en-USro-RO

| Login
29 septembrie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Iosafat, ep. m. **; Cristian, m.

 Liturghierul Roman

12 noiembrie
Sfântul Iosafat, episcop martir
 

Ant. la intrare 
Pentru legământul Domnului şi legile părinteşti,
sfinţii lui Dumnezeu au fost statornici în iubirea frăţească:
deoarece în ei au fost mereu
un singur duh şi o singură credinţă.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
să însufleţeşti pururi Biserica ta cu Duhul Sfânt,
care, umplând inima sfântului episcop Iosafat,
l-a făcut să-şi dea viaţa
pentru turma ce i-a fost încredinţată;
prin mijlocirea lui, întăreşte-ne şi pe noi cu acest Duh,
ca să nu pregetăm a ne da viaţa pentru fraţii noştri.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule preaîndurător,
revarsă binecuvântarea ta asupra acestor daruri
şi întăreşte-ne în credinţa adevărată,
pe care sfântul Iosafat a apărat-o cu sângele său.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Cine îşi va pierde viaţa pentru mine,
o va regăsi, spune Domnul.                                                             Mt 10,39

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Ospăţul tău ceresc
să ne dăruiască, Doamne, Duhul tăriei şi al păcii,
ca, urmând exemplul sfântului Iosafat,
să ne închinăm cu bucurie viaţa
pentru cinstea şi unitatea Bisericii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Iosafat (Ioan Kuncewycz – 1580-1623) s-a nãscut în Ucraina din pãrinți ortodocși. Îmbrãțișând credința catolicã, a intrat în rândul cãlugãrilor bazilitani în anul 1604, la Vilna, în Biserica ruteanã unitã cu Roma. El fondeazã mãnãstiri care sunt focare ale unirii dintre greci și latini. Faima sa este extraordinarã și, în curând, el este numit arhiepiscop catolic de Polotsck. Atașamentul sãu fațã de scaunul roman și succesul inițiativei pe care o întreprinde în acest sens, i-au adus numeroși dușmani. Aceștia l-au mãcelãrit la Vitebsck, în timpul unei vizite pastorale.

LECTURA I

A împlinit misiunea de a sluji, ca să se formeze trupul lui Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-7.11-13

Fraţilor, eu cel întemniţat pentru Domnul, vă rog să urmaţi cum se cuvine chemarea pe care aţi primit-o de la Dumnezeu; fiţi smeriţi, blânzi, răbdători, îngăduiţi-vă cu iubire unii pe alţii, străduiţi-vă să păstraţi unitatea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum una este speranţa pe care aţi primit-o: aceea a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, un singur Dumnezeu, Tată al tuturor, care domneşte peste toate, lucrează prin toţi şi este prezent în noi toţi. Fiecare dintre noi a primit harul în măsura în care i l-a dăruit Cristos. 11 El a dat oamenilor felurite daruri: pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori ai evangheliei; pe unii păstori şi pe alţii învăţători. 12 Astfel poporul sfânt este organizat pentru a putea împlini misiunea de a sluji şi pentru a se forma trupul lui Cristos, 13 ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea omului desăvârşit, la plinătatea staturii lui Cristos.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6

R.: Fericit este omul care umblă pe căile Domnului.

Fericit este omul care nu ia parte la sfatul celor răi,

nu urmează calea păcătoşilor

şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc;

dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului

şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

 

El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă,

care aduce rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veştejesc

şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

 

Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa,

ei sunt ca pleava, pe care o spulberă vântul.

Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,

iar drumul pe care merg cei răi duce la pieire. R.

ALELUIA In 15,9b.5b

(Aleluia) Rămâneţi în dragostea mea, spune Domnul;

cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vreau ca şi ei să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 17,20-26

În acel timp, Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 20 „Părinte sfânt, nu mă rog numai pentru aceştia, ci şi pentru cei care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în mine, 21 ca toţi să fie una; după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în tine, aşa şi ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. 22 Slava pe care mi-ai dat-o tu eu le-am dat-o lor, 23 ca să fie una precum noi una suntem: eu în ei şi tu în mine. Ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine. 24 Părinte, vreau ca şi cei pe care mi i-ai dat să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu, ca ei să vadă slava pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. 25 Părinte drept, lumea pe tine nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis. 26 Eu le-am făcut cunoscut numele tău şi-l voi face cunoscut, ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Înţ 2,23B3,9; Ps 33; Lc 17,7-10

Cartea Înţelepciunii ne invită să învăţăm a privi lucrurile în profunzime, şi nu să ne lăsăm înşelaţi de aparenţe: „Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui DumnezeuY În ochii celor fără de minte drepţii sunt morţi cu desăvârşire, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, nădejdea lor i-a dus la nemurire”. Iată iluzia celui care judecă după aparenţe: credinţa că cel care este contrariat, persecutat, chinuit de către oameni este profund nefericit, în realitate, cel care este în mâinile lui Dumnezeu, unit cu el, este plin de speranţă şi de pace în orice situaţie. Cine priveşte lucrurile în profunzime îşi dă seama foarte bine că, dimpotrivă, nu există fericire în bucuriile lumii, ci un teribil gol, şi tocmai acest gol provoacă cursa plăcerilor, în speranţa de a găsi satisfacţie şi plinătatea vieţii.

Am citit cu mai mult timp în urmă mărturia unui misionar, arestat în China în anii revoluţiei lui Mao, ca duşman al poporului. După interogatorii extenuante, torturi fizice şi psihologice, a fost supus judecăţii poporului. El spune că, acoperit de insulte şi de acuze infame, simţea o bucurie profundă: ştia că atunci era mai unit ca niciodată cu Isus în pătimirea sa. „Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, nădejdea lor i-a dus la nemurire”.

Cartea Înţelepciunii continuă: „Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el. I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot”.

În orice suferinţă să nu ne oprim la ceea ce este superficial, să căutăm intenţia lui Dumnezeu, care întotdeauna este o intenţie de iubire: ne încearcă precum se încearcă aurul în cuptor, pentru a ne purifica, pentru a ne conduce la o iubire mai profundă, mai dezinteresată. Dacă Dumnezeu ne face să înţelegem aceasta, vom fi în pace, chiar şi în suferinţele cele mai mari.

Întotdeauna suntem în mâinile lui Dumnezeu, ochii săi sunt asupra noastră cu iubire în timp ce permite ca să fim încercaţi de durere: să rămânem, deci, fideli lui în orice circumstanţă şi vom avea plinătatea vieţii: „Cei care sunt fideli lui vor trăi alături de el în iubire”.