en-USro-RO

| Login
Friday, July 30, 2021
 

Sfintii zilei

Ss. Martin din Tours, ep. **; Marina, fc. m.; Fer. Alice, fc. m.

 Liturghierul Roman

11 noiembrie
Sfântul Martin de Tours, episcop
 

Ant. la intrare 
Îmi voi ridica un preot credincios,
care va lucra după inima şi dorinţa mea, spune Domnul.         Cf. 1Sam 2,35

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care ai fost preamărit
atât prin viaţa, cât şi prin moartea sfântului episcop Martin,
reînnoieşte în inimile noastre faptele minunate ale harului tău,
pentru ca nici moartea, nici viaţa
să nu ne poată despărţi de iubirea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Sfinţeşte, Doamne Dumnezeule, aceste daruri,
pe care ţi le aducem cu veselie în cinstea sfântului Martin,
pentru ca, prin ele, viaţa noastră,
cu toate bucuriile şi necazurile ei,
să se îndrepte mereu spre tine.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Adevăr vă spun:
tot ce i-aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici,
mie mi-aţi făcut, spune Domnul.                                                     Cf. Mt 25,40

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul
ca, întăriţi de sacramentul unităţii,
să trăim în desăvârşită armonie cu voinţa ta,
pentru ca, după cum sfântul Martin s-a supus cu totul ţie,
la fel, şi noi să ne bucurăm că suntem cu adevărat ai tăi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Sfântul Martin din Tours (317-397) s-a nãscut în Panonia (Ungaria), din pãrinți pãgâni. Soldat la 16 ani, nu era decât catehumen când, plin de o caritate evanghelicã, și-a împãrțit mantia cu un sãrac la Amiens. Dupã ce a primit Botezul, la 22 de ani, a renunțat la cariera militarã și a înființat mãnãstirea de la Locogiacum (Ligugé), în Galia, unde a dus o viațã monahalã sub cãlãuzirea sfântului Ilarie. Apoi a primit Preoția. Devenit episcop de Tours, întreprinde evanghelizarea satelor din centrul Galiei. Întemeiazã Mãnãstirea Marmoutier, ai cãrei cãlugãri îl vor asista în opera sa misionarã. Pe patul de moarte, la Candes, aproape de Tours, se roagã: „Doamne, dacã mai sunt util poporului tãu, eu nu refuz munca; facã-se voia ta”.

LECTURA I

Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună.

Citire din cartea profetului Isaia 61,1-3a

Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să-i vindec pe cei cu inima zdrobită; să le vestesc celor închişi eliberarea şi celor prinşi în război libertatea; să dau de ştire un an de milostivire al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să-i mângâi pe toţi cei întristaţi; 3a să aduc alinare celor care plâng în Sion; să le pun pe cap o coroană împărătească în locul cenuşii de pocăinţă, să le schimb veşmântul de doliu cu untdelemnul bucuriei, să le pun haine de sărbătoare în locul disperării.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9

R.: Binecuvântat este omul care se îngrijeşte de cel sărac.

Fericit este omul care se teme de Domnul,

care îşi află bucuria în poruncile sale!

Seminţia lui va fi puternică în lume

şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R.

 

În casa lui va fi belşug şi bogăţie,

dreptatea lui rămâne pe vecie.

El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,

el este blând, îndurător şi drept. R.

 

Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie,

el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate.

El nu se clatină niciodată

şi dreptatea lui va fi amintită veşnic;

7a nu se teme de vorbele rele. R.

 

7b Inima lui e tare şi se încrede în Domnul;

inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă,

în cele din urmă îi va vedea nimiciţi pe duşmanii săi. R.

 

El este darnic faţă de cei săraci,

dărnicia lui nu cunoaşte margini,

iar puterea lui se înalţă în slavă. R.

ALELUIA Cf. Mt 25,40

(Aleluia) Tot ceea ce aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi mai mici ai mei,

mie mi-aţi făcut. (Aleluia)

EVANGHELIA

Ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,31-40

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 31 „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, se va aşeza pe tronul său de mărire. 32 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, dar el îi va despărţi pe unii de alţii, aşa cum desparte păstorul oile de capre, 33 şi va pune oile la dreapta sa iar caprele la stânga sa. 34 Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi de la întemeierea lumii; 35 căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; am fost străin şi voi m-aţi primit; 36 am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine». 37 Atunci cei drepţi îi vor răspunde: «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? Sau însetat şi ţi-am dat să bei? 38 Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? Sau gol şi te-am îmbrăcat? 39 Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?». 40 Împăratul le va răspunde: «Vă spun adevărul: ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut»”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Înţ 1,1-7; Ps 138; Lc 17,1-6

Astăzi evanghelia ni-l prezintă pe Isus ca fiind foarte sever şi, în acelaşi timp, foarte indulgent. „Vai de acela prin care vin scandalurile! Este mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră de moară şi să fie aruncat în mare”; dar: „Dacă fratele tău greşeşte de şapte ori pe zi împotriva ta şi de şapte ori pe zi vine la tine şi-ţi spune: Îmi pare rău, tu iartă-l!”

În viaţă suntem mereu în situaţia de a ne asuma atitudini contrastante şi înţelepciunea este aceea care ne ajută să discernem bine. Altfel, atitudinea care ne este naturală este exact contrariul a ceea ce evanghelia ne propune. În mod natural, suntem indulgenţi cu noi înşine, şi chiar atunci când provocăm scandal noi nici nu-l vedem, ne convingem că nu există nici un motiv pentru care am fi putut scandaliza. Avem atâtea motive pentru a face ceea ce vrem, încât scandalul ne pare un lucru irelevant. Dar devenim foarte severi când este vorba de interesul nostru, de demnitatea noastră. Dacă cineva greşeşte împotriva noastră, fapta lui devine ceva ce nu poate fi tolerat: nu putem ierta, nu putem uita. Într-adevăr, contrastele care se găsesc în noi au făcut să dispară respectul pentru cele drepte, şi de aceea suntem indulgenţi pentru ceea ce Domnul judecă cu severitate, în timp ce suntem severi pentru lucrurile pe care el le priveşte cu indulgenţă.

Trebuie să cerem cu multă perseverenţă darul de a şti să judecăm lucrurile cu măsura sa, pentru că aceasta este singura cale bună. Trebuie permanent să corectăm modul nostru de a judeca: acest lucru este fundamental, căci dacă judecăţile noastre sunt greşite, atunci şi acţiunile noastre vor fi greşite. Dacă, în schimb, căutăm să avem judecata Domnului, poate vom greşi uneori, dar ne vom da seama imediat şi încetul cu încetul ne vom corecta, cu ajutorul lui.

În Cartea Înţelepciunii este scris: „Înţelepciunea este un spirit prieten al oamenilor” (1,6). E foarte frumos: acest spirit conduce cu bunătate şi putere şi învaţă calea pentru a ajunge la Dumnezeu şi pentru a găsi justele raporturi cu ceilalţi.

„Înţelepciunea este un duh care îi iubeşte pe oameni”. Facem această experienţă atunci când medităm înaintea Domnului: dacă ne aşezăm la şcoala înţelepciunii, ea ne inspiră lucruri bune, care la început ne tulbură, dar despre care vom înţelege că sunt pentru binele nostru.

Să-i cerem deci Domnului această înţelepciune divină, ce pune în viaţa noastră lumina adevărată a cuvântului în locul amăgitoarelor lumini ale înclinaţiilor noastre naturale.