en-USro-RO

| Login
4 iulie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Lucia, fc. m. **; Otilia, cãlug.

 Liturghierul Roman

13 decembrie

Sfanta Lucia, fecioara martira

 

Ant. la intrare
 Iată, fecioara puternică, jertfa nepătată, victima castităţii,
l-a urmat pe Mielul răstignit pentru noi (T.P. aleluia).

sau:
 Fericită e fecioara
care, lepădându-se de sine şi luându-şi crucea,
l-a urmat pe Domnul,
mirele fecioarelor şi regele martirilor (T.P. aleluia).

 

RUGĂCIUNEA ZILEI

Te rugăm, Doamne,
ca mijlocirea slăvită a sfintei Lucia, fecioară martiră,
să ne lumineze şi să ne încălzească inimile,
pentru ca noi, care sărbătorim acum naşterea ei pentru cer,
să putem ajunge odată la contemplarea măririi tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
 

 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca darurile pe care ţi le aducem în sărbătoarea sfintei Lucia
să-ţi fie bineplăcute, aşa cum ţi-a plăcut lupta pătimirii ei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 

Ant. la Împărtăşanie
Mielul care este în mijlocul tronului
îi va conduce la izvoarele apelor vieţii (T.P. aleluia).             Cf. Ap 7,17

 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule, care pe sfânta Lucia
ai încununat-o în ceruri cu îngemănata biruinţă a fecioriei şi a martiriului,
dă-ne, te rugăm, prin puterea acestei taine, harul,
să învingem cu tărie tot răul şi să dobândim astfel slava cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Lucia a fost martirizatã în Sicilia, la Siracusa, probabil în anul 304, pe vremea împãratului Dioclețian. Cultul acestei mirese a lui Cristos se împãmântenește la Roma în secolul al VI-lea și sfânta devine foarte popularã în țãrile scandinave. Numele ei a fost introdus în Canonul roman.

LECTURA I

Voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,17–11,2

Fraţilor, 17 cine vrea să se laude, să se laude în Domnul. 18 Căci pentru a recunoaşte misiunea cuiva nu-i de ajuns să se recomande el însuşi, ci trebuie să-l recomande Domnul. 11,1 O, de-aţi putea suporta un pic de nebunie din partea mea! Dar, desigur, voi mă suportaţi. Eu simt pentru voi un fel de gelozie, gelozia lui Dumnezeu, căci v-am logodit cu un singur mire; voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5b)

R.: Domnul mă eliberează de tot ce mă înspăimântă.

Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

ALELUIA Fil 1,29

(Aleluia) Vouă v-a fost dat harul nu numai să credeţi în Cristos,

dar şi să suferiţi pentru el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,28-33

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 28 „Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul dar nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai curând de acela care poate să piardă şi sufletul şi trupul în Gheenă. 29 Nu se vând oare două vrăbii pe un ban? Şi totuşi nici una dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru. 30 Cât despre voi, până şi firele de păr de pe cap vă sunt numărate. 31 Deci nu vă temeţi: voi valoraţi mai mult decât toate vrăbiile din lume. 32 Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor, şi eu voi da mărturie despre el înaintea Tatălui meu care este în ceruri; 33 şi pe cel care mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 48,17-19; Ps 1; Mt 11,16-19

Liturgia Adventului continuă să ne înveţe să-l dorim pe Domnul, să-l primim pe Domnul. În această privinţă, evanghelia de astăzi e foarte importantă: trebuie să ne pregătim să-l primim pe Domnul care poate veni în orice mod la noi. Dacă noi îi stabilim modurile, atunci putem fi siguri că nu-l vom primi niciodată, tocmai pentru că Domnul este surprinzător în acţiunile sale. Dar pentru noi e important să-l întâlnim pe el, şi nu visele noastre. Dacă venirea sa nu e similară visului pe care l-am avut, acest lucru e secundar, ba chiar e pentru noi un avantaj, pentru că visele noastre ne închid în noi înşine, în timp ce Domnul, prin prezenţa sa reală şi concretă, ne ajută să ieşim din noi înşine şi ne pune în relaţie cu Tatăl său.

„V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat, v-am cântat de jale şi n-aţi plâns”. De multe ori, noi suntem ca acei copii capricioşi care, invitaţi să joace la nuntă, zic: „Nu-mi place!” Invitaţi să plângă la înmormântare spun din nou: „Nu-mi place!" E spiritul activ de critică din noi, care ne face să-l respingem întotdeauna pe Domnul aproape fără ştiinţa noastră, pentru că circumstanţele nu sunt pe gustul nostru, persoanele nu sunt perfecte.

Să-i cerem Domnului să ne elibereze de spiritul negativ al criticii, care respinge întotdeauna, care găseşte mereu un motiv pentru a nu accepta, pentru a nu primi viaţa aşa cum ni se prezintă, persoanele aşa cum sunt. Şi să ne dea în schimb spiritul deschiderii adevărate, al bunăvoinţei care ne ajută să-i acceptăm pe toţi, care ne ajută să vedem în orice circumstanţă ceea ce este bun, ceea ce este bine, ceea ce putem folosi pentru slujirea Domnului, pentru progresul în iubire.

Astfel, când Domnul va veni, vom fi gata să-l primim cu inimă deschisă şi el ne va putea conduce, ne va putea umple de binefacerile sale, aşa cum o promite prima lectură: „Dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci partea ta ar fi fost ca un râu şi dreptatea ta ca valurile mării”.