en-USro-RO

| Login
6 iulie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Ioan din Capistrano, pr. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi;
pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele mele!
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor,
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale!                     Cf. Ps 16,6.8

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
dă-ne, te rugăm, harul,
să voim întotdeauna ceea ce voieşti tu
şi să-i slujim măririi tale cu inimă neîmpărţită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, bucuria,
să slujim cu suflet liber la sfântul altar,
pentru ca, purificaţi de harul tău,
să fim sfinţiţi de tainele prin care îţi slujim.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se temde el, spre cei ce nădăjduiesc înmila lui,
ca să scape de la moarte sufletele lor
şi să-i hrănească în timp de foamete.                                             Cf. Ps 32,18-19 
 
sau:
Fiul Omului a venit ca să-şi dea viaţa
ca răscumpărare pentru mulţi.                                                         Mc 10,45

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-ne harul
să aflăm noi puteri în împărtăşirea cu tainele cereşti;
binecuvântează-ne cu bunurile acestei vieţi
şi adânceşte în noi cunoaşterea bucuriilor veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Parabola scurtã a hoțului care vine noaptea nu vrea sã mãreascã teama și neliniștea, ci vrea sã sublinieze caracterul imprevizibil al venirii lui Cristos. Este necesarã vegherea. Creștinul și Biserica trebuie sã trãiascã în tensiunea unei speranțe active, cãutând înfrãțirea, dreptatea și pacea în care se trãiește, zi dupã zi, prezența mântuitoare a lui Dumnezeu.

LECTURA I

Oferiţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca nişte oameni care v-aţi întors de la moarte la viaţă.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 6,12-18

Fraţilor, 12 păcatul nu trebuie să mai domnească în trupul vostru muritor, nu vă mai supuneţi poftelor lui. 13 Nu mai puneţi mădularele trupului vostru în slujba păcatului ca pe nişte unelte ale nelegiuirii; dimpotrivă, oferiţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca nişte oameni care v-aţi întors de la moarte la viaţă; oferiţi lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe nişte unelte ale dreptăţii. 14 Păcatul nu va mai stăpâni peste voi, pentru că nu mai sunteţi supuşi Legii, ci harului. Ce urmează de aici? 15 Să păcătuim, pentru că nu mai suntem supuşi Legii, ci harului? Nicidecum. 16 Voi o ştiţi bine: punându-vă în slujba cuiva ca să ascultaţi de el ca nişte sclavi, voi deveniţi sclavii aceluia de care ascultaţi, fie ai păcatului, care este o cale spre moarte, fie ai ascultării, care este o cale spre dreptate. 17 Dar să-i mulţumim lui Dumnezeu, pentru că voi, care eraţi sclavii păcatului v-aţi supus acum din toată inima acelei învăţături pe care aţi primit-o. 18 Astfel aţi fost eliberaţi de păcat şi aţi devenit sclavii dreptăţii.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,1-3.4-6.7-8 (R.: 8a)

R.: Ajutorul nostru este în numele Domnului!

De n-ar fi fost Domnul de partea noastră – s-o spună Israel acum –,

de n-ar fi fost Domnul de partea noastră,

când s-au năpustit acei oameni peste noi,

în focul mâniei lor, ne-ar fi înghiţit de vii. R.

 

Ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste noi,

ar fi trecut peste noi valuri năprasnice.

Binecuvântat să fie Domnul,

care nu ne-a lăsat pradă dinţilor lor. R.

 

Sufletul nostru a scăpat,

ca o pasăre din laţul vânătorului:

laţul s-a rupt şi noi am scăpat.

Ajutorul nostru este în numele Domnului,

care a făcut cerul şi pământul. R.

