en-USro-RO

| Login
Sunday, May 09, 2021
 

Sfintii zilei

Sf. Cecilia, fc. m. **

 Liturghierul Roman

22 noiembrie
Sfânta Cecilia, fecioară martiră **

Ant. la intrare
Iată, fecioara puternică, jertfa nepătată, victima castităţii,
l-a urmat pe Mielul răstignit pentru noi (T.P. aleluia).

sau:
Fericită e fecioara
care, lepădându-se de sine şi luându-şi crucea,
l-a urmat pe Domnul,
mirele fecioarelor şi regele martirilor (T.P. aleluia).


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care an de an ne îmbucuri cu sărbătoarea sfintei Cecilia,
fă, te rugăm,
ca cele ce ne-au fost transmise cu pietate despre slujitoarea ta,
să fie pentru noi exemple de urmat şi să vestească în slujitorii tăi
lucrările minunate ale lui Cristos, Fiul tău.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca darurile pe care ţi le aducem în sărbătoarea sfintei Agneza
să-ţi fie bineplăcute,
aşa cum ţi-a plăcut lupta pătimirii ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Mielul care este în mijlocul tronului
îi va conduce la izvoarele apelor vieţii (T.P. aleluia). Ap 7,17


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule,
care pe sfânta Agneza ai încununat-o în ceruri
cu îngemănata biruinţă a fecioriei şi a martiriului,
dă-ne, te rugăm, prin puterea acestei taine, harul,
să învingem cu tărie tot răul şi să dobândim astfel slava cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Cinstitã la Roma încã din secolul al V-lea drept fecioarã și martirã, Cecilia ar fi fost fondatoarea bazilicii de dincolo de Tibru, care astãzi îi poartã numele. Povestirea Passio (Istoria pãtimirii ei) este un poem în cinstea fecioarei creștine. În secolul al XV-lea sfânta a fost aleasã ca patroana muzicanților, avându-se în vedere o frazã din Passio: „În timp ce instrumentele muzicale cântau pentru nunta ei, Cecilia cânta în inima sa pentru Domnul”. Este exemplu desãvârșit de creștinã care a îmbrãțișat fecioria și a suferit martiriul de dragul lui Cristos

LECTURA I

Va cânta ca în vremea tinereţii ei.

Citire din cartea profetului Osea 2,14.15b.19-20

14 Aşa spune Domnul: „O voi atrage la mine, o voi duce în pustiu şi-i voi vorbi pe placul inimii ei; 15b acolo va cânta ca în vremea tinereţii ei şi ca în ziua în care a ieşit din ţara Egiptului. 19 Te voi logodi cu mine pentru totdeauna; te voi logodi cu mine în dreptate, judecată, în iubire şi îndurare; 20 te voi logodi cu mine în fidelitate şi vei cunoaşte că eu sunt Domnul!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 150,1-2.3-4.5-6

R.: Îl voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea.

Lăudaţi-l pe Domnul în lăcaşul său sfânt,

lăudaţi-l în întinderea cerului unde se arată puterea lui.

Lăudaţi-l pentru faptele sale minunate,

lăudaţi-l pentru măreţia sa nesfârşită. R.

 

Lăudaţi-l cu sunete de trompete,

lăudaţi-l cu chitară şi harpă.

Lăudaţi-l cu timpane şi dansuri,

lăudaţi-l cu fluiere şi instrumente cu strune. R.

 

Lăudaţi-l cu cimbale plăcut sunătoare;

lăudaţi-l cu cimbale care vestesc biruinţa.

Să laude pe Domnul toată suflarea! R.

ALELUIA Cf. Ap 19,7.9

(Aleluia) Mireasa e pregătită, în haine strălucitoare:

fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Iată Mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13

În acel timp, Isus a spus ucenicilor această parabolă: „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!». Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». Dar cele înţelepte le-au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!». 12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 13 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Mac 4,36-37.52-59; din 1Cr 29; Lc 19,45-48

În evanghelia de astăzi se spune despre Isus: „În fiecare zi învăţa în templuY şi tot poporul era cucerit de el şi îl asculta cu plăcere”. Cei ce îl ascultau pe Isus cu inima simplă şi bine dispusă simţeau toată plăcerea, pacea, lumina care vine din cuvântul divin şi, de aceea, nu se puteau despărţi de el. Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă cu adevărat bucuria inimii, cum ne rugăm astăzi în psalmul responsorial: „Cuvintele tale, Doamne, sunt bucuria inimii mele. Cât de plăcute sunt cuvintele tale, ele sunt mai dulci decât miereaY Îmi deschid larg gura, căci ard de sete, sunt însetat de poruncile tale”.

Acesta însă este numai primul efect al cuvântului lui Dumnezeu, prima etapă B pentru a spune astfel B pentru cel care-l primeşte cu sinceritate, corespunzând oarecum misterelor de bucurie. Dar există o a doua etapă, misterele de durere. Cuvântul lui Dumnezeu provoacă tensiuni, opoziţii, fie în jurul nostru, fie în noi: e ca o sabie cu două tăişuri, care pătrunde până la măduva oaselor şi care are un gust amar, deoarece există întotdeauna o parte din noi care refuză să-l primească. Este o amărăciune necesară, care ne ajută să cunoaştem adevărul despre noi înşine şi ne conduce la purificarea a ceea ce în noi este în disonanţă cu cuvântul. Vine apoi etapa decisivă: misterele de slavă. Aceasta este descrisă foarte bine în Cartea Apocalipsului: „Învingătorul nu va fi lovit de a doua moarteY Învingătorului îi voi da mana ascunsă şi o pietricică albă pe care este scris un nume nouY Învingătorului îi voi da steaua dimineţiiY Învingătorul va fi îmbrăcat în haine albe, îl voi pune ca o coloană în templul Dumnezeului meu şi nu va mai ieşi de acolo niciodată”.

Să-i cerem Domnului curajul B pentru că ne trebuie, într-adevăr, curaj B să trecem prin etapa dureroasă cu răbdare, cu perseverenţă, cu adevărată speranţă. Astfel, cuvântul divin va fi în noi o bucurie pe care nimeni nu ne-o va putea lua vreodată şi care va iradia de la noi asupra altora, spre bucuria tuturor celor ce sunt în preajma noastră.