credinţă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Păstorul cel bun 
îşi dă viaţa pentru oile sale (T.P. aleluia).             Cf. In 10,11

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Celebrând amintirea sfântului papă Pius, 
te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, 
ca, prin puterea ospăţului tău ceresc, 
să ne faci statornici în credinţă şi uniţi în iubirea ta. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Pius al X-lea (Giuseppe Sarto – 1835-1914) s-a nãscut la Riese, în regiunea Veneto. La vârsta de 23 de ani este sfințit preot. Este condus de deviza: „Dragostea lui Cristos mã silește”. Nouã ani este vicar parohial la Tombolo, nouã ani paroh la Salzano, nouã ani canonic și director spiritual la Treviso. Apoi este numit episcop de Mantua. Leon al XIII-lea îl numește patriarh de Veneția și-l face cardinal. Ajunge papã în anul 1903, strãduindu-se sã fie un adevãrat pãstor. Aceastã intenție a stat la baza activitãții sale de reformator pe plan liturgic și canonic, mai ales în ceea ce privește împãrtãșania copiilor și împãrtãșania deasã a credincioșilor. ªi-a luat ca devizã a pontificatului „Instaurare omnia in Christo”.

LECTURA I

V-am fi dat nu numai Evanghelia, dar chiar şi viaţa noastră.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,2b-8

Fraţilor, 2b am găsit în Dumnezeu curajul de care aveam nevoie pentru a vesti între voi, cu preţul unor mari eforturi, evanghelia lui Dumnezeu. Când v-am vorbit, nu v-am vestit învăţături greşite, nu am avut gânduri meschine, n-am umblat cu înşelăciune; căci, pentru a ne încredinţa evanghelia, Dumnezeu ne-a pus la încercare, astfel ca noi să vorbim pentru a fi plăcuţi nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. După cum ştiţi, niciodată n-am avut poftă ascunsă de câştig, Dumnezeu ne este martor; niciodată n-am căutat onoruri din partea oamenilor, nici de la voi, nici de la alţii deşi, ca apostoli ai lui Cristos, am fi putut să cerem o cinste deosebită. Dimpotrivă, noi ne-am purtat faţă de voi cu gingăşie, cum se îngrijeşte o mamă de copiii ei. Având pentru voi asemenea simţăminte, am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi înşine, căci ne deveniserăţi nespus de dragi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.

Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

ALELUIA In 10,14

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.

Eu cunosc oile mele iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Paşte mieii mei, paşte oile mele!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 21,15-17

Isus înviat din morţi a stat la masă cu ucenicii săi pe ţărmul mării. 15 După ce au mâncat, Isus i-a zis lui Simon Petru: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” El i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii mei!” 16 I-a spus Isus a doua oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” Petru i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte mieii mei!” 17 Şi i-a spus a treia oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” Petru s-a întristat pentru că l-a întrebat a treia oară mă iubeşti şi i-a zis: „Doamne, tu toate le ştii; tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte oile mele!”

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Jud 9,6-15; Ps 20; Mt 20,1-16

Biblia nu este lipsită de realism. Ea ne ajută să nu supraevaluăm instituţiile umane, ea însăşi le redimensionează, oferindu-ne cu privire la acestea vederi contrastante, care ne feresc de un entuziasm prea facil.

În prima lectură de astăzi, fabula lui Iotam prezintă instituţia monarhică într-un mod dispreţuitor, chiar sarcastic. Copacii B relatează Iotam B vor să aibă un rege. Evident, ei au despre monarhie un concept foarte înalt: pentru a-l face rege, ei caută un copac de mare calitate, de mari dimensiuni, deoarece regele trebuie să fie cel mai bun dintre toţi. Se adresează, deci, măslinului, care produce ulei, un lucru atât de preţios, uleiul care hrăneşte, uleiul care serveşte sănătăţii, pregătirii parfumurilor, uleiul care poate, de asemenea, să dea flacăra ce luminează. Dar măslinul refuză să fie rege. Se adresează atunci smochinului, al cărui fruct este atât de gustos; smochinul refuză. Apoi se adresează viţei de vie: „Vino, domneşte peste noi!”, dar şi viţa refuză. De ce? Pentru că toţi aceşti arbori au un concept foarte sărac despre misiunea unui rege: ei cred că regele „se leagănă deasupra tuturor copacilor”.

Măslinul răspunde: „Să renunţ eu la uleiul meu care serveşte spre cinstea lui Dumnezeu şi a oamenilor şi să mă legăn pe deasupra celorlalţi copaci?” Aşa este descrisă funcţia regelui, poziţia lui: să se agite, să se legene deasupra tuturor celorlalţi. Şi smochinul: „Să renunţ la dulceaţa şi la fructele mele gustoase, ca să mă legăn pe deasupra celorlalţi copaci?”

E o mare lecţie de umilinţă pentru ambiţioşii care aspiră la putere pentru a fi deasupra altora. Ei trebuie să ia act de relativa sterilitate a poziţiei lor. A comanda în sine nu este o activitate productivă; dacă nu ar exista alte persoane care lucrează, care produc, cel care porunceşte nu ar folosi la nimic.

Pe de altă parte, însă, este indispensabilă existenţa administratorilor, conducătorilor, capilor politici, pentru a face utile eforturile productive ale celor ce contribuie la o operă comună şi să nu se risipească în diferite direcţii, să nu fie contrastante între ele. Autoritatea, însă, trebuie să fie o slujire, o slujire efectivă, nu o „legănare” deşartă pe deasupra altora, nu o folosire egoistă a capacităţilor altora, nu o stăpânire inspirată din orgoliu. Autoritatea trebuie să fie o slujire. „Cel care este cel mai mare între voi B a spus Isus B să fie cel mai mic şi slujitorul tuturor” (Lc 22,26). Adevărata măreţie constă în a sluji cu umilinţă, din iubire. Aceasta este măreţia lui Isus, care nu a ţinut ca un privilegiu egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a umilit pe sine însuşi, făcându-se ascultător până la moartea pe cruce (cf. Fil 2,8 ş.u.). S-a umilit pe sine pentru a se pune în slujirea tuturor, pentru a-şi da viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi, pentru a deveni Slujitorul lui Iahve, pentru a deveni Domnul şi fratele nostru prin această slujire.