en-USro-RO

| Login
5 iulie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Marius şi Marta, soţi m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A II-A DE PESTE AN


Ant. la intrare
Tot pământul să te adore şi să-ţi cânte ţie, Dumnezeule;
să cânte numelui tău, Dumnezeule Preaînalt!    Ps 65,4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care stăpâneşti toate câte sunt pe pământ şi în cer,
ascultă cu bunătate rugăciunile poporului tău
şi dăruieşte timpurilor noastre pacea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul
să luăm parte cu vrednicie la aceste taine,
pentru că, ori de câte ori se celebrează
memorialul acestei jertfe,
se împlineşte lucrarea răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Ai pregătit masă înaintea mea
şi paharul meu mă îmbată de frumuseţe. Cf. Ps 22,5

sau:
Noi am cunoscut şi am crezut în iubirea
pe care Dumnezeu o are faţă de noi. 
1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Revarsă asupra noastră, Doamne,
Duhul tău de iubire,
pentru ca, hrăniţi din unica pâine cerească,
să fim o singură inimă şi un singur suflet în slujirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Voi face din tine lumina popoarelor, ca să le duci mântuirea mea.

Citire din cartea profetului Isaia 49,3.5-6

Domnul mi-a spus: „Tu eşti servitorul meu, Israel, în tine mă voi preamări”. Şi acum vorbeşte Domnul, el care m-a plămădit din sânul maicii mele, ca să-i slujesc lui şi ca să-l întorc pe Iacob către el şi să strâng la un loc pe Israel. Căci aşa am fost eu preţuit în ochii Domnului şi Dumnezeul meu a fost puterea mea. El îmi spunea: „E mic lucru să fii servitorul meu, ca să ridici seminţiile lui Iacob şi să-i întorci pe cei care au mai rămas dintre fiii lui Israel? Voi face din tine lumina popoarelor, ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a)

R.: Iată, vin, Doamne, să împlinesc voinţa ta!

Mi-am pus toată nădejdea în Domnul;

el s-a aplecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.

4ab Mi-a pus pe buze un cântec nou,

un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

 

Tu nu doreşti nici jertfă, nici ofrande;

tu mi-ai deschis urechile;

nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire.

8a Atunci am zis: „Iată, vin!” R.

 

8b În sulul cărţii este scris despre mine

că trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule.

Aceasta mă bucură,

Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

 

10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare;

nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

 

LECTURA A II-A

Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,1-3

Eu, Paul, chemat după voinţa lui Dumnezeu să fiu apostol al lui Cristos Isus, împreună cu fratele Sostene, mă adresez vouă care sunteţi Biserica lui Dumnezeu din Corint, vouă care aţi fost sfinţiţi în Cristos Isus, vouă credincioşilor care sunteţi prin chemarea lui Dumnezeu poporul sfânt, împreună cu toţi aceia care, şi în alte locuri, invocă numele Domnului nostru Isus Cristos, Domnul lor şi al nostru. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 1,14.12b

(Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi. Celor care l-au primit le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,29-34

În acel timp, 29 văzându-l pe Isus venind către el, Ioan a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. 30 Despre el am zis: după mine vine un bărbat, care a ajuns înaintea mea, pentru că el era mai înainte de mine. 31 Eu nu-l cunoşteam, dar eu de aceea am venit să botez cu apă, pentru ca el să fie făcut cunoscut poporului lui Israel”. 32 Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul coborându-se din cer, ca un porumbel, şi rămânând peste el. 33 Eu nu-l cunoşteam, dar cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: «Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se şi rămânând peste el, acela este cel care botează cu Duhul Sfânt. 34 Eu am văzut şi dau mărturie că el este Fiul lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului