en-USro-RO

| Login
5 iulie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet

 Liturghierul Roman

Luni din Săptămân a III-a din Advent

Ant. la intrare 
Auziţi, neamuri, cuvântul Domnului
şi vestiţi-l până la marginile pământului:
Iată, Mântuitorul nostru va veni;
nu vă mai temeţi!         Cf. Ier 31,10; Is 35,4 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Pleacă-ţi, Doamne, urechea cu îndurare
la glasul rugăciunii noastre
şi luminează întunericul inimii noastre,
prin venirea Fiului tău.
El, care, fiind Dumnezeu. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte darurile pe care ţi le aducem
şi pe care le avem de la bunătatea ta.
Tu, care ne învredniceşti astăzi să celebrăm aceste taine,
fă-le pentru noi chezăşie a mântuirii veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Vino, Doamne, să ne vizitezi cu pace,
ca să ne bucurăm din toată inima în faţa ta.         Cf. Ps 105,4-5; Is 38,3 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
ca tainele la care am luat parte să ne fie de folos,
învăţându-ne, încă din această viaţă trecătoare,
să iubim cele cereşti şi să căutăm mereu cele ce dăinuie veşnic.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 Nu existã posibilitate de înțelegere reciprocã dacã o parte refuzã sã asculte, sã înțeleagã, sã descopere. S-a întâmplat în timpul lui Isus și astãzi recãdem în aceeași ispitã: dacã Dumnezeul lui Isus se manifestã în mod special în cei simpli și umili, de ce nu deschidem inima noastrã pentru a asculta ce vrea sã ne spunã în ei? 

LECTURA I

Va răsări o stea din seminţia lui Iacob.

Citire din cartea Numerilor 24,2-7.15-17a

În zilele acelea, profetul Balaam, care venise să-l blesteme pe Israel, ridicându-şi ochii, a văzut poporul aşezat în tabără, după seminţii. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lui şi Balaam a rostit profeţia sa, zicând: „Aşa zice Balaam, fiul lui Beor; aşa vorbeşte bărbatul care vede cu adevărat; aşa glăsuieşte cel care aude cuvântul lui Dumnezeu, cel care cunoaşte gândurile Celui Atotputernic, cel care vede descoperirile lui Dumnezeu ca în vis, dar ochii îi are deschişi: Cât de frumoase sunt corturile tale, Iacobe, locuinţele tale, Israele! Ele se întind ca nişte văi, ca nişte grădini pe lângă râuri, ca plantele de aloe pe care le-a sădit Domnul, ca şi cedrii pe lângă ape. Va ieşi din seminţia lui un Om care va stăpâni multe popoare, stăpânirea lui va întrece pe a lui Agag şi împărăţia lui se va înălţa”. 15 Balaam şi-a urmat profeţia şi a zis: „Aşa vorbeşte Balaam, fiul lui Beor; aşa spune bărbatul care vede cu adevărat, 16 care aude cuvintele lui Dumnezeu, care are ştiinţă de la Cel Preaînalt şi vede descoperirile lui Dumnezeu ca în vis, dar ochii îi sunt deschişi: 17 «Îl văd, dar nu în timpul de acum; îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob, un sceptru de domnie se ridică din Israel»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R.: 4b)

R.: Învaţă-mă, Doamne, căile tale.

Arată-mi, Doamne, căile tale,

condu-mă pe cărările tale.

Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,

căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

 

Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta,

pentru că ele sunt veşnice.

Adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta,

pentru bunătatea ta, Doamne! R.

 

Domnul este bun şi drept,

el arată păcătoşilor calea.

El conduce pe cei umili în dreptate

şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Ps 84,8

(Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta

şi dă-ne mântuirea ta. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Botezul lui Ioan de unde era?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,23-27

În acel timp, 23 intrând Isus în templu şi începând să înveţe poporul, s-au apropiat de el arhiereii şi bătrânii poporului şi i-au zis: „Cu ce putere faci acestea şi cine ţi-a dat puterea aceasta?” 24 Isus a răspuns: „Vă voi pune şi eu o întrebare; dacă îmi veţi răspunde la ea, vă voi spune şi eu cu ce putere fac acestea. 25 Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer, sau de la oameni?” Atunci ei vorbeau între dânşii şi spuneau: „Dacă vom zice: din cer, ne va spune: de ce atunci nu l-aţi crezut? 26 Iar dacă vom zice: de la oameni, ne temem de popor, fiindcă toţi îl socotesc pe Ioan de profet”. 27 Şi i-au răspuns lui Isus: „Nu ştim!” Iar Isus le-a zis: „Nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Num 24,2-7.15-17; Ps 24; Mt 21,23-27

În lecturile de astăzi vedem deja contrastul pe care ni-l vor prezenta evangheliile Crăciunului: pe de o parte, un păgân care descoperă lumina Domnului, asemenea magilor care urmează steaua; pe de altă parte, iudeii care se opun acestei lumini, care nu vor să recunoască faptul că Isus este trimisul lui Dumnezeu, nu vor nici măcar să vorbească despre botezul lui Ioan.

Acesta este un risc care se află dintotdeauna în faţa noastră: pericolul de a ne mulţumi cu o atitudine exterioară, de a-l adapta pe Dumnezeu scopurilor noastre, de a nu aprecia suficient harul lui. Trebuie să avem, în schimb, întotdeauna prospeţimea uluirii acelora care abia l-au descoperit pe Domnul, să ne facem o inimă liberă, ca a celor săraci, capabilă să descopere minunile sale. Să nu fim ca şi cărturarii blocaţi în certitudinile lor, ci ca cei umili care se pregătesc să primească lumina Domnului.

Oracolele lui Balaam ne dau ocazia de a întări speranţa noastră, de a o face mai fermă, deoarece arată că steaua apare cu adevărat şi oamenii nu pot face nimic pentru a-i împiedica lumina. Binecuvântarea Domnului vine, chiar dacă voinţa oamenilor este alta.

Cum ştiţi, acest episod despre Balaam prezintă tocmai transformarea unui blestem în binecuvântare. Balac vrea un blestem împotriva Israelului, pentru că îi este frică de acest popor care apare ca o ameninţare pentru regatul său, şi îl cheamă dintr-o ţară îndepărtată pe Balaam, un ghicitor celebru, ca să blesteme pe Israel şi să-i provoace distrugere. Dar Dumnezeu intervine şi Balaam se găseşte în imposibilitatea de a profera un blestem: nu poate. Chiar de l-ar fi voit, cuvintele care-i ies din gură sunt o binecuvântare: „Cât de frumoase sunt corturile tale, Iacobe, locuinţele tale, Israele! Ele se întind ca nişte văi, ca nişte grădini pe lângă râuriY stăpânirea lui o va întrece pe aceea a lui Agag şi împărăţia lui se va înălţa”. În locul unui blestem se găseşte pe buze o binecuvântare mesianică. Şi din nou, când Balaam, la rugămintea lui Balac, încearcă să blesteme, spune, de fapt, o nouă binecuvântare inspirată de Dumnezeu: „Îl văd, dar nu în timpul de acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob şi un sceptru de domnie se ridică din Israel”.

Şi iudeii au voit să-l transforme pe Isus în blestem: „Blestemat cel care atârnă de lemn” spune Legea lui Moise. Dar acest blestem a devenit cea mai mare binecuvântare pentru tot pământul.

Acest lucru este pentru noi un motiv de speranţă tot mai puternică. Speranţa nu e în noi, nu e în slăbiciunea noastră, ci e în Isus, care este binecuvântarea triumfală a lui Dumnezeu oferită întregului neam omenesc.