en-USro-RO

| Login
12 august 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Robert Bellarmin, ep. înv. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIV-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Dăruieşte-le, Doamne, pacea ta celor
care nădăjduiesc în tine,
pentru ca profeţii tăi să fie aflaţi credincioşi;
ascultă rugăciunile slujitorului tău
şi ale poporului tău sfânt!                                                        Cf. Sir 36,18

RUGĂCIUNEA ZILEI
Priveşte la noi, Dumnezeule,
Creatorul şi Stăpânul universului,
şi, ca să simţim puterea îndurării tale,
dă-ne harul să-ţi slujim din toată inima.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Priveste cu bunăvoinţă, Doamne,
la rugăciunile noastre smerite şi, în bunătatea ta,
primeşte aceste daruri ale slujitorilor tăi,
pentru ca ceea ce îţi oferă fiecare
spre cinstea numelui tău sfânt
să fie spre mântuirea tuturor.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Cât de minunată este bunătatea ta, Dumnezeule!
Fiii oamenilor îşi găsesc adăpost la umbra aripilor tale.                      Ps 35,8 

sau:

Potirul binecuvântării, pe care îl binecuvântăm,
este împărtăşire cu sângele lui Cristos
şi pâinea pe care o frângem
este împărtăşire cu trupul Domnului.                                                       Cf. 1Cor 10,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
ca lucrarea acestui dar ceresc să pună stăpânire
pe sufletele şi trupurile noastre, pentru ca nu pornirile firii,
ci puterea lui să ne călăuzească viaţa.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Luca vrea sã evidențieze bunãtatea lui Dumnezeu care „viziteazã și ajutã” poporul sãu, mai ales pe cei sãraci și smeriți, numiți fericiți de Isus. Un exemplu clar este minunea fãcutã în favoarea unei femei vãduve și neajutorate; învierea fiului sãu aratã cã Isus, „Domnul”, este învingãtorul morții.

LECTURA I

Episcopul trebuie să aibă o viaţă ireproşabilă. Diaconii să păstreze taina credinţei într-o conştiinţă curată.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 3,1-13

Preaiubitule, e demn de crezare ceea ce vă spun: dacă cineva doreşte să devină episcop, doreşte un lucru nobil. Episcopul însă trebuie să aibă o viaţă ireproşabilă, să nu fi fost căsătorit decât o singură dată, cumpătat, prudent, chibzuit, primitor de oaspeţi, capabil să-i înveţe pe alţii, să nu fie nici beţiv, nici violent; ci amabil şi paşnic, nu lacom de bani, să fie un bun tată de familie, să se facă ascultat şi respectat de către copiii săi, căci un om care nu ştie să-şi conducă propria familie, cum s-ar putea îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Să nu fie un om convertit de curând, ca nu cumva să se mândrească şi să cadă în aceeaşi condamnare ca şi diavolul. E necesar, apoi, ca el să aibă o bună reputaţie şi la cei din afara comunităţii, ca să nu fie obiect de dispreţ pentru oameni şi să cadă astfel în vreo cursă a diavolului. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie oameni demni, oameni de cuvânt, nu înclinaţi spre băutură, nedoritori de câştig necinstit, dar care să păstreze taina credinţei într-o conştiinţă curată. 10 În acest scop să fie puşi întâi la încercare, şi numai dacă vor fi găsiţi ireproşabili, să fie admişi ca diaconi. 11 Femeile lor, de asemenea, să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate şi vrednice de încredere în toate. 12 Diaconii să nu fie căsătoriţi decât o singură dată şi să ştie să-şi conducă bine copiii şi casele lor. 13 Pentru că cei care slujesc bine ca diaconi dobândesc un rang înalt şi multă încredere datorită credinţei lor în Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 100,1-2ab.2cd-3ab.5.6 (R.: cf. 2c)

R.: Dăruieşte-mi, Doamne, o inimă curată!

Voi cânta bunătatea şi dreptatea,

voi înălţa imnuri către tine, Doamne.

2ab Voi înainta pe calea nevinovăţiei;

când te vei apropia de mine? R.

 

2cd Îmi voi păstra inima curată

în mijlocul celor din casa mea.

3ab Nu-mi voi îndrepta privirea spre nici un lucru rău,

urăsc purtarea celui care face răul. R.

 

Pe cel care ponegreşte în ascuns pe aproapele său

îl voi face să tacă!

Privirea trufaşă şi inima îngâmfată

nu le pot suferi. R.

 

Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară,

ei vor locui lângă mine.

Cel care umblă pe calea nevinovăţiei,

acela îmi va sluji. R.


ALELUIA Lc 7,16

(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi

şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tinere, îţi spun, scoală-te!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,11-17

În acel timp, 11 Isus se îndrepta spre o cetate numită Naim. Împreună cu el mergeau ucenicii şi o mare mulţime de oameni. 12 Când s-a apropiat de poarta cetăţii, iată că era dus la mormânt un mort, fiul unic al unei mame, şi ea era văduvă şi multă lume din cetate o însoţea. 13 Văzând-o, Domnului i s-a făcut milă de ea şi i-a zis: „Nu plânge!” 14 Apoi s-a apropiat şi a atins năsălia. Cei care o duceau s-au oprit. Isus i-a zis: „Tinere, îţi poruncesc, scoală-te!” 15 Atunci mortul s-a ridicat şi a început să vorbească, iar Isus l-a dat mamei sale. 16 Toţi au fost cuprinşi de teamă şi au început să-l preamărească pe Dumnezeu, zicând: „Un mare profet s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a vizitat poporul său”. 17 Vestea acestui fapt s-a răspândit în toată Iudeea şi în ţinuturile învecinate.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Tim 3,1-13; Ps 100; Lc 7,11-17

Relatarea despre învierea fiului văduvei din Naim prezintă două atitudini ale lui Isus: compătimirea sa şi miracolul pe care îl împlineşte. În mod spontan, noi suntem tentaţi să scoatem în evidenţă mai mult miracolul, dar lucrul cel mai important este compasiunea lui Isus: „Domnului i s-a făcut milă de ea şi i-a zis: *Nu plânge!+ Apoi s-a apropiat şi a atins năsălia”. Fiul lui Dumnezeu este cel care se apropie de durerea umană şi oferă consolare, fără măcar să i se ceară acest lucru: „Tinere, îţi poruncesc, scoală-te!” Şi apoi, spune evanghelia, Isus l-a dat mamei sale. Expresia lui Luca este aproape identică aceleia pe care o găsim în Cartea Regilor în relatarea învierii fiului văduvei prin intermediul lui Ilie şi anticipă judecata poporului: „Un mare profet s-a ridicat între noi”. Isus este un mare profet, ca şi Ilie, ca şi Elizeu.

Aici, evanghelistul îl numeşte pe Isus „Domn”, pentru prima dată după relatarea naşterii: victoria asupra morţii este începutul manifestării lui Isus ca Domn, stăpân al tuturor lucrurilor, al vieţii şi al morţii. Astfel, devine foarte clară semnificaţia mesianică a acestui episod.

Numai Luca, între evanghelişti, ne prezintă această minune, care pune în evidenţă dragostea compătimitoare a lui Isus pentru cei umili şi săraci, lucru ce reiese din atâtea alte pasaje ale Evangheliei după Luca, în care milostivirea divină străluceşte într-un mod particular.

Să-i mulţumim Domnului pentru că ni s-a făcut cunoscut prin intermediul ochilor clarvăzători ai evangheliştilor săi şi să ne deschidem inima pentru caritatea şi compasiunea sa, pentru ca el să o transforme şi să o facă tot mai asemănătoare cu inima sa.