en-USro-RO

| Login
13 august 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Narcisa, fc.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A II-A DIN ADVENT

Ant. la intrare 
Popor al Sionului,
iată, Domnul va veni să mântuiască neamurile;
el va face auzit glasul măririi sale,
spre bucuria inimii voastre.         Cf. Is 30,19.30 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi milostiv, dă-ne, te rugăm, harul,
ca nici o grijă pământească să nu ne împiedice în drumul nostru
spre întâmpinarea Fiului tău, iar cunoaşterea înţelepciunii cereşti
să ne facă părtaşi de viaţa lui.
El, care, fiind Dumnezeu. 
    
ASUPRA DARURILOR
Priveşte cu îndurare, Doamne,
la rugăciunile şi jertfele smereniei noastre,
şi ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre,
dăruieşte-ne din belşugul milostivirii tale.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Ridică-te, Ierusalime, stai pe înălţimi
şi vezi bucuria care îţi vine de la Dumnezeul tău.         Bar 5,5; 4,36
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Îndestulaţi fiind cu această hrană sufletească,
te rugăm cu umilinţă, Doamne,
ca, prin participarea la tainele sfinte,
să ne înveţi să privim cu înţelepciune la cele pământeşti
şi să năzuim spre cele cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Aniversarea consacrãrii întru episcop a PS Aurel Percã, episcop auxiliar de Iași (1999).
 Colectã pentru Caritas.
 Nu-i o iluzie a spera într-o umanitate reconciliatã, în ciuda actualelor rãzboaie și despãrțiri, în ciuda dezechilibrelor și discriminãrilor. Reconcilierea realizatã în primele comunitãți rãmâne un semn al unei lumi reconciliate în Cristos în care nu existã privilegii de rasã sau alte lucruri care despart, ci, dimpotrivã, existã unicul lucru care unește: credința într-un singur Domn. Aceasta înseamnã a accepta mesajul Botezãtorului, care azi este cel al Bisericii, și a produce roade demne de pocãințã. Judecata care ne așteaptã o pregãtim cu mâinile noastre: focul iubirii va distruge tot ceea ce nu are stabilitate. Vestea eliberãrii adusã de Cristos trezește un mare semn de speranțã. Poporul lui Dumnezeu o menține aprinsã în lume privind viitorul și trãind prezentul în mod credibil.
 

LECTURA I

Se va odihni peste el Duhul Domnului.

Citire din cartea profetului Isaia 11,1-10

În ziua aceea, o mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iese şi un lăstar va da din rădăcinile lui. Se va odihni peste el Duhul Domnului: duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al fricii de Domnul. În frica de Domnul îşi va găsi fericirea. Nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra sărmanilor din ţară. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului său şi va omorî cu suflarea buzelor sale pe cel fărădelege. Dreptatea va fi cingătoarea şoldurilor sale şi credincioşia brâul mijlocului său. Atunci lupul va locui împreună cu mielul şi leopardul se va culca lângă puiul de căprioară; viţelul şi leul vor mânca împreună şi un copil îi va paşte. Junca se va duce la păscut împreună cu ursoaica şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. Sugarul se va juca la gaura viperei, iar copilul abia înţărcat îşi va întinde mâna în vizuina şarpelui otrăvitor. Nu va fi nici o nenorocire şi nici un prăpăd în tot muntele meu cel sfânt, căci tot pământul va fi plin de cunoştinţa lui Dumnezeu, ca fundul mării de apele care îl acoperă. 10 În acel timp, lăstarul din rădăcina lui Iese va fi ca un steag pentru popoare, pe el îl vor căuta neamurile şi locuinţa lui va fi glorioasă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.7-8.12-13.17 (R.: 7)

R.: Iată vin zilele dreptăţii şi ale păcii.

1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale

şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului,

şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate

şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

 

În zilele lui va înflori dreptatea,

şi belşug de pace veşnică.

El va domni de la o mare la alta,

de la Râu până la marginile pământului. R.

 

12 Domnul va ajuta pe săracul care strigă

şi pe nenorocitul care cere ajutor.

13 Va avea milă de cel slab şi lipsit

şi va uşura viaţa săracilor. R.

 

17 Numele lui va dăinui în veci,

cât va fi soarele.

În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului

şi toate popoarele îl vor preamări. R.

 

LECTURA A II-A

Cristos a mântuit pe toţi oamenii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 15,4-9

Fraţilor, toate cele ce s-au scris mai înainte pentru învăţătura voastră s-au scris, pentru ca prin răbdarea şi mângâierea ce vin din Scripturi, să avem speranţă. Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă să aveţi unul faţă de altul aceleaşi simţăminte după pilda lui Isus Cristos, pentru ca toţi împreună şi cu un singur glas să-l slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi Cristos v-a primit pe voi spre mărirea lui Dumnezeu. Căci eu spun că a fost Cristos slujitorul celor tăiaţi împrejur, spre a arăta credincioşia lui Dumnezeu şi fidelitatea sa în împlinirea promisiunilor făcute părinţilor, în timp ce păgânii îl slăvesc pe Dumnezeu pentru mila lui, după cum stă scris: „Pentru aceasta te voi preamări, Doamne, între neamuri şi voi cânta laudă numelui tău”.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Lc 3,4.6

(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui

şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 3,1-12

În acel timp, Ioan Botezătorul a venit ca să predice în pustiul Iudeii. El zicea: „Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”. El este acela despre care a vorbit profetul Isaia care zice: „Iată glasul celui care strigă în pustiu: pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui”. Ioan purta o haină din păr de cămilă şi o cingătoare de piele împrejurul mijlocului său; el se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. Atunci locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din tot ţinutul dimprejurul Iordanului ieşeau la el şi erau botezaţi de către el în Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Văzând însă pe mulţi din farisei şi saducei venind să primească botezul lui, le zise: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia ce va să vină? Faceţi deci roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu spuneţi în voi înşivă: avem pe Abraham de părinte; căci vă spun că Dumnezeu poate să ridice fii lui Abraham chiar şi din pietrele acestea. 10 Securea e pusă deja la rădăcina copacilor. Deci tot copacul care nu va face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc. 11 Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine, iar eu nu sunt vrednic să-i duc încălţămintele; el vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. 12 El are lopata în mână; îşi va curăţi aria şi va aduna grâul în hambar, iar paiele le va arde într-un foc ce nu se va stinge”.

Cuvântul Domnului