en-USro-RO

| Login
4 august 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Serafim, cãlug.; Felix al IV-lea, pp.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXVII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Toate se află în stăpânirea ta, Doamne,
şi nimeni nu se poate împotrivi voinţei tale.
Căci tu ai făcut cerul şi pământul
şi toate câte sunt cuprinse în ele;
tu eşti Stăpânul universului.                                                         Cf. Est 4,11


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, în iubirea ta nesfârşită,
tu le dăruieşti celor ce te imploră mai mult decât merită şi doresc;
te rugăm, revarsă mila ta asupra noastră:
eliberează-ne conştiinţa de tot ce o nelinişteşte
şi dăruieşte-ne ceea ce nu îndrăznim să-ţi cerem în rugăciune.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, primeşte jertfa orânduită după porunca ta,
iar tainele sfinte, pe care le celebrăm aducându-ţi slujirea cuvenită,
să împlinească în noi lucrarea ta de răscumpărare şi de sfinţire.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 

Ant. la Împărtăşanie
 
Bun este Domnul cu cei care nădăjduiesc în el,
cu sufletul care îl caută.                                                                 Lam 3,25

sau:
E o singură pâine,
şi noi, cei mulţi, suntem un singur trup,
căci toţi ne împărtăşim
dintr-o singură pâine şi dintr-un singur potir.                          Cf. 1Cor 10,17

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Dumnezeule atotputernic,
tu ne-ai hrănit cu pâinea vieţii
şi ne-ai desfătat cu potirul bucuriei:
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, astfel, să devenim tot mai asemănători cu Fiul tău,
pe care îl primim în sfânta împărtăşanie.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.

Lectionar

 Maria a ascultat şi „a pus în practicã” cuvântul lui Dumnezeu, atunci când a rãspuns la Buna-Vestire: „Iatã slujitoarea Domnului”. Maria, care a meditat „în inima sa” cuvintele şi faptele lui Isus, ne face sã ne gândim la cei care „ascultã cuvântul cu inimã bunã şi desãvârşitã”.

LECTURA I

Puneţi mâna pe seceri, căci holda este coaptă!

Citire din cartea profetului Ioel 4,12-21

12 Aşa vorbeşte Domnul: „Să se trezească popoarele şi să se îndrepte spre valea lui Iosafat, căci acolo voi şedea să judec toate popoarele care vă înconjoară. 13 Puneţi mâna pe seceră, căci holda este coaptă; veniţi şi zdrobiţi strugurii cu picioarele: căzile sunt pline şi butoaiele dau afară, căci fărădelegea lor a ajuns la culme. 14 Iată, mulţimi şi iar mulţimi vin în valea judecăţii; căci ziua Domnului este aproape în valea judecăţii! 15 Soarele şi luna se întunecă, stelele îşi pierd lumina. 16 Domnul strigă din Sion şi glasul lui vuieşte din Ierusalim; cerurile şi pământul se zguduie. Dar Domnul este un loc de adăpost pentru poporul său şi o fortăreaţă pentru fiii lui Israel; 17 atunci veţi şti că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care locuieşte în Sion, muntele meu sfânt. Ierusalimul va fi un loc sfânt şi străinii nu vor mai trece prin el. 18 În ziua aceea vinul se va prelinge pe munţi şi laptele va curge pe dealuri. Toate pâraiele din Iudeea vor fi pline cu apă, un izvor va ieşi din casa Domnului şi va uda Valea Salcâmilor. 19 Egiptul va fi pustiit, Iudeea va fi prefăcută într-o paragină, pentru că au înmulţit silniciile împotriva fiilor lui Iuda şi au vărsat sânge nevinovat în ţara lor. 20 Dar în Iudeea, ca şi în Ierusalim, vor fi mereu locuitori din generaţie în generaţie. 21 Le voi răzbuna sângele pe care nu l-am răzbunat încă”. Şi Domnul va locui în Sion.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1-2.5-6.11-12 (R.: 12a)

R.: Voi, drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul!

Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,

să tresalte de veselie toate ţinuturile.

