en-USro-RO

| Login
30 mai 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Anton M. Claret, ep. *; Alois Guanella, pr.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi;
pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele mele!
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor,
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale!                     Cf. Ps 16,6.8

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
dă-ne, te rugăm, harul,
să voim întotdeauna ceea ce voieşti tu
şi să-i slujim măririi tale cu inimă neîmpărţită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, bucuria,
să slujim cu suflet liber la sfântul altar,
pentru ca, purificaţi de harul tău,
să fim sfinţiţi de tainele prin care îţi slujim.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se temde el, spre cei ce nădăjduiesc înmila lui,
ca să scape de la moarte sufletele lor
şi să-i hrănească în timp de foamete.                                             Cf. Ps 32,18-19 
 
sau:
Fiul Omului a venit ca să-şi dea viaţa
ca răscumpărare pentru mulţi.                                                         Mc 10,45

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-ne harul
să aflăm noi puteri în împărtăşirea cu tainele cereşti;
binecuvântează-ne cu bunurile acestei vieţi
şi adânceşte în noi cunoaşterea bucuriilor veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Dar care este pacea sa? O pace care pune în crizã, care arde, care iubește, care pãtrunde pânã la rãdãcina conflictelor și rãmâne acolo. Nu cautã locuri liniștite, dar vrea sã facã furtunile rodnice. Imperfecți și pãcãtoși, este necesar sã facem și sã refacem de mii de ori pãcile noastre șubrede.

LECTURA I
După ce aţi fost eliberaţi de sclavia păcatului, aţi devenit sclavii lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 6,19-23
Fraţilor, 19 din cauza slăbiciunii voastre, mă folosesc aici de asemănări luate din viaţa omului. Odinioară aţi pus trupul vostru în slujba necurăţiei şi a nelegiuirii, aşa încât aţi devenit nelegiuiţi. În acelaşi fel puneţi-l în slujba dreptăţii, ca să deveniţi sfinţi. 20 Când eraţi sclavii păcatului, eraţi liberi faţă de cerinţele dreptăţii. 21 Dar ce roade aţi cules atunci din acele fapte de care acum vă este ruşine? Pentru că ele duc la moarte. 22 Acum însă, după ce aţi fost eliberaţi din sclavia păcatului şi aţi devenit sclavii lui Dumnezeu, culegeţi ca rod sfinţenia, şi aceasta duce la viaţa veşnică. 23 Căci plata păcatului este moartea, însă darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Cristos Isus Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: 39,5a)
R.: Fericit este omul care-şi pune încrederea în Domnul!
1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi,
nu urmează calea păcătoşilor
şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului
şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă
şi aduce rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R.

ALELUIA Fil 3,8-9
(Aleluia) Toate le socotesc vrednice de dispreţ şi aleg să pierd totul,
ca să-l dobândesc pe Cristos şi să mă aflu în el. (Aleluia)

EVANGHELIA
N-am venit să aduc pace, ci dezbinare.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,49-53
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 49 "Am venit să aduc foc pe pământ şi cât aş vrea ca el să fie deja aprins! 50 Trebuie să primesc un botez, şi cât mă apasă aşteptarea împlinirii lui! 51 Credeţi că am venit să aduc pacea în lume? Vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinarea. 52 Căci de acum încolo cinci persoane din aceeaşi familie vor fi dezbinate: trei împotriva a două şi două împotriva a trei; 53 se vor dezbina tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii şi nora împotriva soacrei".

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 6,19-23; Ps 1; Lc 12,49-53

Defectele noastre îşi găsesc întotdeauna ocazii pentru a creşte: chiar cuvintele Scripturii au fost folosite în cursul veacurilor în modul de a le favoriza şi a le justifica. Sfântul Paul, în Scrisoarea către Romani, caută să elimine câţiva factori nocivi. El a afirmat că mântuirea ne-a fost dată prin har, şi nu prin faptele noastre; acum, însă, îi îndeamnă pe creştini: aşa cum în sclavia cărnii se producea nedreptatea şi necurăţia, la fel acum, eliberaţi de păcat şi slujitori ai lui Dumnezeu, este necesar să aducem roade de sfinţenie, pentru viaţa veşnică. Aceasta este absoluta noutate a faptelor credinţei, care îşi găsesc izvorul lor în Isus Cristos. Astfel, Paul evită pericolul ca adevărul mântuirii prin har să fie deformat pentru a justifica o conduită rea.

Totuşi, acest adevăr nu a fost întotdeauna primit în mod corect, astfel, Luter a afirmat că, îmbrăcaţi în harul lui Cristos ca într-o mantie, putem încă să fim păcătoşi, deoarece meritele lui Cristos acoperă păcatele noastre înaintea Tatălui. Nu este însă adevărat. Creştinii nu pot să fie în păcat şi să aibă şi harul: ei trebuie să facă o alegere.

În evanghelia de astăzi, şi Isus elimină unele păreri greşite ale discipolilor săi. El a venit să aducă pacea, ba chiar „el este pacea noastră”, cum le scrie Paul efesenilor, dar pacea pe care el o aduce nu este ca aceea pe care o dă lumea. Mesajul său de pace este împotriva unei false seninătăţi care evită eforturile, care evită în mod deprimant orice conflict. Iată pentru ce spune: „Credeţi că eu am venit să aduc pacea în lume? Vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinarea!” Înaintea lui nimeni nu poate rămâne în neutralitate, ci trebuie să ia o poziţie, şi atunci se creează conflicte în noi şi în jurul nostru, şi ne aflăm, astfel, în faţa unor adversari: „Se vor dezbina trei împotriva a doi şi doi împotriva a treiY„. Un creştin trebuie să privească lucrurile în faţă şi să lupte cu curaj pentru adevăr, pentru împărăţia iubirii, împotriva viciilor care îi stau în cale. Mesajul din evanghelia de astăzi este unul ce îndeamnă la curaj.

Să-i cerem Domnului acea lumină care ne permite să distingem pacea adevărată de cea falsă, să ne dea curajul de a sluji adevărul, cu orice preţ. În Scrisoarea către Evrei, autorul invită creştinii să alerge cu perseverenţă având privirea îndreptată spre Isus şi îi îndeamnă: „Gândiţi-vă cu atenţie la acela care a suportat în sine o aşa de mare ostilitate din partea păcătoşilor, ca să nu obosiţiY nu aţi rezistat încă până la sânge în lupta împotriva păcatului!” Isus ne aduce la adevăr, ca să rezistăm până la sânge.