en-USro-RO

| Login
29 septembrie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Margareta a Scoției, reginã *; Gertruda, fc. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XXXII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 
Rugăciunea mea să ajungă înaintea ta, Doamne;
pleacă-ţi urechea la glasul cererii mele!                                 Cf. Ps 87,3

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi îndurător,
înlătură, cu bunătate, tot ce ne stă împotrivă,
ca, eliberaţi de orice povară trupească şi sufletească,
să te putem sluji cu toată libertatea.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Caută, Doamne, cu îndurare, la jertfa pe care ţi-o oferim
şi dă-ne harul
să luăm parte, cu inimi pline de credinţă şi de evlavie,
la pătimirea Fiului tău, pe care o celebrăm în chip tainic.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul este păstorul meu,
nu voi duce lipsă de nimic;
el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă.                                                                 Cf. Ps 22,1-2 
 
sau:
Ucenicii l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii.                             Lc 24,35

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ntăriţi de această hrană sfântă,
îţi aducem, Doamne, mulţumire
şi implorăm îndurarea ta,
ca revărsarea Duhului Sfânt să-i păstreze statornici în dreptate
pe aceia care au fost îmbrăcaţi cu putere de sus.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Creștinii trebuie sã învețe sã trãiascã evanghelia într-un moment în care „Dumnezeu îi face pe ai sãi sã aștepte”. Va fi necesar sã se roage cu încredere și perseverențã, siguri cã Dumnezeu își va realiza planurile. Toate acestea le gãsim într-o micã parabolã, în Luca 11,5-8.

LECTURA I

Poporul israelit a văzut lucruri minunate la Marea Roşie.

Citire din cartea Înţelepciunii 18,14-16; 19,6-9

14 Liniştea adâncă învăluia toate lucrurile şi noaptea de Paşti în trecerea ei rapidă ajunsese la jumătate. Atunci din înaltul cerului, venind de la tronul tău regesc, Doamne, 15 cuvântul tău atotputernic s-a năpustit asupra acestei ţări destinate nimicirii, ca un războinic necruţător, 16 care purta sabia ascuţită a hotărârii tale definitive. El s-a oprit şi a semănat moartea pretutindeni; era atât de mare încât, mergând pe pământ, atingea cerul. 19,6 Întreaga creaţie a fost plămădită din nou, conform cu hotărârile tale, pentru ca fiii tăi să rămână nevătămaţi. Atunci a fost văzut un nor care acoperea cu umbra lui tabăra lor; pământ uscat a apărut acolo unde mai înainte era numai apă; s-a arătat un drum fără piedici prin Marea Roşie, o câmpie verde în locul valurilor puternice. Pe acolo a trecut întregul popor, ocrotit de mâna ta, şi a văzut cu uimire lucruri minunate. Ei erau ca nişte cai pe o pajişte, ca nişte miei care zburdă şi te preamăreau pe tine, Doamne, care i-ai eliberat.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,2-3.36-37.42-43 (R.: cf. 5a)

R.: Preamăriţi-l pe Domnul pentru faptele sale minunate!

Cântaţi-i Domnului, cântaţi de bucurie!

Vorbiţi despre toate minunile lui!

Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R.

36 A lovit pe toţi întâii născuţi în ţara Egiptului,

pe cei mai buni dintre bărbaţii lor.

37 A scos pe poporul său încărcat cu argint şi aur,

nici un infirm nu se afla în triburile lor. R.

 

42 Şi-a adus aminte de cuvântul său cel sfânt

şi de slujitorul său Abraham.

43 L-a scos pe poporul său cu veselie,

pe aleşii săi în mijlocul strigătelor de bucurie. R.

 


ALELUIA 2Tes 2,14

(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat

să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Domnul va face dreptate aleşilor săi care strigă către el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 18,1-8

În acel timp, Isus a spus o parabolă pentru a arăta ucenicilor săi că trebuie să se roage mereu, fără să se descurajeze. El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător care nu se temea de Dumnezeu şi faţă de oameni nu avea respect. În cetatea aceea era şi o văduvă care venea la el şi-l ruga: «Fă-mi dreptate împotriva duşmanului». Multă vreme n-a voit, dar în cele din urmă şi-a zis: «Cu toate că de Dumnezeu nu mă tem, iar de oameni nu mi-e ruşine, fiindcă văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu mai vină şi să mă tot bată la cap!»”. Domnul a adăugat: „Luaţi bine seama la ce spune acest judecător nedrept! Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor săi care strigă zi şi noapte către el? Îi va lăsa oare multă vreme ca să aştepte? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi el credinţă pe pământ?”

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Înţ 18,14-16; 19,6-9; Ps 104; Lc 18,1-8

 

 

În aceste zile citim la liturgia cuvântului din Cartea Înţelepciunii; Maria, pe care o invocăm cu titlul de „Scaunul Înţelepciunii”, este expresia perfectă a acesteia. Chiar ea spune despre sine în mijlocul poporului: „Toate popoarele mă vor numi fericită”; dar tot ea se umileşte: „A privit la smerenia slujitoarei sale”. Evangheliile păstrează foarte puţine cuvinte ale sfintei Fecioare, dar de la ea ne vine o învăţătură care este sinteza tuturor: „Faceţi ceea ce (Isus) vă va spune”. Şi la Cana, apa a fost transformată în vin de nuntă. Iată regula esenţială a vieţii creştine: „Faceţi ceea ce Isus vă va spune”.

Zilele noastre pot părea nesemnificative, simple, monotone: „apă” care curge şi nu lasă nici o urmă. Dar ele pot deveni „vin pentru nuntă” dacă sunt trăite în supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu, trăind în iubirea sa.

Putem gândi că Maria ar putea să ne spună alte cuvinte prin care să ne invite la Isus: „Rămâneţi în iubire”. Rămâneţi în iubire aşa cum eu am rămas în iubire: atunci toate acţiunile voastre, chiar cele mai mărunte şi banale, se vor transforma în vin de nuntă.

Să rămânem alături de mama şi învăţătoarea noastră, pentru ca lumina înţelepciunii sale să ne poată lumina: vom vedea atunci „lucruri minunate” pe care Domnul va continua să le împlinească în mijlocul nostru aşa cum a făcut pentru poporul ales. Vom vedea şi minuni pe care le va opera în noi, dacă vom fi cu adevărat ascultători faţă de glasul matern al Mariei: „Faceţi ceea ce vă va spune!” Şi atunci, asemenea ei, vom putea înălţa cântece de bucurie pentru a lăuda marea sa milostivire.