en-USro-RO

| Login
5 iulie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Anton, abate **

 Liturghierul Roman

17 ianuarie

Sf. Anton, abate **


Ant. la intrare 
Cel drept va înflori ca un palmier, va creşte ca un cedru dinLiban,
plantat în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru.         Cf. Ps 91,13-14


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care i-ai dat sfântului abate Anton harul,
să-ţi slujească printr-o viaţă eroică în pustiu,
dăruieşte-ne, prin mijlocirea lui, bucuria,
ca, lepădându-ne de noi înşine,
să te iubim necontenit, mai presus de toate.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să primeşti cu bunăvoinţă darurile slujirii noastre,
pe care le punem pe altarul tău
în sărbătoarea sfântului abate Anton,
şi să ne dai harul, ca, dezlipiţi de bunurile pământeşti,
să te avem pe tine ca unica bogăţie.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Dacă vrei să fii desăvârşit, mergi, vinde ceea ce ai,
dă săracilor şi urmează-mă, spune Domnul.         Cf. Mt 19,21

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu tainele tale, te rugăm, Doamne,
să ne dai harul să învingem necontenit ispitele diavolului,
precum i-ai dat sfântului Anton
biruinţă luminoasă asupra puterilor întunericului.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Lectionar

 

LECTURA I

Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce îţi cere Domnul.

Citire din cartea profetului Mihea 6,6-8

Omul care merge la templu îşi pune această întrebare: „Cu ce mă voi prezenta în faţa Domnului? Cum mă voi pleca înaintea lui Dumnezeu cel preaînalt? Trebuie oare să mă prezint cu viţei de un an, pentru a-i aduce jertfă? Ca să-i plac Domnului trebuie oare să-l ofer pe întâiul meu născut pentru fărădelegea mea, rodul trupului meu pentru păcatul săvârşit?” Şi primeşte acest răspuns: „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce îţi cere Domnul: nimic altceva, decât să fii drept, să iubeşti mila şi să fii smerit înaintea Dumnezeului tău”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 2b)

R.: Tu, Doamne, eşti singurul meu bine.

Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

ALELUIA Cf. Mt 19,21

(Aleluia) Dacă vrei să fii desăvârşit, spune Domnul,

dă săracilor tot ce ai, apoi vino şi urmează-mă. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă vrei să fii desăvârşit, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în cer.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,16-26

În acel timp, 16 a venit la Isus un om şi l-a întrebat: „Învăţătorule, ce lucru bun trebuie să fac, pentru ca să am viaţa veşnică?” 17 Isus i-a zis: „De ce mă întrebi despre ce este bun? Unul singur este bun. Dacă vrei să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile”. 18 „Care?”– l-a întrebat el. Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi. Să nu săvârşeşti adulter. Să nu furi. Să nu dai mărturie falsă. 19 Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta. De asemenea: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 20 Tânărul i-a zis: „Toate acestea le-am păzit. Ce-mi mai lipseşte?” 21 Isus i-a răspuns: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în ceruri, apoi vino şi urmează-mă”. 22 Auzind aceste cuvinte, tânărul a plecat trist, căci avea multe bogăţii. 23 Isus a spus ucenicilor săi: „Vă spun adevărul: greu va intra bogatul în împărăţia cerurilor. 24 V-o repet: mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea acului decât un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”. 25 Auzind aceste cuvinte, ucenicii au rămas surprinşi şi au spus: „Atunci cine se mai poate mântui?” 26 Isus, privind la ei, le-a zis: „Pentru oameni acest lucru este imposibil, dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Sam 8,4-7.10-22; Ps 88; Mc 2,1-12

Astăzi, evanghelia ne prezintă vindecarea paraliticului din Cafarnaum, şi putem să medităm asupra a două aspecte. Primul este enorma diferenţă între ajutorul uman şi cel al lui Dumnezeu. Acest paralitic a cerut ajutorul prietenilor săi. Ce puteau ei face? S-au adunat cei patru, l-au luat în pat şi l-au dus. Nu puteau face mai mult. În schimb, ajutorul divin lucrează în interior şi transformă toată fiinţa. Isus îi spune acestui om: „Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!” Domnul nu duce targa, îi porunceşte paraliticului să o facă, pentru că i-a dat deja forţele necesare. Aceasta este caracteristica ajutorului divin.
 
Sfântul Ignaţiu, în Exerciţii spirituale, insistă asupra acestui punct spunând că Domnul poate să intre în adâncul inimii şi să o transforme, să-i dea o bucurie imensă, să-i dea forţă, să şteargă în totalitate păcatele noastre, să corijeze radical defectele. Şi ne îndeamnă să dorim această transformare interioară, căci este singura care poate să transforme existenţa noastră şi să o facă cu adevărat rodnică. Faptele împlinite fără ajutorul divin sunt slabe şi lipsite de eficacitate; dacă, în schimb, Dumnezeu vine în noi cu harul său, noi putem, ca instrumente ale lui Dumnezeu, să facem lucruri mari şi eficiente.
Cealaltă observaţie care se poate face cu privire la această vindecare este că Domnul vindecă, dar, în acelaşi timp, şi cere. „Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!” Este probabil că paraliticul nu ar fi dorit să se încarce cu vreo greutate. Se gândea la vindecare şi, o dată vindecat, se gândea să meargă liber (cel puţin noi putem gândi astfel). În schimb, Domnul îi dă acest ordin şi asta este ca o vindecare completă: i-a dat capacitatea să-şi asume responsabilitatea sa, să facă ceva pozitiv.
Adeseori, Domnul ne cere lucruri care nu ne sunt plăcute, dar dacă ne deschidem harurilor sale aşa cum sunt ele, vom avea bucuria de a trăi şi de a lucra cu eficienţă pentru împărăţia sa.