en-USro-RO

| Login
25 mai 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Cornel, centurion; Maria Bertilla, cãlug.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi;
pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele mele!
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor,
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale!                     Cf. Ps 16,6.8

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
dă-ne, te rugăm, harul,
să voim întotdeauna ceea ce voieşti tu
şi să-i slujim măririi tale cu inimă neîmpărţită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, bucuria,
să slujim cu suflet liber la sfântul altar,
pentru ca, purificaţi de harul tău,
să fim sfinţiţi de tainele prin care îţi slujim.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se temde el, spre cei ce nădăjduiesc înmila lui,
ca să scape de la moarte sufletele lor
şi să-i hrănească în timp de foamete.                                             Cf. Ps 32,18-19 
 
sau:
Fiul Omului a venit ca să-şi dea viaţa
ca răscumpărare pentru mulţi.                                                         Mc 10,45

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-ne harul
să aflăm noi puteri în împărtăşirea cu tainele cereşti;
binecuvântează-ne cu bunurile acestei vieţi
şi adânceşte în noi cunoaşterea bucuriilor veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Ziua Mondialã a Misiunilor (a XCIII-a). Celebrarea euharisticã va trebui sã reaprindã în credincioși responsabilitatea și angajarea misionarã: se vor propune în mod deosebit intenții speciale la rugãciunea credincioșilor. Ordinariul locului poate sã autorizeze celebrarea Liturghiei pentru evanghelizarea popoarelor.
 Colectã pentru misiuni.
 Prima lecturã ne aratã cum rugãciunea statornicã a lui Moise aduce victorie poporului israelit în fața dușmanilor sãi. În evanghelie, Isus ne recomandã sã ne rugãm cu insistențã și fãrã încetare, cãci nu se poate sã nu fim ascultați. Reținem însã întrebarea pe care o pune cu vãditã îngrijorare. „Fiul Omului, când va veni, va gãsi el oare credința pe pãmânt?”. Pentru cultivarea acestei credințe sfântul Paul îi recomandã lui Timotei citirea Sfintei Scripturi și-i poruncește solemn, în numele lui Cristos, sã predice neobosit cuvântul lui Dumnezeu
.

LECTURA I

Când Moise îşi ridica mâinile, erau mai tari israeliţii.

Citire din cartea Exodului 17,8-13

În zilele acelea, amaleciţii au năvălit peste Israel şi l-a atacat la Rafidim. Atunci Moise i-a zis lui Iosua: „Alege-ţi nişte bărbaţi şi ieşi la luptă împotriva amaleciţilor. Mâine voi sta pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână”. 10 Iosua a făcut ce i-a spus Moise şi a ieşit la luptă împotriva amaleciţilor; Moise, Aron şi Hur s-au urcat pe vârful dealului. 11 Când Moise îşi ridica mâinile, erau mai tari israeliţii; când îşi lăsa mâinile jos, erau mai tari amaleciţii. 12 Fiindcă mâinile lui Moise cădeau de oboseală, au luat o piatră, au pus-o lângă el şi el s-a aşezat pe ea; Aron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de cealaltă. Astfel mâinile lui Moise au rămas ridicate până la asfinţitul soarelui. 13 Şi Iosua i-a învins pe amaleciţi, trecându-i prin ascuţişul sabiei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 120,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. 2)

R.: Ajutorul nostru vine de la Domnul, care a făcut cerul şi pământul.

Îmi ridic ochii spre munţi şi mă întreb:

„De unde-mi va veni ajutorul?”

Ajutorul îmi vine de la Domnul,

care a făcut cerul şi pământul. R.

 

Nu va lăsa să ţi se clatine piciorul

şi nu va aţipi cel care te păzeşte.

El nu aţipeşte, nu doarme

cel care-l păzeşte pe Israel. R.

 

Domnul este păzitorul tău,

Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta.

Ziua soarele nu-ţi va dăuna,

nici luna în timpul nopţii. R.

 

Domnul să te păzească de orice rău,

să-ţi apere viaţa.

Domnul să te păzească la plecare şi la venire,

acum şi totdeauna. R.

 

LECTURA A II-A

Omul lui Dumnezeu să fie înzestrat cu cele necesare pentru orice faptă bună.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 3,14–4,2

Preaiubitule, 14 rămâi neclintit în ceea ce ai învăţat şi de care eşti convins. Tu ştii bine de la cine ai învăţat, 15 căci din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi; ele îţi vor da înţelepciunea care te va conduce la mântuire, prin credinţa în Cristos Isus. 16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi este de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare şi formare în dreptate, 17 pentru ca omul să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice faptă bună. 4,1 Te implor înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, care va veni să judece pe cei vii şi pe cei morţi, în numele venirii lui şi al împărăţiei lui, vesteşte cuvântul, insistă în orice împrejurare, potrivită şi nepotrivită, atrage atenţia, dojeneşte, îndeamnă, dar cu multă răbdare şi grijă de a instrui.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Evr 4,12

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere:

el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Domnul va face dreptate aleşilor săi care strigă către el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 18,1-8

În acel timp, Isus a spus o parabolă pentru a arăta ucenicilor săi că trebuie să se roage mereu, fără să se descurajeze. El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător care nu se temea de Dumnezeu şi faţă de oameni nu avea respect. În cetatea aceea era şi o văduvă care venea la el şi-l ruga: «Fă-mi dreptate împotriva duşmanului». Multă vreme n-a voit, dar în cele din urmă şi-a zis: «Cu toate că de Dumnezeu nu mă tem, iar de oameni nu mi-e ruşine, fiindcă văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu mai vină şi să mă tot bată la cap!»”. Domnul a adăugat: „Luaţi bine seama la ce spune acest judecător nedrept! Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor săi care strigă zi şi noapte către el? Îi va lăsa oare multă vreme ca să aştepte? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi el credinţă pe pământ?”

Cuvântul Domnului