en-USro-RO

| Login
28 ianuarie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Prot și Iacint, frați m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Tu eşti drept, Doamne,
şi nepărtinitoare este judecata ta;
poartă-te cu slujitorul tău după bunătatea ta.                           Cf. Ps 118,137.124

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care l-ai trimis pe Fiul tău
pentru a ne răscumpăra şi a ne face copiii tăi adoptivi,
te rugăm, priveşte cu bunătate la fiii iubirii tale
şi dăruieşte-le tuturor celor care cred în Cristos
libertatea adevărată şi moştenirea veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii, dă-ne,
te rugăm, harul să aducem prin această jertfă cinstea cuvenită
maiestăţii tale şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Cum doreşte cerbul izvoarele de apă,
aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule.
Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu.                                       Cf.Ps 41,2-3

sau:

Eu sunt lumina lumii, spune Domnul.
Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii.         In 8,12

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-le credincioşilor tăi,
pe care îi hrăneşti şi îi întăreşti cu pâinea cuvântului tău
şi a tainelor cereşti, harul, ca, folosindu-se
de aceste daruri minunate ale Fiului tău preaiubit,
să se învrednicească a fi părtaşi pururi de viaţa lui.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Isus reia în felul sãu exclamația din Isaia 61: „Fericiți cei sãraci!”. Luca se referã la creștinii din comunitatea sa care erau sãraci și persecutați: „Fericiți sunteți voi... acum!”. În timp ce pentru Matei fericirile se insereazã într-un program de viațã „spiritualã” cu rãsplatã în cer, pentru Luca ele vestesc rãsturnarea situației de la aceastã viațã la viața viitoare.

LECTURA I

Voi aţi murit împreună cu Cristos, de aceea ucideţi în voi ceea ce este pământesc.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,1-11

Fraţilor, dacă, aşadar, aţi înviat împreună cu Cristos, râvniţi la lucrurile de sus, unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu. Năzuiţi spre cele de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă de acum cu Cristos în Dumnezeu; când Cristos, care este viaţa voastră, se va arăta, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el plini de mărire. De aceea ucideţi în voi ceea ce este pământesc: desfrâul, necurăţia, patimile, dorinţele rele şi acea goană după averi, care este o slujire la idoli. Iată ce provoacă mânia lui Dumnezeu asupra celor care nu ascultă. Şi voi eraţi în numărul lor odinioară când trăiaţi în aceste păcate. Dar acum lepădaţi-vă de toate acestea, de mânie, de furie, de răutate; insulte şi cuvinte murdare să nu vă mai iasă din gură. Să dispară dintre voi minciuna; debarasaţi-vă de purtarea omului vechi, care este în faptele voastre, 10 şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou, cel pe care Creatorul îl face mereu nou după chipul său, ca să-l conducă la adevărata cunoaştere. 11 Astfel nu mai este deosebire între greci şi iudei, între circumcişi şi necircumcişi, nu mai sunt barbari, sălbatici, sclavi sau liberi; nu mai este decât Cristos: el este totul în toţi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.10-11.12-13ab (R.: 9)

R.: Domnul este bun faţă de orice făptură.

Te voi binecuvânta, Doamne, în fiecare zi

şi voi lăuda numele tău în veacul veacului.

Domnul este mare şi vrednic de orice laudă,

măreţia lui este fără margini. R.

 

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să vestească slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale

şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale.

13ab Împărăţia ta este o împărăţie veşnică

şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.


ALELUIA Lc 6,23ab

(Aleluia) Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă;

căci mare este în ceruri răsplata voastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fericiţi sunt cei săraci. Vai vouă, bogaţilor!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,20-26

În acel timp, 20 privind spre ucenicii săi, Isus a spus: „Fericiţi sunteţi voi cei săraci, pentru că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. 21 Fericiţi sunteţi voi care acum sunteţi înfometaţi, pentru că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi voi care plângeţi acum, pentru că veţi râde. 22 Fericiţi sunteţi voi când vă urăsc oamenii şi vă exclud din comunitatea lor, când vă insultă şi vă fac numele de batjocură din cauza Fiului Omului. 23 În acea zi fiţi fericiţi şi tresăltaţi de bucurie, căci răsplata voastră este mare în ceruri; la fel au făcut părinţii lor cu profeţii. 24 Dar vai vouă, bogaţilor, pentru că voi aveţi parte acum de mângâiere. 25 Vai vouă care sunteţi acum sătui, pentru că veţi suferi de foame. Vai vouă care acum râdeţi, pentru că veţi plânge şi veţi suspina. 26 Vai vouă când toţi oamenii vă vorbesc de bine. La fel au făcut părinţii voştri cu profeţii cei mincinoşi”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Col 3,1-11; Ps 144; Lc 6,20-26

