en-USro-RO

| Login
12 august 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Maurițiu, ofițer, și îns. m.; Silvan, pustnic

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXV-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Mântuirea poporului sunt eu.
Din orice strâmtorare vor striga spre mine,
îi voi asculta şi voi fi Dumnezeul lor în veci.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai întemeiat toată legea sfântă
în iubirea faţă de tine şi faţă de aproapele,
dăruieşte-ne harul, ca, păzind poruncile tale,
să ne învrednicim a ajunge la viaţa veşnică.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu bunăvoinţă darurile poporului tău,
pentru ca, prin tainele tale cereşti,
să primim ceea ce mărturisim cu pietatea credinţei.
Prin Cristos, Domnul nostru

Ant. la Împărtăşanie
 
Tu ai dat învăţăturile tale ca să fie păzite cu fidelitate.
O, de-ar fi căile mele statornice în a păzi orânduirile tale!                     Ps 118,4-5

sau:
Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.
Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine.                                        In 10,14

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dăruieşte-ne mereu cu bunătate,
Doamne, ajutorul tău, nouă,
celor întăriţi cu sfintele sacramente,
ca să putem primi rodul răscumpărării
şi din tainele sfinte, şi prin întreaga noastră viaţă.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Lectionar

 Aniversarea beatificãrii martirei Veronica Antal (2018).
 În evanghelie, Isus ne învațã ce utilizare trebuie sã dãm banului. Banul și folosirea lui corectã nu sunt scopuri în sine, ci numai mijloace în realizarea altor scopuri. Administratorul, care în aparențã pãrea nedrept, a fost mai bun decât unul aspru cu datornicii stãpânului sãu. Prin valori materiale el a câștigat iubirea semenilor sãi, care valoreazã mai mult decât o sumã de bani. Cine nu are aceastã învãțãturã despre valoarea bunurilor materiale practicã o corectitudine formalistã, care îi închide inima fațã de necazul altora și-l face sã comitã nedreptãți ale cãror victime sunt totdeauna cei sãraci. Sfântul Paul ne îndeamnã sã ne rugãm pentru toți oamenii, dar în chip deosebit pentru cei mari, ceea ce facem în comun la rugãciunea universalã
.

LECTURA I

Contra acelora care îi cumpără cu bani puţini pe cei nevoiaşi.

Citire din cartea profetului Amos 8,4-7

Ascultaţi acestea, voi care zdrobiţi pe cei săraci şi asupriţi pe cei sărmani, voi ziceţi: „Când va trece sărbătoarea lunii noi ca să putem deschide grânarul? Când se va sfârşi odată sâmbăta ca să putem deschide grânarul? Vom micşora măsurile, vom mări preţurile şi vom falsifica balanţele. Vom putea să-l cumpărăm pe cel nevoiaş cu bani şi pe cel sărac cu o pereche de sandale. Vom vinde până şi pleava de grâu”. Mă jur pe cel care este mândria lui Iacob: „Niciodată nu voi uita faptele lor rele”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.4-6.7-8 (R.: cf. 1a şi 7b)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul care îl înalţă pe cel sărac.

Lăudaţi, slujitori ai Domnului,

lăudaţi numele Domnului!

Fie numele Domnului binecuvântat,

de acum şi până în veac! R.

 

Domnul stăpâneşte peste toate neamurile,

slava lui este mai presus de ceruri.

Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, care locuieşte atât de sus,

dar îşi pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer şi pe pământ? R.

 

El ridică pe cel slab din ţărână,

înalţă din cenuşă pe cel sărac,

ca să-l aşeze printre cei mari,

printre mai marii poporului său. R.

 

LECTURA A II-A

Să se înalţe rugăciuni la Dumnezeu pentru toţi oamenii, căci el vrea ca toţi să se mântuiască.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 2,1-8

Preaiubitule, tu îndeamnă înainte de toate să se înalţe rugăciuni de cerere şi de mijlocire pentru toţi oamenii: pentru conducătorii de state şi pentru toţi cei care se află în posturi de răspundere, pentru ca astfel să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Acest lucru este bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, care vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea deplină a adevărului. Căci este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Cristos Isus, el însuşi om care s-a dat pe sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi oamenii. Când s-a împlinit timpul, el a dat această mărturie, pentru care eu am fost pus ca predicator şi apostol – vă spun adevărul, nu mint, – ca să învăţ popoarele păgâne credinţa şi adevărul. Vreau, aşadar, ca bărbaţii să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini curate, fără ură şi fără neînţelegeri.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA 2Cor 8,9

(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,

pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi bogăţiilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,1-13

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi această parabolă: „Un om bogat avea un administrator, care a fost denunţat că-i risipeşte averea. Stăpânul l-a chemat şi i-a spus: «Ce aud vorbindu-se despre tine? Dă cont de administraţia ta pentru că nu mai poţi fi administratorul meu». Administratorul şi-a zis: «Ce voi face, pentru că stăpânul mă scoate din administraţie? Să sap? N-am putere. Să cerşesc? Mi-e ruşine. Dar ştiu ce să fac, pentru ca atunci când voi fi înlăturat din administraţie să găsesc oameni care să mă primească în casele lor». Aşadar, a chemat unul câte unul pe cei care aveau datorii către stăpânul său. Şi l-a întrebat pe cel dintâi: «Cu cât eşti dator stăpânului meu?». Acesta i-a răspuns: «Cu o sută de măsuri de untdelemn». Administratorul i-a zis: «Poftim actul, şezi imediat şi scrie cincizeci». Apoi l-a întrebat pe un altul: «Tu cu cât eşti dator?». Acesta i-a răspuns: «Cu o sută de saci de grâu». Administratorul i-a zis: «Poftim actul şi scrie optzeci». Stăpânul l-a lăudat pe administratorul necinstit pentru că se dovedise înţelept. Într-adevăr, fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi între ei decât fiii luminii. Şi eu vă zic vouă: faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor necinstite pentru ca atunci când nu le veţi mai avea aceşti prieteni să vă primească în lăcaşurile veşnice”. 10 „Cine este vrednic de încredere în cele mai mici lucruri este vrednic şi în cele mari, iar cine este necinstit în cele mai mici lucruri, este necinstit şi în cele mari. 11 Şi dacă voi n-aţi fost vrednici de încredere când aţi avut pe mână bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 12 Şi dacă n-aţi fost vrednici de încredere când aţi avut pe mână lucrurile altuia, cine vă va încredinţa ce este al vostru? 13 Nici un sclav nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau la unul va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi Mamonei”.

Cuvântul Domnului

 

forma scurtă:

 

ALELUIA 2Cor 8,9

(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,

pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi bogăţiilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,10-13

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 10 „Cine este vrednic de încredere în cele mai mici lucruri este vrednic şi în cele mari, iar cine este necinstit în cele mai mici lucruri, este necinstit şi în cele mari. 11 Şi dacă voi n-aţi fost vrednici de încredere când aţi avut pe mână bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 12 Şi dacă n-aţi fost vrednici de încredere când aţi avut pe mână lucrurile altuia, cine vă va încredinţa ce este al vostru? 13 Nici un sclav nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau la unul va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi Mamonei”.

Cuvântul Domnului