en-USro-RO

| Login
26 mai 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Ioan Paul al II-lea, pp. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi;
pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele mele!
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor,
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale!                     Cf. Ps 16,6.8

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
dă-ne, te rugăm, harul,
să voim întotdeauna ceea ce voieşti tu
şi să-i slujim măririi tale cu inimă neîmpărţită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, bucuria,
să slujim cu suflet liber la sfântul altar,
pentru ca, purificaţi de harul tău,
să fim sfinţiţi de tainele prin care îţi slujim.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se temde el, spre cei ce nădăjduiesc înmila lui,
ca să scape de la moarte sufletele lor
şi să-i hrănească în timp de foamete.                                             Cf. Ps 32,18-19 
 
sau:
Fiul Omului a venit ca să-şi dea viaţa
ca răscumpărare pentru mulţi.                                                         Mc 10,45

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-ne harul
să aflăm noi puteri în împărtăşirea cu tainele cereşti;
binecuvântează-ne cu bunurile acestei vieţi
şi adânceşte în noi cunoaşterea bucuriilor veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 S-a spus cã religia este „opiu al poporului”, ca și cum ar fi un refugiu de resemnare și pasivitate în așteptarea cerului. Dar credința creștinã cere tocmai contrariul: angajarea activã într-un mare proiect colectiv de eliberare umanã, de fraternitate universalã. Trebuie sã trãim „cu candelele aprinse”.

LECTURA I

Dacă datorită unui singur om a domnit moartea, cu atât mai mult cei drepţi vor domni în viaţă datorită unuia singur, lui Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,12.15b.17-19.20b-21

Fraţilor, 12 după cum printr-un singur om, păcatul a intrat în lume, iar prin păcat moartea, tot astfel moartea a trecut la toţi oamenii, deoarece toţi oamenii au păcătuit în cel dintâi om. 15b Dar dacă prin greşeala unuia toţi au fost daţi morţii, cu cât mai mult nu i-a copleşit pe toţi harul lui Dumnezeu care a fost dat printr-un singur om, Isus Cristos. 17 Dacă datorită greşelii unui singur om care a păcătuit, a domnit moartea, cu atât mai mult, datorită unuia singur, lui Isus Cristos, vor domni în viaţă cei care primesc cu prisosinţă harul care îndreptăţeşte. 18 Aşadar, precum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii, tot aşa prin dreptatea unuia a venit pentru toţi oamenii îndreptăţirea care dă viaţă. 19 Căci precum prin neascultarea unui om au devenit păcătoşi cei mulţi, tot aşa prin ascultarea unuia vor deveni drepţi cei mulţi. 20b Acolo unde a prisosit păcatul, harul a prisosit şi mai mult; 21 după cum păcatul a domnit aducând moartea, tot aşa trebuie să domnească şi harul care, aducând dreptatea, să dea viaţă veşnică prin Isus Cristos Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,7-8a.8b-9.10.17 (R.: cf. 8a şi 9a)

R.: Iată, vin, Doamne, ca să împlinesc voinţa ta!

Tu nu doreşti nici jertfe, nici ofrande;

tu mi-ai deschis urechile:

nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă de ispăşire.

8a Atunci am zis: „Iată, vin!” R.

 

8b În sulul cărţii este scris despre mine:

trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule.

Aceasta mă bucură,

legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare;

nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

 

17 Să se bucure şi să se veselească în tine

toţi cei care te caută;

cei care doresc mântuirea ta să zică fără încetare:

„Preamărit fie Domnul!” R.

 


ALELUIA Lc 21,36

(Aleluia) Vegheaţi mereu şi rugaţi-vă, spune Domnul;

ca să vă învredniciţi să staţi drept înaintea Fiului Omului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fericiţi sunt servitorii pe care stăpânul, la întoarcere, îi va găsi veghind.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,35-38

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 35 „Fiţi gata, îmbrăcaţi şi cu făcliile aprinse; 36 să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, gata să-i deschidă îndată când va veni şi va bate la uşă. 37 Fericiţi sunt servitorii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind. Vă spun adevărul: îşi va lua haina de lucru, le va porunci să se aşeze la masă şi îi va servi. 38 Fie că va veni la miezul nopţii, fie că va veni spre ziuă, şi-i va găsi veghind, ferice de ei”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 5,12-15.17-19.20-21; Ps 39; Lc 12,35-38

Prima lectură de astăzi afirmă principiul solidarităţii tuturor oamenilor, dubla solidaritate: în rău, ca şi în bine: „Aşa cum printr-un singur om păcatul a intrat în lume, iar prin păcat moartea, tot astfel moartea a trecut la toţi oamenii, deoarece toţi oamenii au păcătuit în cel dintâi omY cu atât mai mult harul lui Dumnezeu şi darul harului unui singur om, Isus Cristos, a fost revărsat cu prisosinţă asupra tuturor oamenilor”.

Este un principiu acceptat cu dificultate, înainte de toate, în aspectul său negativ: „prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oameniiY„. Pare dur şi nedrept şi suntem în continuu tentaţi să ne sustragem acestei solidarităţi. Nu vrem să fim confundaţi cu păcătoşii: putem să ne rugăm pentru ei şi o facem, dar separându-ne de condiţia lor. Şi totuşi, dacă nu acceptăm această solidaritate în păcat şi în condamnare, nu vom primi „cu prisosinţă harul care îndreptăţeşte”. Cristos a acceptat-o şi s-a prezentat înaintea Tatălui încărcat cu păcatele întregii omeniri, el, „cel sfânt, inocent, fără pată, separat de cei păcătoşi” (Evr 7,26). E un mister profund, revelaţie a unei iubiri pe care mintea umană nici nu o poate concepe.

Devoţiunea către inima lui Isus, introducându-ne în misterul jertfei sale solidare cu păcatele lumii, pentru ca acolo unde a prisosit păcatul, harul să prisosească şi mai mult, „aducând dreptatea, dând viaţă veşnică prin Isus Cristos”, ne încurajează să trăim cu el această solidaritate şi să oferim cu iubire micile şi marile suferinţe ale vieţii noastre, ca să se reverse asupra tuturor oamenilor „dreptatea care dă viaţă”.