en-USro-RO

| Login
Friday, October 23, 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Albert cel Mare, ep. înv. *; Leopold al III-lea

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Rugăciunea mea să ajungă înaintea ta, Doamne;
pleacă-ţi urechea la glasul cererii mele!                                 Cf. Ps 87,3

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi îndurător,
înlătură, cu bunătate, tot ce ne stă împotrivă,
ca, eliberaţi de orice povară trupească şi sufletească,
să te putem sluji cu toată libertatea.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Caută, Doamne, cu îndurare, la jertfa pe care ţi-o oferim
şi dă-ne harul
să luăm parte, cu inimi pline de credinţă şi de evlavie,
la pătimirea Fiului tău, pe care o celebrăm în chip tainic.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic;
el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă.                                                                 Cf. Ps 22,1-2 
 
sau:
Ucenicii l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii.                             Lc 24,35

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ntăriţi de această hrană sfântă,
îţi aducem, Doamne, mulţumire
şi implorăm îndurarea ta,
ca revărsarea Duhului Sfânt să-i păstreze statornici în dreptate
pe aceia care au fost îmbrăcaţi cu putere de sus.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Nu putem trãi, ca generația lui Noe (Gen 17,1-6), în neglijențã totalã. Comunitatea creștinã trebuie sã se menținã totdeauna fidelã fațã de exigențele „convertirii”, chiar și atunci când se pare cã nu se va întâmpla nimic special. Pentru cã „ziua Fiului omului” va veni pe neașteptate, creștinul trebuie sã trãiascã în fiecare zi convertirea sa la evanghelie, pierzându-și viața (Lc 17,33) în slujirea aproapelui.

LECTURA I

Dacă au putut să pătrundă tainele universului, cum de nu au descoperit pe Creatorul lui?

Citire din cartea Înţelepciunii 13,1-9

Sunt complet lipsiţi de minte toţi acei oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu, pornind de la lucrurile vizibile n-au fost în stare să-l cunoască pe cel care este, cercetând lucrările lui nu l-au cunoscut pe Meşter. Ci au socotit ca dumnezei, cârmuitori ai lumii, focul, vântul, aerul în mişcare, bolta înstelată, valurile puternice sau aştrii cerului. Dacă au socotit toate acestea ca dumnezei, din cauza frumuseţii lor care i-a fermecat, ar fi trebuit să ştie cu cât este mai presus stăpânul lor, căci cel care le-a creat este însuşi izvorul frumuseţii. Şi dacă le-au considerat ca dumnezei, din cauza puterii şi a efectelor care i-au uimit, ar fi trebuit să înţeleagă, pornind de la acestea, cu cât este mai puternic cel care le-a făcut. Căci măreţia şi frumuseţea creaturilor îl duc pe omul care judecă la cunoaşterea Creatorului. Dar poate că unii dintre aceşti oameni ar merita o dojană mai uşoară, căci ei îl caută pe Dumnezeu şi doresc să-l găsească, dar se rătăcesc. Ei continuă să se ocupe cu cercetarea lucrărilor lui Dumnezeu, dar se lasă înşelaţi de aparenţe, căci ceea ce văd cu ochii lor este aşa de frumos! Şi totuşi, nici ei nu pot să fie scuzaţi. Dacă au putut să ajungă la o ştiinţă atât de înaltă, încât să pătrundă tainele universului, cum de nu l-au descoperit mai degrabă pe Creatorul lui?!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 2a)

R.: Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu.

Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu

şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.

Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare,

iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R.

 

Nu e vorbire, nu sunt cuvinte,

nu e un glas care să se poată auzi,

şi totuşi este o solie care străbate tot pământul,

o veste care ajunge la marginile lumii. R.

