en-USro-RO

| Login
4 iulie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Dumitru, m.; Lucian și Marcian, m.; Paul al VI-lea, pp.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXIX-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi;
pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele mele!
Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor,
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale!                     Cf. Ps 16,6.8

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
dă-ne, te rugăm, harul,
să voim întotdeauna ceea ce voieşti tu
şi să-i slujim măririi tale cu inimă neîmpărţită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, bucuria,
să slujim cu suflet liber la sfântul altar,
pentru ca, purificaţi de harul tău,
să fim sfinţiţi de tainele prin care îţi slujim.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se temde el, spre cei ce nădăjduiesc înmila lui,
ca să scape de la moarte sufletele lor
şi să-i hrănească în timp de foamete.                                             Cf. Ps 32,18-19 
 
sau:
Fiul Omului a venit ca să-şi dea viaţa
ca răscumpărare pentru mulţi.                                                         Mc 10,45

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, dă-ne harul
să aflăm noi puteri în împărtăşirea cu tainele cereşti;
binecuvântează-ne cu bunurile acestei vieţi
şi adânceşte în noi cunoaşterea bucuriilor veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Poate pânã azi am fost arbori neroditori, dar este un viitor plin de speranțã: Dumnezeu, în Isus, poartã grijã de noi, devine pãcat. Este o atenție din partea lui care poate sã renascã viața și convertirea care sã producã roadele sperate. Astfel putem schimba finalul din „Cântarea viei” (cf. Is 5,1-7).

LECTURA I

Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,1-11

Fraţilor, pentru cei care sunt în Cristos Isus nu există nici o osândă. Căci legea duhului, care dă viaţă în Cristos Isus, m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. Într-adevăr, când Dumnezeu l-a trimis pe propriul său Fiu să ia firea omenească supusă puterii păcatului, ca să învingă păcatul, el a făcut ceea ce Legea nu putea face din cauza slăbiciunii omeneşti: el a distrus păcatul în trupul său omenesc; acest lucru l-a făcut pentru ca cerinţele Legii să se împlinească în noi, care nu mai trăim după poftele trupului, ci după îndemnurile Duhului. Cei care trăiesc după poftele trupului năzuiesc la cele trupeşti; cei care trăiesc după îndemnurile Duhului năzuiesc la cele spirituale. Trupul duce la moarte, în timp ce Duhul duce la viaţă şi la pace. Căci poftele trupului se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, ele nu se supun legii lui Dumnezeu şi nici nu pot. Cei care trăiesc după poftele trupului nu pot să placă lui Dumnezeu. Dar voi nu trăiţi după poftele trupului, ci după îndemnurile Duhului, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, nu-i aparţine lui. 10 Dacă însă Cristos este în voi, atunci trupul este mort pentru păcat, iar Duhul este viaţa voastră, pentru că aţi devenit drepţi. 11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe Cristos din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare prin Duhul său, care locuieşte în voi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6)

R.: Acesta este neamul celor care caută faţa lui Dumnezeu.

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,

lumea şi cei care locuiesc pământul.

Căci el l-a întemeiat pe mări

şi l-a întărit peste râuri. R.

 

Cine va putea să urce pe muntele Domnului?

Cine va sta în locul său cel sfânt?

4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,

cel care nu ia în zadar numele Domnului. R.

 

Acesta va primi binecuvântarea Domnului

şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.

Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul,

al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

 


ALELUIA Ez 33,11

(Aleluia) Nu vreau moartea celui păcătos,

ci să se întoarcă de la calea lui şi să rămână viu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,1-9

Într-o zi au venit unii şi i-au povestit lui Isus ce li se întâmplase unor galileeni, al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor. „Credeţi voi, le-a răspuns Isus, că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au avut această soartă? Eu vă spun că nu; dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel! Sau cei optsprezece inşi peste care s-a prăbuşit turnul din Siloe şi i-a omorât, credeţi oare că erau mai vinovaţi decât toţi ceilalţi locuitori ai Ierusalimului? Eu vă spun că nu; dar dacă nu vă convertiţi, cu toţii veţi pieri la fel!” Şi le-a spus această asemănare: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el şi nu a găsit. Atunci a zis viticultorului: «Iată, sunt trei ani de când vin să caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-l! La ce să mai ocupe pământul degeaba?». «Stăpâne, i-a răspuns viticultorul, mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că va aduce rod în viitor; dacă nu, îl vei tăia»”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 8,1-11; Ps 23; Lc 13,1-9

Domnul insistă ca noi să primim invitaţia sa la convertire şi o face arătându-ne soarta ce ne aşteaptă dacă rămânem insensibili în faţa insistenţelor sale: „Dacă nu vă veţi converti, cu toţii veţi pieri la fel!” Dar dacă rămânem în el, nu există pericolul condamnării: „Pentru cei care sunt în Cristos Isus, nu există nici o osândă B scrie Paul, şi cuvintele lui par un strigăt de triumf B nu mai există osândă pentru cei care sunt în Cristos Isus. Căci legea duhului, care dă viaţă în Cristos Isus, m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii”. Duhul lui Cristos este o forţă mai puternică decât instinctele noastre, decât „carnea” B cum scrie sfântul Paul B care ne atrage spre pământ, şi nu spre valorile spirituale. Duhul aceluia ce l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în noi şi este capabil să înnoiască totul.

Să-i cerem sfintei Fecioare harul să primim în spirit de supunere desăvârşită acţiunea sa, care ne conduce cu putere şi bunătate spre Tatăl şi spre Isus. „Duhul duce la viaţă şi la pace”. Ştim din experienţă cum curge în noi pacea atunci când corespundem dorinţelor pe care Duhul le face cunoscute inimilor noastre; Maria să ne dea faţă de el o adeziune constantă, în simplitate şi bucurie.