en-USro-RO

| Login
4 iulie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Ursula și îns., m.; Celina; Ilarion, abate

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi;
pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele mele!
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor,
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale!                     Cf. Ps 16,6.8

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
dă-ne, te rugăm, harul,
să voim întotdeauna ceea ce voieşti tu
şi să-i slujim măririi tale cu inimă neîmpărţită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, bucuria,
să slujim cu suflet liber la sfântul altar,
pentru ca, purificaţi de harul tău,
să fim sfinţiţi de tainele prin care îţi slujim.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se temde el, spre cei ce nădăjduiesc înmila lui,
ca să scape de la moarte sufletele lor
şi să-i hrănească în timp de foamete.                                             Cf. Ps 32,18-19 
 
sau:
Fiul Omului a venit ca să-şi dea viaţa
ca răscumpărare pentru mulţi.                                                         Mc 10,45

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-ne harul
să aflăm noi puteri în împărtăşirea cu tainele cereşti;
binecuvântează-ne cu bunurile acestei vieţi
şi adânceşte în noi cunoaşterea bucuriilor veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Bogatul închis în egoismul sãu este un „nebun”. El vorbește numai la persoana I singular (Lc 12,17-19). Dacã vrea sã dialogheze el trebuie s-o facã numai „cu el” (Lc 12,19). Nu se gândește la nimeni. Crede cã este proprietarul vieții sale pentru „mulți ani” (Lc 12,19), în timp ce, în realitate, i-a fost doar dãruitã: expirarea perioadei este fixatã chiar pentru noaptea aceea. O greșealã cutremurãtoare de perspectivã.

LECTURA I

Scriptura vorbeşte şi despre noi, că Dumnezeu ne va socoti drepţi, pentru că noi credem în el.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 4,20-25

Fraţilor, 20 în faţa promisiunii lui Dumnezeu el nu a căzut în îndoială şi necredinţă, 21 dimpotrivă, şi-a găsit puterea în credinţă şi l-a preamărit pe Dumnezeu, căci era pe deplin convins că Dumnezeu are puterea de a împlini ceea ce a promis. 22 De aceea spune Scriptura: „Pentru credinţa sa Dumnezeu l-a socotit drept”. 23 Vorbind astfel despre credinţa lui Abraham, Scriptura nu vorbeşte numai despre el, 24 ci şi despre noi; căci Dumnezeu ne va socoti drepţi, pentru că noi credem în acela care l-a înviat din morţi pe Isus, Domnul nostru, 25 care a fost dat la moarte pentru păcatele noastre şi a înviat pentru îndreptăţirea noastră.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,69-70.71-72.73-75 (R.: cf. 68)

R.: Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Israel, căci a vizitat pe poporul său.

69 El a înălţat o putere de mântuire

în casa lui David, slujitorul său,

70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi

care au fost în vechime. R.

 

71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri

şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri

şi îşi aduce aminte de legământul său sfânt. R.

 

73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru,

că ne va ajuta,

74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, să-i slujim fără teamă,

75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, în toate zilele vieţii noastre. R.

 


ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cele adunate ale cui vor fi?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,13-21

În acel timp, 13 din mijlocul mulţimii, un om l-a rugat pe Isus: „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă moştenirea cu mine!” 14 Isus i-a răspuns: „Omule, cine m-a pus judecător sau împăciuitor peste voi?” 15 Apoi s-a adresat mulţimii: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de pofta de avere; căci viaţa unui om, oricât de bogat ar fi nu depinde de averea lui!” 16 Şi le-a spus această parabolă: „Era un om bogat, căruia pământul i-a produs o recoltă bogată. 17 Atunci a început să se frământe: «Ce să fac? N-am unde să-mi adun recolta». 18 În cele din urmă şi-a zis: «Aşa am să fac: am să dărâm hambarele mele şi am să construiesc altele mai mari; acolo îmi voi aduna tot grâul şi toate bunurile. 19 Şi apoi îmi voi spune: Acum ai provizii din belşug pentru mulţi ani. Odihneşte-te, mănâncă, bea şi bucură-te de viaţă!». 20 Dar Dumnezeu i-a spus: «Nebunule! Chiar în această noapte ţi se va cere viaţa înapoi! Şi cele adunate ale cui vor fi? 21 Aşa se întâmplă cu acela care îşi adună avere, dar nu se îmbogăţeşte în faţa lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 4,20-25; din Lc 1; Lc 12,13-21

În Scrisoarea către Romani, Paul se întoarce la figura lui Abraham care „nu a căzut în îndoială şi necredinţă, dimpotrivă, şi-a găsit puterea în credinţă şi l-a preamărit pe Dumnezeu”. Ce contrast cu omul bogat despre care vorbeşte evanghelia de astăzi! Acesta caută fundamentul vieţii în bunurile pământeşti: „Îmi voi spune: Acum ai provizii din belşug pentru mulţi ani. Odihneşte-te, mănâncă, bea şi bucură-te de viaţă!” Abraham îşi construieşte viaţa pe o realitate care pare inconsistentă: un cuvânt, şi nici măcar un cuvânt spus de un om pe care îl poate vedea, în care poate avea încredere după o judecată matură, ci pe un cuvânt al lui Dumnezeu. Şi totuşi, tocmai în raportul cu Dumnezeu a ajuns la maxima siguranţă. Şi Abraham era bogat, avea o anumită siguranţă materială, ar fi putut considera că are cu ce trăi liniştit tot restul vieţii sale în ţara sa, Haran. Dar el ştia că adevărata siguranţă se găseşte în împlinirea voinţei lui Dumnezeu.

Cine dintre cei doi a avut dreptate? Parabola relatată de Isus o spune clar: „Dumnezeu i-a spus: Nebunule! Chiar în această noapte ţi se va cere viaţa înapoi!” Şi Isus conchide: „Aşa se întâmplă cu acela care îşi adună avere, dar nu se îmbogăţeşte în faţa lui Dumnezeu”. Încrederea în bunurile pământeşti este deşartă: adevărata comoară este raportul cu Dumnezeu, în ascultarea obedientă şi încrezătoare a cuvântului său.

Să căutăm, deci, în Dumnezeu fundamentul solid al existenţei noastre, care ne permite să ne gândim la moarte cu atâta pace, în siguranţa că dincolo de ea vom ajunge în posesia unicului şi supremului bine.