 


ALELUIA Lc 21,28

(Aleluia) Ridicaţi-vă privirea spre ceruri,

căci se apropie mântuirea voastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aşa va fi în ziua în care se va arăta Fiul Omului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 17,26-37

În acel timp, 26 Isus a spus ucenicilor săi: „Ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla şi în zilele Fiului Omului: 27 oamenii mâncau, beau, se căsătoreau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă; apoi a venit potopul şi i-a nimicit pe toţi. 28 Va fi la fel ca în zilele lui Lot: oamenii mâncau şi beau, vindeau şi cumpărau, plantau şi construiau. 29 Dar în ziua în care Lot a ieşit din Sodoma, Dumnezeu a făcut să cadă din cer ploaie de foc şi pucioasă, care i-a nimicit pe toţi. 30 La fel va fi şi în ziua în care se va arăta Fiul Omului. 31 În acea zi, cel care va fi pe terasa casei, iar lucrurile le va avea în casă, să nu se coboare în casă, pentru a le lua; la fel, cine va fi la câmp să nu se întoarcă acasă. 32 Amintiţi-vă de soţia lui Lot. 33 Cine va căuta să-şi salveze viaţa o va pierde; iar cine o va pierde acela o va salva. 34 Vă spun: dacă în acea noapte, două persoane vor fi în acelaşi pat: una va fi luată şi alta va fi lăsată. 35 Dacă două femei se vor afla împreună la măcinat: una va fi luată şi cealaltă va fi lăsată. 36 Dacă doi bărbaţi se vor afla la câmp: unul va fi luat şi celălalt va fi lăsat”. 37 Ucenicii l-au întrebat: „Unde, Doamne?” El le-a răspuns: „Unde este un leş, acolo se strâng şi vulturii!”

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Înţ 13,1-9; Ps 18; Lc 17,26-37

În timpul lui Isus, iudeii doreau foarte mult împărăţia lui Dumnezeu, aşteptau cu nelinişte revelarea ei. Domnul însuşi a fost de mai multe ori întrebat despre venirea împărăţiei, despre „ziua Fiului Omului”, care trebuia să ducă la îndeplinire planul dreptăţii divine, şi el nu a indicat niciodată momentul precis al acestei veniri, dar a arătat nevoia de a fi întotdeauna pregătiţi în vederea venirii ei. Cuvintele lui Isus nu sunt clare şi mulţi puteau gândi chiar că el voise să se refere la asediul şi căderea Ierusalimului. Intenţia lui Isus nu era însă aceea de a face profeţii extraordinare; el voia doar să ne facă să înţelegem necesitatea de a fi întotdeauna pregătiţi să-l primim pe Dumnezeu în viaţa noastră, în evenimentele obişnuite ca şi în cele extraordinare. Trebuie să fim întotdeauna pregătiţi pentru venirea Domnului, care ajunge la noi pe neprevăzute. Cine nu-l aşteaptă este luat pe nepregătite: „Ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, cum s-a întâmplat în timpul lui Lot: oamenii mâncau, beau, se căsătoreau, cumpărau, vindeau”, fără să-l aştepte pe Dumnezeu. Şi când el vine nu găseşte sufletul pregătit. Deoarece venirea Domnului nu priveşte numai evenimentele care angajează un popor şi pentru că ea poate avea loc pe neaşteptate, chiar şi în viaţa noastră întâlnirea cu Dumnezeu se realizează în moduri neprevăzute. Moartea, chiar şi pentru cei grav bolnavi, vine pe neprevăzute. Ea este aşteptată zi de zi, şi soseşte când nimeni nu se mai gândeşte la ea: există o ameliorare, lucrurile merg bineY şi deodată vine moartea.

Trebuie, deci, să fim gata. Cum? A fi gata nu înseamnă a ne schimba ocupaţia; ci e vorba de o atitudine interioară. Modul în care ne desfăşurăm activităţile noastre normale este modul în care îl aşteptăm pe Domnul.

Dacă tot ceea ce facem, facem împreună cu el, atunci îl aşteptăm; dacă trăim în observarea poruncilor şi în iubirea sa, sosirea sa nu ne va surprinde şi vom fi mulţumiţi că el ne cheamă să fim cu el pentru totdeauna.

În viaţa sfântului Alois Gonzaga se relatează că, în timp ce se juca cu alţi trei copii, cineva i-a întrebat: „Ce aţi face dacă vi s-ar spune că în două minute veţi muri?” Fiecare a încercat un răspuns cât mai bun, de exemplu: „M-aş duce în capelă să mă rog pentru a mă pregăti pentru moarte”. Şi se spune că sfântul Alois a răspuns: „Aş continua să mă joc!” Jocul său era ceea ce Dumnezeu voia de la el în acel moment; bucuria sa era aceea pe care iubirea lui Dumnezeu i-o trimitea: ce ar fi putut să facă mai bine, dacă nu ceea ce plăcea Domnului pentru acel moment?

E o bună lecţie pentru noi.