en-USro-RO

| Login
31 mai 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Adeodat, pp.; Fer. Ioan Duns Scotus, pr.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXI-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Să nu mă părăseşti, Doamne;
Dumnezeul meu, să nu te îndepărtezi de mine!
Grăbeşte-te să mă ajuţi, Doamne, puterea mântuirii mele!         Cf. Ps 37,22-23

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi milostiv,
numai prin darul tău, credincioşii te pot sluji cum se cuvine;
înlătură orice piedică din calea noastră,
ca să alergăm cu bucurie în întâmpinarea făgăduinţelor tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca această jertfă să fie pentru tine o ofrandă curată,
iar pentru noi, o revărsare sfântă a îndurării tale.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Tu îmi vei arăta cărarea vieţii, Doamne,
mă vei copleşi de bucurie
când îmi vei arăta faţa ta.                                                                         Cf. Ps 15,11 
 
sau:
Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu,
iar eu trăiesc prin Tatăl,
la fel, şi cel care mă mănâncă pe mine,
va trăi prin mine, spune Domnul.                                                             In 6,57

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
sporeşte în noi lucrarea mântuirii,
pentru ca tainele cereşti, care ne hrănesc în această viaţă,
să ne pregătească să primim, prin harul tău, bunurile făgăduite.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Evanghelia este viațã și veste bunã. Însã, adesea, „fiii luminii” o reduc la o serie de scheme și de principii; în felul acesta, ei transformã creștinismul într-o purã ideologie și priveazã împãrãția lui Dumnezeu de vitalitatea și eficacitatea ei.

LECTURA I

Dumnezeu mi-a dat harul să fiu slujitorul lui Isus Cristos pentru naţiunile păgâne, ca ele să devină o jertfă plăcută lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 15,14-21

Fraţii mei, 14 eu sunt convins că aveţi bunăvoinţă să vă însuşiţi o cunoaştere adâncă despre Dumnezeu şi sunteţi în stare să vă îndreptaţi unii pe alţii. 15 Totuşi, dacă în această scrisoare mi-am permis să vă amintesc unele lucruri, am făcut aceasta în virtutea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, 16 harul de a fi slujitorul lui Isus Cristos pentru naţiunile păgâne, având misiunea sfântă de a predica evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca păgânii să devină o jertfă plăcută lui Dumnezeu, sfinţită în Duhul Sfânt. 17 În ce priveşte slujirea lui Dumnezeu, eu am deci cu ce mă mândri prin Isus Cristos, 18 căci nici nu aş îndrăzni să vorbesc decât despre ceea ce a săvârşit Domnul prin mine pentru a-i aduce pe păgâni la credinţă: prin cuvintele şi faptele mele, 19 prin puterea semnelor şi minunilor, prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Astfel, de la Ierusalim şi din ţinuturile dimprejur până în Dalmaţia, am răspândit pretutindeni evanghelia lui Cristos. 20 Dar am ţinut ca la un titlu al gloriei mele să nu vestesc evanghelia decât acolo unde nu fusese vestit numele lui Cristos, ca să nu construiesc pe temelia pusă de un altul, 21 ci am vrut să procedez conform cu acest cuvânt al Scripturii: „Cei cărora nu le fusese vestit niciodată îl vor vedea şi cei care nu auziseră niciodată vorbindu-se despre el îl vor înţelege”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3c-4 (R.: cf. 2b)

R.: Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea înaintea neamurilor.

Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

ne-au venit în ajutor. R.

 

Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea

şi a descoperit dreptatea sa înaintea neamurilor.

3ab Şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui

faţă de casa lui Israel. R.

 

3c Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru!

Înălţaţi către Domnul strigăte de bucurie,

toţi locuitorii pământului!

Izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 


ALELUIA 1In 2,5

(Aleluia) În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos

dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi între ei decât fiii luminii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,1-8

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi această parabolă: „Un om bogat avea un administrator, care a fost denunţat că-i risipeşte averea. Stăpânul l-a chemat şi i-a spus: «Ce aud vorbindu-se despre tine? Dă cont de administraţia ta pentru că nu mai poţi fi administratorul meu». Administratorul şi-a zis: «Ce voi face, pentru că stăpânul mă scoate din administraţie? Să sap? N-am putere. Să cerşesc? Mi-e ruşine. Dar ştiu ce să fac, pentru ca atunci când voi fi înlăturat din administraţie să găsesc oameni care să mă primească în casele lor». Aşadar, a chemat unul câte unul pe cei care aveau datorii către stăpânul său. Şi l-a întrebat pe cel dintâi: «Cu cât eşti dator stăpânului meu?». Acesta i-a răspuns: «Cu o sută de măsuri de untdelemn». Administratorul i-a zis: «Poftim actul, şezi imediat şi scrie cincizeci». Apoi l-a întrebat pe un altul: «Tu cu cât eşti dator?». Acesta i-a răspuns: «Cu o sută de saci de grâu». Administratorul i-a zis: «Poftim actul şi scrie optzeci». Stăpânul l-a lăudat pe administratorul necinstit pentru că se dovedise înţelept. Într-adevăr, fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi între ei decât fiii luminii”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Rom 15,14-21; Ps 97; Lc 16,1-8

Isus, în concluzia acestei parabole care la o primă lectură ne-ar putea lăsa destul de dezorientaţi, comentează: „Într-adevăr, fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi între ei decât fiii luminii”. El nu-l laudă pe administrator pentru necinstea sa, ci pentru isteţimea cu care a ştiut să găsească, într-o situaţie dificilă, o soluţie menită să-i permită să continue viaţa sa comodă, egoistă.

Fiii luminii, noi, suntem atât de inventivi în activitatea de slujire a lui Dumnezeu? Pentru un proiect de-al nostru nu găsim nici o dificultate, şi dacă ea există, întotdeauna găsim şi o soluţie pentru a o depăşi, ca să aflăm satisfacţia dorită; când însă este vorba de Dumnezeu şi de ceilalţi, orice dificultate ni se pare insurmontabilă, ne lamentăm, ne simţim chiar persecutaţi şi ne blocăm: „Nu este posibilY cu astfel de oameni!Y în societatea de astăzi!Y„. Şi aşa mai departe.

Sfinţii nu reacţionează aşa: dificultăţile îi stimulează să găsească soluţii, şi le găsesc, pentru că singurul lor interes este împărăţia lui Dumnezeu şi iubirea lor este dezinteresată, generoasă, inventivă. „Apele mari nu pot să stingă iubirea, nici fluviile să o distrugă”.

Să-i cerem Domnului să ne dea harul să fim deschişi lecţiei de iubire pe care am primit-o astăzi: numai aşa vom avea în noi viaţa şi vom fi cu adevărat „fii ai luminii”: vom trăi în lumină, pentru că vom trăi în iubire.