en-USro-RO

| Login
Sunday, March 29, 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Ștefan-Teodor, ep. m.; Fer. Serapion, cãlug. m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Rugăciunea mea să ajungă înaintea ta, Doamne;
pleacă-ţi urechea la glasul cererii mele!                                 Cf. Ps 87,3

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi îndurător,
înlătură, cu bunătate, tot ce ne stă împotrivă,
ca, eliberaţi de orice povară trupească şi sufletească,
să te putem sluji cu toată libertatea.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Caută, Doamne, cu îndurare, la jertfa pe care ţi-o oferim
şi dă-ne harul
să luăm parte, cu inimi pline de credinţă şi de evlavie,
la pătimirea Fiului tău, pe care o celebrăm în chip tainic.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic;
el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă.                                                                 Cf. Ps 22,1-2 
 
sau:
Ucenicii l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii.                             Lc 24,35

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ntăriţi de această hrană sfântă,
îţi aducem, Doamne, mulţumire
şi implorăm îndurarea ta,
ca revărsarea Duhului Sfânt să-i păstreze statornici în dreptate
pe aceia care au fost îmbrăcaţi cu putere de sus.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Împreunã cu mulți din contemporanii lor, fariseii credeau cã împãrãția lui Dumnezeu se poate „localiza”. O considerau legatã de instituțiile religioase și chiar politice ale Israelului. Însã, pentru Isus, ea era prezența Duhului sãu care acționeazã în mijlocul bãrbaților și al femeilor, în inimile lor, chiar dacã ei știu acest lucru sau nu.

LECTURA I

Înţelepciunea este reflexul luminii veşnice şi oglinda fără pată a lucrărilor lui Dumnezeu.

Citire din cartea Înţelepciunii 7,22–8,1

22 În înţelepciune se află un duh inteligent şi sfânt, unic şi multiplu, ager şi iute; pătrunzător, nepătat, limpede şi neatins, iubitor de bine, ascuţit, liber, binefăcător, 23 prieten al omului, neclintit, sigur şi netulburat, atotputernic, atotştiutor, care pătrunde toate duhurile, chiar şi pe cele mai inteligente, pe cele mai curate şi pe cele mai subtile. 24 Înţelepciunea se poate mişca aşa de iute încât prin repeziciunea ei întrece orice mişcare. Ea pătrunde şi străbate orice lucru datorită purităţii sale. 25 Ea este sufletul puterii lui Dumnezeu, revărsarea limpede a măreţiei Celui Atotstăpânitor, de aceea nimic pătat nu o poate atinge. 26 Ea este reflexul luminii veşnice, oglinda fără pată a lucrărilor lui Dumnezeu şi imaginea bunătăţii sale. 27 Deşi este una singură, ea poate toate; deşi ea însăşi nu se schimbă, înnoieşte universul; ea se dăruieşte sufletelor sfinte şi face din ele profeţi şi prieteni ai lui Dumnezeu. 28 Dumnezeu îl iubeşte numai pe acela care locuieşte împreună cu înţelepciunea. 29 Ea este mai frumoasă decât soarele şi întrece toate constelaţiile; dacă este pusă alături de lumina zilei, înţelepciunea îi este mult superioară. 30 Căci ziua dispare în faţa nopţii, pe când înţelepciunea rămâne nebiruită în faţa răutăţii. 8,1 Ea îşi desfăşoară puterea de la un capăt la altul al lumii şi conduce cu bunătate întregul univers.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,89.90.91.130.135.175 (R.: 89a)

R.: Cuvântul tău, Doamne, rămâne în veci!

89 Cuvântul tău, Doamne, rămâne în veci,

neschimbat ca cerul. R.

 

90 Fidelitatea ta dăinuie din neam în neam;

tu ai întemeiat pământul şi el se menţine. R.

 

91 Din porunca ta lumea dăinuie până astăzi,

căci toate lucrările ţie îţi slujesc. R.

 

130 Descoperirea cuvintelor tale aduce lumină,

dă pricepere celor neştiutori. R.

 

135 Arată slujitorului tău o faţă senină

şi învaţă-mă legile tale! R.

 

175 Fă-mă să trăiesc, ca să te pot lăuda;

judecăţile tale îmi vor veni în ajutor. R.

 


ALELUIA In 15,5

(Aleluia) Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele, spune Domnul,

cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 17,20-25

În acel timp, 20 fariseii l-au întrebat pe Isus, când vine împărăţia lui Dumnezeu. El le-a răspuns: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine aşa ca să o poţi recunoaşte după semne vizibile. 21 Nu se va putea spune: «Iată este aici!», sau: «Este acolo!», căci iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru”. 22 Şi a zis ucenicilor: „Va veni timpul în care veţi dori să vedeţi măcar una dintre zilele Fiului Omului, dar nu o veţi vedea. 23 Şi când vi se va spune: «Iată-l acolo, sau iată-l aici!», nu mergeţi într-acolo, nu vă luaţi după ei. 24 Căci aşa cum ţâşneşte fulgerul, luminând orizontul de la un capăt la celălalt, aşa va apărea şi Fiul Omului în ziua sa. 25 Dar mai întâi va trebui să sufere mult şi să fie respins de această generaţie”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Înţ 7,22B8,1; Ps 118; Lc 17,20-25

„Împărăţia lui Dumnezeu nu vine aşa ca să o poţi recunoaşte după semne vizibileY Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru”.

Isus ne cheamă la o vigilenţă constantă şi plină de pace, pentru a recunoaşte lumina şi iubirea lui Dumnezeu în lucrurile obişnuite, cotidiene. Isus B este el însuşi împărăţia lui Dumnezeu în persoană B în aparenţă era un om ca ceilalţi, nu-şi arăta gloria de Fiu al lui Dumnezeu, şi totuşi a venit de la Tatăl pentru a ne învăţa calea înţelepciunii. El însuşi este Înţelepciunea!

Deja înţelepţii Vechiul Testament au recunoscut că înţelepciunea nu este de la oameni, ci are în ea ceva divin: „Duh inteligent şi sfânt, unic şi multiplu, ager şi iute, pătrunzătorY„. Şi încă: „Ea este emanarea puterii lui Dumnezeu, reflexul luminii veşnice”. Lumină intelectuală, deci, care pătrunde orice lucru, dar şi lumină spirituală, care înseamnă mult mai mult, care ajută la cunoaşterea persoanelor, care pune în raport cu Dumnezeu însuşi şi „care se dăruieşte sufletelor sfinte şi face din ele prieteni ai lui Dumnezeu”. Aici avem o revelaţie foarte preţioasă; viaţa noastră intelectuală înseamnă o oarecare participare la viaţa divină.

În Noul Testament ea este completată şi depăşită de revelaţia lui Isus, Înţelepciunea divină care luminează toate circumstanţele vieţii umane şi ne ajută să trăim într-un raport total cu Dumnezeu. Nu numai „emanarea  puterii lui Dumnezeu”, dar, aşa cum este exprimat în Scrisoarea către Evrei, „strălucirea gloriei şi chipul fiinţei lui Dumnezeu care ţine toate prin cuvântul puterii sale” (1,3). Iată darul lui Dumnezeu, împărăţia lui Dumnezeu în mijlocul nostru: el însuşi.

Dar este necesar să-l primim în noi, împlinind, astfel, arzătoarea dorinţă a lui Isus, pe care a exprimat-o în rugăciunea către Tatăl înaintea pătimirii sale: „Eu în ei şi tu în mineY pentru ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”.