en-USro-RO

| Login
29 ianuarie 2020
 

Sfintii zilei

Fer. Anton Durcovici, ep. m. **; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.

 Liturghierul Roman

10 decembrie 
Fer. Anton Durcovici, ep. m. **

Ant. la intrare 

Acesta este cu adevărat martir, 

căci şi-a vărsat sângele pentru numele lui Cristos, 

de ameninţările judecătorilor nu s-a temut 

şi a ajuns în împărăţia cerească. 


RUGĂCIUNEA ZILEI 

Dumnezeule, care în fericitul episcop martir Anton 

i-ai dăruit Bisericii tale un păstor strălucit, 

mărturisitor al credinţei catolice prin cuvânt şi faptă, 

dă-ne, prin mijlocirea lui, ca, mărturisind aceeaşi credinţă, 

să rămânem înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire. 

Prin Domnul nostru Isus Cristos, 

Fiul tău, care, fiind Dumnezeu, 

împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte, 

în unire cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor. Amin.


ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să sfinţeşti aceste daruri cu binecuvântarea ta;
ea să aprindă în noi, prin darul tău, flacăra vie a iubirii,
prin care sfântul Fer. Anton Durcovici
a dobândit biruinţă asupra tuturor chinurilor.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Cine vrea să vină după mine,
să se lepede de sine, să-şi ia crucea
şi să mă urmeze, spune Domnul.        Cf. Mt 16,24


sau:


Cine îşi pierde viaţa pentru mine,

o va găsi, spune Domnul.                       Mt 10,39

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
ca sfintele taine pe care le-am primit
să ne dea acea tărie de suflet
care pe fericitul martir Anton Durcovici
l-a făcut credincios în slujirea ta şi biruitor în pătimire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Anton Durcovici s-a nãscut la 17 mai 1888 în localitatea Bad Deutsch-Altemburg, Austria. Dupã moartea tatãlui sãu Francisc, în 1894, mama sa Maria, cu cei doi fii, Anton și Francisc, se transferã în România, mai întâi la Iași, apoi la Ploiești și București. Formarea lui Anton a început în Seminarul din București și a continuat la Roma, unde a fost hirotonit preot. La București desfãșoarã cu dãruire slujirea sa în diferite oficii, mai ales ca profesor și rector al seminarului. La 30 octombrie 1947, papa Pius al XII-lea l-a numit episcop al Diecezei de Iași, iar la 5 aprilie anul urmãtor a fost consacrat. A pãstorit turma cu zel apostolic în vremuri ostile fațã de Bisericã. La 26 iunie 1949 a fost arestat de poliția comunistã și aruncat în închisoarea din Sighetu Marmației unde îndurã foame, sete și singurãtate. Moare martir la 10 decembrie 1951, dându-și viața ca mãrturie de credințã și fidelitate fațã de Scaunul Apostolic

LECTURA I

I-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot.


Citire din cartea Înţelepciunii 3,1-9


1Sufletele celor drepţi

sunt în mâna lui Dumnezeu
şi niciun chin nu se va atinge de ele. 

2 În ochii celor nepricepuţi, păreau că mor
şi ieşirea lor era considerată o nenorocire,
3 plecarea de la noi, distrugere, dar ei sunt în pace. 

4 Şi dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiţi,
speranţa lor este plină de nemurire.
5 Fiind disciplinaţi cu puţine suferinţe,
li s-au făcut multe binefaceri;
căci Dumnezeu i-a încercat şi i-a găsit vrednici de el. 

6 Ca pe aur în foc i-a probat
şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot. 

7 În timpul vizitării lor, vor străluci
şi vor alerga ca scânteile printre paie. 

8 Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare
şi Domnul lor va domni peste ei în veci. 

9 Cei care s-au încrezut în el vor înţelege adevărul
şi cei care cred în iubire vor rămâne cu el,
căci harul şi îndurarea sunt pentru aleşii lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 30(31),3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: cf. 6a)

R.: În mâinile tale, Doamne,
îmi încredinţez sufletul.