Norii şi negura îl înconjoară,

dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. R.

 

Munţii se cutremură înaintea Domnului,

înaintea stăpânului a tot pământul.

Căci cerurile vestesc dreptatea lui

şi toate popoarele îi văd mărirea. R.

 

11 Lumina răsare pentru cel drept

şi bucuria pentru cel cu inima curată.

12 Voi, drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul

şi măriţi faima sfinţeniei lui. R.

 


ALELUIA Lc 11,28

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu

şi-l împlinesc, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,27-28

27 În timp ce Isus vorbea mulţimii, o femeie şi-a ridicat glasul şi a spus: „Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei şi te-a hrănit la pieptul ei!” 28 Atunci Isus i-a răspuns: „Fericiţi mai curând sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Il 4,12-21; Ps 96; Lc 11,27-28

Domnul ne arată întotdeauna calea adevăratei şi profundei bucurii şi ne ajută să facem deosebire între o fericire şi alta. În evanghelie găsim un lucru minunat: Isus, în timp ce aparent exprimă un refuz, proclamă fericirea mamei sale. „Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei şi te-a hrănit la pieptul ei!”, a exclamat o femeie din mulţime, şi Isus răspunde: „Fericiţi mai curând sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!” Nu neagă că pentru Maria este o mare fericire că este mama sa, dar spune că în bucuria sa există un element mai profund. Ştim că Maria renunţase la maternitate, că pentru ea acest lucru nu era esenţial; esenţial era să fie slujitoarea Domnului, să asculte cuvântul lui Dumnezeu şi să-l păzească. De două ori în viaţă, Dumnezeu i-a cerut să renunţe la maternitate: mai înainte de vestea îngerului şi apoi pe Calvar, când Maria, într-un oarecare sens, a reînnoit renunţarea acceptând sacrificiul Fiului, acceptând să nu mai fie mama unui fiu în viaţă. Dar cerându-i acest sacrificiu atât de mare, Dumnezeu i-a dat mult mai mult. A unit-o cu sine, i-a revelat planurile sale şi a făcut din ea o colaboratoare la aceste planuri divine, la un nivel foarte profund.

În orice chemare a lui Dumnezeu sunt multe aspecte şi este important să fii atent la cel mai autentic, la cel mai profund. Aceasta se verifică în orice situaţie, care prezintă avantaje umane şi avantaje spirituale. Există riscul de a ne ataşa de aspectele mai umane şi de a intra în crize teribile când acestea nu aduc avantaje. Dacă, în schimb, privim la aspectul mai profund, suntem în siguranţă, deoarece, dacă este necesar să facem sacrificii, ştim că prin aceasta nu este atins raportul nostru cu Dumnezeu, viaţa noastră intimă cu el.

Un exemplu concret. De multe ori simt în mine acest glas: „Ce noroc să fiu la Roma, în centrul creştinismului, într-un oraş atât de interesant şi atât de aproape de Sfântul Părinte!” Şi este adevărat: este un dar al lui Dumnezeu pentru care trebuie să fiu recunoscător. Însă dacă mă ataşez de această situaţie pentru avantajele pe care le prezintă, aş uita aspectul esenţial, acela că eu sunt aici pentru a-l sluji pe Dumnezeu, pentru a asculta de el, pentru că el a voit aceasta.

Dacă avem aceste dispoziţii, suntem siguri că nu ne va lipsi niciodată bucuria adevărată, chiar şi atunci când Domnul ne-ar cere renunţarea la o situaţie care ne oferă bucurie.

„Fericiţi cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”, cuvântul lui Dumnezeu care ne revelează misterul său şi planul iubirii sale, cuvântul care este şi voinţa sa, care este hrana sufletului nostru, cum era hrana lui Isus.

Să-i cerem pentru noi şi pentru persoanele pe care le iubim harul să fim ataşaţi de ceea ce este cu adevărat esenţial, pentru a fi liberi să facem jertfă plăcută Domnului din tot ceea ce el ne va cere pentru a creşte în iubire.