 


ALELUIA Mt 24,42a.44

(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul;

căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cui i s-a dat mult, mult i se va cere.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,39-48

În acel timp, 39 Isus a spus ucenicilor săi: „Voi ştiţi prea bine: dacă stăpânul ar şti în care ceas vine hoţul, nu ar lăsa să-i spargă casa. 40 Deci şi voi fiţi gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi”. 41 Atunci Petru i-a zis: „Doamne, această parabolă o spui numai pentru noi sau şi pentru toţi ceilalţi?” 42 Domnul i-a răspuns: „Cine este oare administratorul credincios şi destoinic, pe care stăpânul îl va pune peste servitorii săi, ca să le împartă la timpul cuvenit porţia de mâncare? 43 Fericit este acel servitor, pe care stăpânul, sosind, îl va găsi lucrând. 44 Vă spun adevărul: îl va face administratorul întregii sale averi. 45 Dar dacă acelaşi servitor şi-ar zice: «Stăpânul meu întârzie», şi ar începe să-i bată pe servitori şi pe servitoare, să mănânce, să bea şi să se îmbete, 46 stăpânul său va veni în ziua în care nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu l-a prevăzut, îl va pedepsi cu asprime şi-l va pune printre cei infideli. 47 Servitorul care, deşi a cunoscut voinţa stăpânului, n-a făcut nimic, n-a împlinit această voinţă, va primi multe lovituri. 48 Dar acela care, fără să-i cunoască voinţa, a făcut ceva vrednic de pedeapsă, va primi puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, mult i se va cere şi cui i s-a încredinţat mult, şi mai mult i se va cere”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 6,12-18; Ps 123; Lc 12,39-48

Noi suntem dornici de a avea tot mai multe bucurii şi privilegii, dar Domnul ne pune în gardă să nu rătăcim calea. Desigur, Isus ne promite bucuria, şi ne dă multă bucurie chiar şi în această viaţă, arătându-ne iubirea sa; dar pentru că iubirea sa este adevărată, este şi exigentă. În evanghelie, întrebarea lui Petru arată ispita, putem spune normală, a oricărei inimi umane care se simte privilegiată în faţa Domnului, şi care, tocmai de aceea, crede că îi este permisă o oarecare delăsare. De fapt, după ce am ascultat această parabolă asupra necesităţii de a fi gata, întotdeauna vigilenţi, Petru îl întreabă pe Domnul: „Doamne, această parabolă o spui numai pentru noi sau şi pentru toţi ceilalţi?” Noi suntem privilegiaţi, putem sta liniştiţi B acesta pare să fie sensul întrebării lui Petru B suntem discipolii tăi, ne-ai spus că avem autoritate asupra altora, că poziţia noastră este mai bună decât a oricărui altul! Şi asta este adevărat, dar în sensul că poziţia lui Petru şi a apostolilor este una care cere mai mult, deoarece autoritatea lor este una de slujire, şi nu un privilegiu din care să derive avantaje personale, spre satisfacerea propriului egoism.

Întotdeauna egoismul încearcă să pătrundă în gândurile noastre şi mereu este necesară lupta pentru a-l respinge, mereu trebuie, cum scrie sfântul Paul, să ne eliberăm de sclavia păcatului pentru a ne pune în slujirea lui Dumnezeu, să devenim „servitori ai dreptăţii”. Este o slujire liberă, dar exigentă, cerând iubirea adevărată.

Evanghelistul descrie sărbătoarea egoismului. Tatăl întârzie să vină şi administratorul începe „să-i bată pe servitori şi pe servitoare, să mănânce, să bea şi să se îmbete”; aceasta este sărbătoarea visată de cel egoist. Sărbătoarea carităţii este contrariul şi umple inima de o bucurie curată, deoarece fiecare nu se gândeşte să se bucurie, ci să ofere bucurie altora, să se dăruiască în modul în care îi poate face fericiţi pe toţi. Astfel, cel ce este într-o poziţie de autoritate împlineşte voinţa Domnului.

„Cui i s-a dat mult, mult i se va cere şi cui i s-a încredinţat mult, şi mai mult i se va cere”. Sunt cuvinte care ne fac să înţelegem dorinţa lui Dumnezeu: el ne-a dat mult pentru a primi mult. Asta, desigur, nu vrea să spună că Dumnezeu caută propriul interes, ci că vrea ca să aducem roade şi ca roadele noastre să rămână.

Să-i mulţumim Domnului şi să-i fim recunoscători pentru darurile sale şi să-i cerem să adâncească în noi simţul slujirii, în caritate reciprocă.