3cd Fii pentru mine o stâncă de scăpare,
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti!
4 Tu eşti stânca mea, cetatea mea,
pentru numele tău, condu-mă şi călăuzeşte-mă! R.

6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul,
tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat!
8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta,
căci ai privit la umilinţa mea. R.

16bc Scapă-mă din mâinile duşmanilor mei
şi de cei care mă urăsc!
17 Fă să strălucească faţa ta peste slujitorul tău,
mântuieşte-mă în îndurarea ta! R.

sau:

Nici moartea, nici viaţa
nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani 8,31b-39


31bFraţilor,
dacă Dumnezeu este pentru noi,
cine este împotriva noastră?
32 El, care nu l-a cruţat pe propriul său Fiu,
ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toţi,
cum nu ne va dărui toate împreună cu el?
33 Cine va aduce acuză împotriva aleşilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este cel care justifică!
34 Cine îi va condamna?
Cristos Isus, care a murit, dar, mai mult, a şi înviat,
care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. 

35 Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos?
Oare necazul, sau strâmtorarea,
sau persecuţia, sau foametea,
sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia?
36 După cum este scris:
„Pentru tine suntem daţi la moarte toată ziua,
suntem socotiţi ca nişte oi de înjunghiere”. 

37 Dar în toate acestea noi suntem mai mult decât învingători
prin cel care ne-a iubit. 

38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa,
nici îngerii, nici stăpânirile,
nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile,
39 nici înălţimile, nici adâncurile şi nici vreo altă creatură
nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu
care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm,
pe tine, Doamne, te mărturisim;
pe tine te laudă ceata strălucită a martirilor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dacă m-au persecutat pe mine,
vă vor persecuta şi pe voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 15,18-21

18 În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Dacă lumea vă urăşte,
să ştiţi că pe mine m-a urât înainte de voi!
19 Dacă aţi fi din lume,
lumea ar iubi ceea ce îi este propriu,
dar pentru că nu sunteţi din lume,
ci eu v-am ales din lume,
pentru aceasta vă urăşte lumea. 

20 Amintiţi-vă cuvântul pe care vi l-am spus:
«Nu este sclavul mai mare decât stăpânul său!»
Dacă m-au persecutat pe mine,
vă vor persecuta şi pe voi;
dacă au păzit cuvântul meu,
îl vor păzi şi pe al vostru. 

21 Însă toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu,
pentru că nu-l cunosc pe cel care m-a trimis”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 40,1-11; Ps 95; Mt 18,12-24

Astăzi putem gusta bunătatea Domnului. „Mângâiaţi, mângâiaţi poporul meu!” Putem fi trişti, descurajaţi din diferite motive, dar trebuie să credem că Domnul vine şi că noi putem să fim consolaţi de bunătatea lui. Isaia invită la evanghelizare: „Suie-te pe muntele cel mai înalt, tu, care aduci vestea cea bunăY„. Şi de aici vine cuvântul „evanghelie”, adică „vestea cea bună”. Care este vestea cea bună? „Iată-l pe Dumnezeul vostru! Iată, Domnul Dumnezeu vineY„. Vine cu putere şi cu bunătate, ca un păstor plin de tandreţe, care „poartă mieluşeii la piept şi pe oile care alăptează le conduce la odihnă”.

Isus şi-a aplicat sieşi această imagine: el este bunul păstor care nu numai că împlineşte gesturi pline de iubire, ci îşi dă şi viaţa pentru oile sale.

În textul evangheliei, Isus descoperă blândeţea şi umilinţa inimii sale, expresie a fiinţei intime a lui Dumnezeu: „Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte unaY„, şi ne încredinţează secretul întrupării, adică milostivirea Tatălui faţă de cei mici: „Tatăl vostru din ceruri nu vrea să se piardă vreunul dintre aceştia mici”.

Să primim speranţa nu numai pentru noi, ci şi pentru a o comunica altora. Prin această speranţă, privirea noastră e transformată, bunăvoinţa reînnoită şi întemeiată solid pe certitudinea harului pe care Domnul o pregăteşte pentru toţi şi mai ales pentru păcătoşi, oiţele rătăcite.