en-USro-RO

| Login
4 august 2020

 

Sfintii zilei

Sf. Daniel Comboni, ep.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Toate se află în stăpânirea ta, Doamne,
şi nimeni nu se poate împotrivi voinţei tale.
Căci tu ai făcut cerul şi pământul
şi toate câte sunt cuprinse în ele;
tu eşti Stăpânul universului.                                                         Cf. Est 4,11


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, în iubirea ta nesfârşită,
tu le dăruieşti celor ce te imploră mai mult decât merită şi doresc;
te rugăm, revarsă mila ta asupra noastră:
eliberează-ne conştiinţa de tot ce o nelinişteşte
şi dăruieşte-ne ceea ce nu îndrăznim să-ţi cerem în rugăciune.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte jertfa orânduită după porunca ta,
iar tainele sfinte, pe care le celebrăm aducându-ţi slujirea cuvenită,
să împlinească în noi lucrarea ta de răscumpărare şi de sfinţire.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 

Ant. la Împărtăşanie
 
Bun este Domnul cu cei care nădăjduiesc în el,
cu sufletul care îl caută.                                                                 Lam 3,25

sau:
E o singură pâine,
şi noi, cei mulţi, suntem un singur trup,
căci toţi ne împărtăşim
dintr-o singură pâine şi dintr-un singur potir.                          Cf. 1Cor 10,17

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule atotputernic,
tu ne-ai hrănit cu pâinea vieţii
şi ne-ai desfătat cu potirul bucuriei:
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, astfel, să devenim tot mai asemănători cu Fiul tău,
pe care îl primim în sfânta împărtăşanie.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Tatãl ceresc ştie de ce avem nevoie. Atunci de ce Isus recomandã sã cerem şi sã insistãm în a cere? Pentru cã noi nu ştim şi trebuie sã creascã în noi conştiinţa adevãratelor necesitãţi. Duhul Sfânt este cel de care avem mai multã nevoie. Dar cine îşi dã seama de aceasta?

LECTURA I

Iată vine ziua Domnului care va arde ca un cuptor.

Citire din cartea profetului Malahia 3,13-20

13 Domnul spune: „Voi aveţi cuvinte aspre împotriva mea şi îndrăzniţi să mai întrebaţi: «Ce-am spus noi împotriva ta?». 14 Iată ce aţi zis: «Degeaba am slujit lui Dumnezeu! La ce bun am păzit poruncile lui şi am umblat în haine de jale înaintea Domnului universului? 15 Acum îi fericim pe cei trufaşi. Da, celor răi le merge bine: ei îl pun pe Dumnezeu la încercare şi rămân nepedepsiţi!»”. 16 Aşa au vorbit cei care se tem de Domnul. Domnul a luat aminte şi i-a ascultat. O carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui, pentru cei care se tem de Domnul şi cinstesc numele lui. 17 Domnul Universului a spus: „Aceştia vor fi ca o avere a mea în ziua pe care o pregătesc eu. Voi fi îngăduitor cu ei, aşa cum un tată este îngăduitor cu fiul său care-i slujeşte cu credinţă. 18 Voi veţi vedea din nou atunci că este o deosebire între cel drept şi cel rău, între cel care îi slujeşte lui Dumnezeu şi cel care nu-i slujeşte. 19 Căci iată vine ziua Domnului, care va arde ca un cuptor. Toţi cei trufaşi şi toţi cei care săvârşesc fărădelegea vor fi ca paiele. Ziua care vine îi va mistui – spune Domnul universului – şi nu va rămâne din ei nici rădăcină nici ramură, 20 dar pentru voi, care vă temeţi de numele meu, va răsări soarele dreptăţii: el va aduce vindecarea pe aripile lui”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: cf. 39,5a)

R.: Fericit este omul care-şi pune încrederea în Domnul!

Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi,

nu urmează calea păcătoşilor

şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc,

dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului

şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

 

El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă

şi aduce rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veştejesc

şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

 

Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa;

ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,

iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R.

 


ALELUIA cf. Fap 16,14b

(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,

ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cereţi şi vi se va da!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,5-13

În acel timp, Isus le-a spus ucenicilor săi: „Dacă unul dintre voi are vreun prieten şi merge la el în miez de noapte ca să-i spună: «Prietene, împrumută-mi trei pâini, căci unul dintre prietenii mei, aflat în călătorie, a venit la mine şi n-am nimic să-i pun înainte», şi dacă dinăuntru, celălalt îi răspunde: «Lasă-mă în pace, uşa e deja încuiată, copiii mei şi cu mine ne-am culcat. Nu pot să mă scol şi să-ţi dau ce-mi ceri», vă spun: Chiar dacă nu s-ar scula ca să-i dea, pentru că-i este prieten, se va scula totuşi din cauza insistenţei lui şi-i va dat tot ce-i trebuie. De aceea vă spun: Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide. 10 Căci cel care cere primeşte, cel care caută găseşte şi celui care bate i se va deschide. 11 Sau este printre voi vreun tată care i-ar da un şarpe fiului său, când îi cere un peşte, 12 sau un scorpion, când îi cere un ou? 13 Deci dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi lucruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult nu-l va da Tatăl ceresc pe Duhul Sfânt, acelora care i-l cer”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Mal 3,13B4,2; Ps 1; Lc 11,5-13

Iată un text al evangheliei care ne întăreşte şi ne luminează. Evreii spuneau: „Degeaba am slujit lui Dumnezeu! La ce bun că am păzit poruncile luiY Acum îi fericim pe cei trufaşi. Da, celor răi le merge bine: ei îl pun pe Dumnezeu la încercare şi rămân nepedepsiţi!” Răspunsul, mai mult decât în Vechiul Testament, îl găsim în Noul Testament. Musulmanii îi dau lui Dumnezeu nouăzeci şi nouă de nume foarte frumoase, dar între acestea nu există apelativul de „tată”. Ei insistă asupra transcendenţei lui Dumnezeu şi rugăciunea lor este numai una de supunere; în schimb, noi credem în revelaţia paternităţii sale şi rugăciunea noastră este de supunere la voinţa sa, dar şi de încredere filială.

Isus, în evanghelia de astăzi, aduce exemplul unui tată care îi dă fiului de mâncare, şi îi dă numai lucruri bune. Trebuie să mergem spre Tatăl ceresc cu simplitatea şi insistenţa copiilor şi vom obţine totul de la el. Ultima frază surprinde, deoarece Isus, într-un mod neaşteptat, încheie vorbind despre Duhul Sfânt, darul lui Dumnezeu, condiţie a oricărei cereri: „Cu atât mai mult Tatăl vostru ceresc va da pe Duhul Sfânt celor care îl cer!”

Astfel, rugăciunea noastră este orientată spre bunurile ultime. Cu Duhul Sfânt avem totul: bucuria trăită în acţiunea de har, pacea, o atitudine specială de seninătate chiar şi în suferinţăY sunt roadele Duhului Sfânt, care aduc o fericire intimă, profundă.

Să ne îndreptăm spre Isus pentru ca el să ne obţină de la Tatăl darul Duhului Sfânt şi să-i mulţumim pentru că ne-a deschis un orizont tot mai luminos, pentru că ne-a dat posibilitatea de a ne îndrepta spre Dumnezeu ca spre un Tată care ne iubeşte şi vrea să ne dea totul.