en-USro-RO

| Login
29 ianuarie 2020
 

Sfintii zilei

† NEPRIHÃNITA ZÃMISLIRE
Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin

 Liturghierul Roman

8 decembrie

NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE

 

Ant. la intrare

Mă voi bucura din toată inima în Domnul
şi va tresălta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu,
căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii
şi cu mantia dreptăţii m-a învăluit,
ca pe un mire ce poartă coroană
şi ca pe o mireasă împodobită cu giuvaerurile sale.                         Is 61,10

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
prin zămislirea neprihănită a Fecioarei Maria,
tu i-ai pregătit lăcaş vrednic Fiului tău.
Te rugăm ca, după cum ai ferit-o pe ea de orice prihană
pentru meritele morţii lui Cristos,
să ne dai şi nouă, prin mijlocirea ei, harul
de a ajunge curaţi la tine.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Se spune Crezul.

ASUPRA DARURILOR
Binevoieşte a primi, Doamne,
jertfa mântuitoare pe care ţi-o oferim
în solemnitatea Neprihănitei Zămisliri
a sfintei Fecioare Maria
şi dă-ne bucuria,
ca, după cum mărturisim că harul tău i-a ieşit în întâmpinare,
pentru a o feri de orice prihană,
tot astfel, prin mijlocirea ei,
să fim eliberaţi şi noi de orice păcat.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie

Lucruri mari s-au spus despre tine, Marie,
căci din tine s-a născut soarele dreptăţii,
Cristos, Dumnezeul nostru.

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Tainele pe care le-am primit,
Doamne Dumnezeul nostru,
să vindece în noi rănile păcatului strămoşesc
de care ai ferit-o în chip minunat, încă din clipa zămislirii ei,
pe sfânta Fecioară Maria.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Acceptarea liberã și responsabilã a Mariei: „Iatã slujitoarea Domnului, fie mie dupã cuvântul tãu”, este solemna autobiografie a Mariei și ar trebui sã devinã autobiografia tuturor acelora care aderã la planul lui Dumnezeu. Este și o altã frazã care meritã sã fie subliniatã: „Plinã de har”. La început a fost intervenția lui Dumnezeu la rãdãcina acestei vieți total imaculate, consacratã împãrãției: este inițiativa de iubire a lui Dumnezeu. Maria este, dupã expresia sfântului Irineu, „Noua Evã”. Creatorul i-a dat Evei viața, pentru ca ea s-o transmitã și astfel sã devinã mama tuturor oamenilor: Mântuitorul a dat Mariei harul care a fãcut-o imaculatã din momentul conceperii sale, pentru ca ea sã devinã mama tuturor fiilor lui Dumnezeu. 

LECTURA I

Duşmănie voi pune între seminţia ta şi a femeii.

Citire din cartea Genezei 3,9-15.20

Când Adam a călcat porunca lui Dumnezeu în paradis, Domnul Dumnezeu l-a strigat şi i-a zis: „Unde eşti?” 10 El a răspuns: „Ţi-am auzit paşii în grădină şi mi-a fost frică, pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”. 11 Domnul Dumnezeu i-a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” 12 Adam i-a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat”. 13 Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia i-a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”. 14 Domnul Dumnezeu i-a spus şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat să fii între toate fiarele câmpului: pe pântece să te târăşti în toate zilele vieţii tale şi ţărână să mănânci. 15 Voi pune duşmănie între tine şi femeie, între seminţia ta şi seminţia ei. Aceasta îţi va strivi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul”. 20 Adam a dat femeii sale numele de Eva, adică „cea vie”, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4

R.: Am văzut, Doamne, minunile iubirii tale.

Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au adus biruinţă. R.

 

Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea,

şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor;

3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui

faţă de casa lui Israel. R.

 

3cd Toate marginile pământului

au văzut biruinţa Dumnezeului nostru.

Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului,

izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

LECTURA A II-A

Dumnezeu ne-a ales în Cristos înainte de întemeierea lumii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-6.11-12

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri, întru Cristos. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste. El a orânduit mai înainte să fim adoptaţi ca fii prin Isus Cristos; iată ce a voit el în bunătatea sa, ca să fie lăudată măreţia harului său, pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit. 11 În el Dumnezeu ne-a predestinat ca să fim poporul său; şi el, care înfăptuieşte tot ceea ce a hotărât, a voit ca noi, prin speranţa în Cristos, 12 să fim ca nişte instrumente care cântă gloria sa.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Cf. Lc 1,28.42

(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine;

binecuvântată eşti tu între femei. (Aleluia)

EVANGHELIA

Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38

În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. 28 Intrând îngerul la ea, a zis: „Bucură-te, tu, care eşti plină de har, Domnul este cu tine, tu eşti binecuvântată între femei”. 29 Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi se întreba în sine: „Ce poate să însemneze salutul acesta?” 30 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. 31 Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus. 32 Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său; 33 va domni peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia lui nu va avea sfârşit”. 34 A zis Maria către înger: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?” 35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceasta şi Cel Sfânt, care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. 36 Iată, şi Elisabeta, ruda ta, a zămislit un fiu la bătrâneţe şi ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a şasea, 37 căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. 38 Atunci a zis Maria: „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”. Şi îngerul a plecat de la ea.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 35,1-10; Ps 84; Lc 5,17-26

Lecturile de astăzi ne prezintă mântuirea ca o întâlnire. „Dumnezeu vine ca să vă mântuiască”, spune Isaia, şi noi trebuie să mergem în întâmpinarea lui pe calea pe care el însuşi o pregăteşte: „Se va croi o cale, un drum care se va numi calea cea sfântă; cel întinat nu va călca pe eaY dar numai cei răscumpăraţi vor merge pe ea”. Şi psalmul vorbeşte despre o întâlnire: „Mila şi adevărul se vor întâlni, dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa”.

Dar ca să poţi merge în întâmpinarea cuiva, trebuie să poţi umbla: iată pentru ce lecturile insistă asupra vindecării celor care nu pot să meargă: „Cel şchiop va sări precum cerbul”. „Scoală-te şi du-te acasă”.

Într-adevăr când există dorinţa de a întâlni o persoană dragă, cineva care nu poate să meargă se află într-o mare mizerie, într-o mare strâmtorare. Dar evanghelia ne dă o lecţie de profund optimism: tocmai nevoile noastre ne determină să-l căutăm pe Domnul, şi acest lucru e un mare câştig. Dacă omul din evanghelie nu ar fi fost paralizat, probabil nu l-ar fi întâlnit pe Cristos. În schimb, împins de mizeria sa, a venit, a forţat situaţia, a învins dificultăţile pentru că nu-şi putea imagina o altă rezolvare decât prin intervenţia Domnului. Şi Isus a luat-o înaintea cererii sale şi chiar a depăşit aşteptările: „Omule, ţi se iartă păcatele”.

Noi trebuie să mergem în întâmpinarea Domnului, dar cum o vom face din moment ce nu putem merge deoarece suntem paralizaţi sufleteşte? Trebuie să facem asemenea paraliticului din evanghelie: să găsim un remediu paraliziei noastre. Şi acest remediu se găseşte numai în credinţa în cuvântul puternic al Domnului. Numai Fiul Omului, Isus, are puterea să ierte păcatele, să facă să meargă acela care în sufletul său e blocat de paralizie.

Numai cu Isus putem să mergem în întâmpinarea sa. Şi aceasta e tocmai atitudinea noastră în Advent. Ştim bine că singuri nu putem merge în întâmpinarea Domnului: numai alături de el mergem în întâmpinarea lui. A merge e un act pe care el ni-l oferă şi pe care noi i-l dăm lui. El, prin cuvântul său şi prin iubirea sa, ne dă puterea să mergem şi noi, sprijiniţi de darul său; mergem spre el, îi dăm acţiunile noastre, suntem uniţi cu el în drumul nostru. Şi aceasta e fericirea noastră în timpul Adventului: să mergem cu Domnul spre o întâlnire mai clară, mai explicită cu el.