În prima lectură de ieri, sfântul Paul ne-a spus: „Aţi fost înmormântaţi împreună cu Cristos prin Botez, împreună cu el aţi şi înviat prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morţi”.

Pentru acest dar divin, apostolul ne invită să aducem „necontenit mulţumiri lui Dumnezeu”. Astăzi, din aceleaşi fapte, Paul trage o altă concluzie: deoarece aţi murit împreună cu Cristos, nu vă mai gândiţi la lucrurile de pe pământ; pentru că aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus”.

Ce înseamnă acest îndemn al lui Paul? Trebuie oare să visăm mereu fericirea cerească, neglijând angajamentele prezente?

Aceasta ar fi o interpretare foarte greşită. Desigur, este bine să te gândeşti la fericirea pe care Dumnezeu ne-o promite în cer, această speranţă trebuie să ne însufleţească, dar nu rezultă de aici că trebuie să neglijăm angajamentele noastre pământeşti, pentru că „lucrurile de sus” nu sunt numai fericirea viitoare în paradis, ci sunt, de asemenea şi înainte de toate, lucrurile spirituale din prezent, adică ceea ce Paul, în Scrisoarea către Galateni, numeşte „roadele Duhului”: iubirea, răbdarea, bunăvoinţa, bunătatea, fidelitatea, blândeţea, stăpânirea de sine, bucuria, pacea.

Viaţa veşnică nu este pentru creştin doar o speranţă viitoare: viaţa veşnică a început deja aici. Viaţa trăită împreună cu Cristos cel înviat, pentru orice creştin începe aici, o dată cu primirea Botezului. Nu trebuie să aşteptăm să murim pentru a începe să trăim o viaţă nouă în Cristos: este o viaţă pe care o avem în noi şi pe care trebuie să o maturizăm. Acesta este sensul îndemnului lui Paul: „Dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus”, căutaţi în viaţa concretă adevăratele valori. Nu căutaţi banul, nu căutaţi putereaY Căutaţi progresul în comuniunea cu fraţii, căutaţi progresul în iubire, căutaţi pacea, blândeţea care învinge violenţa.

Sfântul Paul ne spune că trebuie mereu să murim şi să înviem: misterul pascal trebuie să se actualizeze în viaţa noastră în fiecare zi. Trebuie să murim. O parte din fiinţa noastră trebuie să fie menţinută în moarte şi o altă parte trebuie să crească. „Mortificaţi  spune Paul  acea parte din voi care aparţine pământului”, şi explică: este vorba mai întâi de imoralitatea sexuală, apoi căutarea banului, faţă de care Paul este foarte sever: „acea goană după averi care este o slujire la idoli”, apoi toate lucrurile care se opun direct comuniunii frăţeşti: mânia, răutatea, minciuna, insultele şi cuvintele murdare: „Să dispară dintre voi minciuna”, îndeamnă Paul, pentru că sunteţi membre ale Trupului lui Cristos. „Debarasaţi-vă de purtarea omului vechi, care este în faptele voastre, şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou, pe care Creatorul îl face mereu nou după chipul său”. Vocaţia creştină nu înseamnă evadare din lume, ci transformare pozitivă a lumii. Creştinul este chemat să caute în lume adevăratele valori, lucru ce devine posibil datorită energiei extraordinare care este eliberată din învierea lui Cristos, lumină şi forţă şi, mai presus de toate, iubire. Sfântul Paul nu are expresii destul de puternice pentru a exprima această forţă, putere, energie divină de care dispunem. Trebuie să fim convinşi că Cristos pune la dispoziţia noastră puterea învierii sale, pentru ca şi noi să putem învinge răul şi moartea, ca să putem şi noi, în el, să reînnoim lumea în iubire. Nu vom fi niciodată destul de deschişi să primim această energie transformatoare, re-creatoare.