en-USro-RO

| Login
12 august 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Martiri din Coreea **

 Liturghierul Roman

20 septembrie
Sfinții Martiri din Coreea **


Ant. la intrare 
Sângele sfinţilor martiri
s-a vărsat pe pământ pentru Cristos;
de aceea, au primit răsplata veşnică.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
Creatorul şi Mântuirea tuturor neamurilor,
care ţi-ai dobândit un popor sfânt în Coreea,
chemându-i pe mulţi fii ai tăi, în chip minunat la credinţa catolică,
şi l-ai sporit prin mărturia glorioasă
a sfinţilor Andrei, Paul şi a însoţitorilor lor,
dă-ne, prin exemplul şi mijlocirea lor, harul
să fim şi noi statornici până la moarte în îndeplinirea poruncilor tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule atotputernic,
priveşte cu bunăvoinţă la darurile poporului tău
şi, prin mijlocirea fericiţilor martiri, fă ca noi înşine
să devenim o jertfă plăcută ţie, spre mântuirea lumii întregi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
 
Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor,
voi da şi eu mărturie pentru el
înaintea Tatălui meu cel din ceruri, spune Domnul.                 Mt 10,32

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Hrăniţi cu pâinea celor tari,
în sărbătoarea sfinţilor martiri,
te rugăm cu stăruinţă, Doamne,
ca, ataşându-ne cu fidelitate de Cristos,
să lucrăm în Biserică la mântuirea tuturor.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 La începutul secolului al XVII-lea credința creștinã a pãtruns pentru prima datã în Coreea. O comunitate puternicã și ferventã a fost întemeiatã și condusã numai de laici pânã în anul 1836, când primii misionari veniți din Franța au putut pãtrunde acolo pe ascuns. Din aceastã comunitate, în timpul prigoanelor din anii 1839, 1846 și 1866, au fost martirizați 103 credincioși, dintre care ies în evidențã primul preot, zelos pãstor de suflete, Andrei Kim Taegõn și marele apostol laic Paul Chõng Hasang; ceilalți sunt în majoritate laici, bãrbați și femei, cãsãtoriți sau nu, bãtrâni, tineri și copii, care, înfruntând chinurile, au sfințit cu sângele lor prețios de martiri începuturile cu totul excepționale ale Bisericii din Coreea.

LECTURA I

Nici moartea, nici viaţa nu vor putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,31b-39

Fraţilor, 31b dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine se va ridica împotriva noastră? 32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, ci l-a dat la moarte pentru noi toţi, cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 33 Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte! 34 Cine va rosti sentinţa de condamnare? Cristos Isus a murit, ba mai mult, el a înviat, şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 35 Cine, aşadar, ne va despărţi de dragostea lui Cristos? Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? 36 Aşa cum spune Scriptura: Pentru tine suntem omorâţi în fiecare zi, suntem trataţi ca nişte oi duse la înjunghiat. 37 Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit pe noi. 38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, 39 nici înălţimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,10-11.12-13.14-15.16-17

R.: Preţioasă este în ochii Domnului moartea sfinţilor săi.

10 Eu mi-am păstrat credinţa

chiar şi atunci când spuneam: „Sunt prea nefericit”.

11 Am spus în tulburarea mea:

„Toţi oamenii sunt mincinoşi!” R.

 

12 Ce-i voi da în schimb Domnului

pentru tot binele pe care mi l-a făcut?

13 Voi lua potirul mântuirii

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

14 Voi împlini cele făgăduite Domnului,

de faţă cu tot poporul său.

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului

moartea slujitorilor săi. R.

 

16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale.

Tu ai sfărâmat lanţurile mele.

17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă

şi voi invoca numele Domnului. R.

ALELUIA Iac 1,12

(Aleluia) Fericit este cel care rămâne statornic în încercare,

pentru că o dată învinsă încercarea, va primi cununa vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA

Dacă bobul de grâu căzut în pământ moare, aduce mult rod.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 12,24-26

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 „Adevăr, adevăr vă spun: dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, iar dacă moare aduce mult rod. 25 Cine-şi iubeşte viaţa o va pierde, iar cine-şi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. 26 Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe mine, şi unde sunt eu acolo va fi şi slujitorul meu. Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Tim 6,2-12; Ps 48; Lc 8,1-3

În viaţa sa publică, Isus a determinat la multe femei o atitudine de dăruire, astfel că ele l-au urmat asistându-l cu generozitate cu propriile bunuri pe el şi pe ucenicii săi. Desigur că ele „nu vedeau în religie o sursă de câştig”, cum scrie sfântul Paul lui Timotei. Erau femei care fuseseră vindecate şi eliberate de Domnul şi, de aceea, erau devotate, fiindcă primiseră de la Domnul adevăratul sens al vieţii lor. Toţi evangheliştii vorbesc despre aceste femei, dar unii numai la sfârşitul evangheliei, în relatarea pătimirii, deoarece ele au fost credincioase până la sfârşit, în timp ce apostolii se împrăştiaseră. Pe acestea le regăsim în dimineaţa învierii, deoarece ele au fost primele care au ajuns la mormânt.

Isus înţelege în profunzime inima femeilor, le cunoaşte generozitatea, profunzimea sentimentelor şi vrea ca femeile să stea alături de el, deoarece ele sunt utile ministerului său. El i-a chemat pe cei doisprezece ca ei să stea cu el, şi a chemat aceste femei, de asemenea, pentru a sta alături de el.

Luca, spuneam, este evanghelistul care ne vorbeşte mai mult despre aceasta, deoarece evanghelia sa este evanghelia raporturilor personale, intime cu Domnul, a dăruirii faţă de el. Sfântul Matei are o perspectivă mai amplă: el vorbeşte întregii Biserici; sfântul Marcu este captivat, în special, de misterul persoanei lui Isus; Luca, în schimb, este tocmai evanghelistul dăruirii personale faţă de Isus şi, de aceea, este mai interesat de raporturile interpersonale, e mai sensibil la rolul femeii în viaţa lui Isus şi a apostolilor săi. Sfântul Matei, de exemplu, vorbeşte despre copilăria lui Isus din punctul de vedere al lui Iosif, în timp ce Luca se plasează în perspectiva Mariei şi introduce în evanghelia sa multe episoade în care apar femeile, episoade pe care ceilalţi evanghelişti nu le-au păstrat: de exemplu, învierea fiului văduvei din Naim. Şi singur Luca este cel care, în momentul pătimirii, vorbeşte despre plânsul femeilor din Ierusalim. Lecturile de astăzi ne sugerează intenţii foarte generoase pentru rugăciune. Să ne rugăm, deci, pentru ca apostolii şi creştinii timpului nostru să ştie să evite toate controversele, problemele inutile, care nu sunt în legătură cu adevărata, sănătoasa doctrină despre religie. Să ne rugăm ca să ştim să evităm marea tentaţie a căutării banului. Să ne rugăm pentru cei care vor să se îmbogăţească cu orice preţ, pentru ca şi ei să înţeleagă că dorinţa dezordonată a banului este rădăcina tuturor relelor. Să ne rugăm pentru ca apostolii şi toţi creştinii să tindă spre adevăratele bunuri: credinţa, caritatea, răbdarea, blândeţea. Şi să cerem ca toţi să fie vindecaţi „de duhurile rele şi de bolile lor”, după cum a fost vindecată femeia din evanghelie. Să ne rugăm pentru ca toţi să poată ajunge la viaţa veşnică la care suntem chemaţi.