en-USro-RO

| Login
5 iulie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *

 Liturghierul Roman

DUMINICA A II-A DE PESTE AN


Ant. la intrare
Tot pământul să te adore şi să-ţi cânte ţie, Dumnezeule;
să cânte numelui tău, Dumnezeule Preaînalt! Ps 65,4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care stăpâneşti toate câte sunt pe pământ şi în cer,
ascultă cu bunătate rugăciunile poporului tău
şi dăruieşte timpurilor noastre pacea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul
să luăm parte cu vrednicie la aceste taine,
pentru că, ori de câte ori se celebrează
memorialul acestei jertfe,
se împlineşte lucrarea răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Ai pregătit masă înaintea mea
şi paharul meu mă îmbată de frumuseţe. Cf. Ps 22,5

sau:
Noi am cunoscut şi am crezut în iubirea
pe care Dumnezeu o are faţă de noi.    1In 4,16

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Revarsă asupra noastră, Doamne,
Duhul tău de iubire,
pentru ca, hrăniţi din unica pâine cerească,
să fim o singură inimă şi un singur suflet în slujirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Ascultarea este mai de preţ decât jertfa. Domnul te va îndepărta; nu vei mai fi rege!

Citire din cartea întâi a lui Samuel 15,16-23

În zilele acelea, 16 profetul Samuel i-a zis lui Saul: „Vreau să-ţi aduc la cunoştinţă ceea ce mi-a zis Domnul în timpul nopţii”. Saul i-a răspuns: „Vorbeşte!” 17 Atunci Samuel i-a spus: „Tu care te consideri mic în ochii tăi, oare n-ai ajuns căpetenia triburilor lui Israel deoarece Domnul te-a consacrat rege peste Israel? 18 El te-a trimis într-o incursiune, dându-ţi acest ordin: Mergi şi nimiceşte-i pe aceşti nelegiuiţi, care sunt amaleciţii; luptă împotriva lor până îi vei distruge cu totul! 19 Pentru ce n-ai ascultat de Domnul? Pentru ce te-ai lăcomit la pradă şi ai făcut ceea ce este neplăcut în ochii Domnului?” 20 Saul i-a răspuns lui Samuel: „Dar am ascultat de Domnul! M-am dus acolo unde m-a trimis, l-am luat prizonier pe Agag, regele amaleciţilor, şi i-am nimicit pe amaleciţi. 21 Din prada care trebuia nimicită, poporul a luat cele mai bune oi şi vite pentru ca să le aducă jertfă Domnului Dumnezeului tău, la Ghilgal”. 22 Samuel i-a replicat: „Oare Domnului îi plac arderile de tot şi jertfele de animale mai mult decât ascultarea de porunca lui? Fără îndoială, ascultarea este mai de preţ decât jertfa, supunerea valorează mai mult decât grăsimea animalelor. 23 Revolta este un păcat tot atât de mare ca şi superstiţia, iar neascultarea tot atât de vinovată ca şi credinţa în idoli. Pentru că tu te-ai îndepărtat de cuvântul Domnului, şi Domnul te va îndepărta pe tine: nu vei mai fi rege”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,8-9.16bc-17.21ab şi 23 (R.: 23b)

R.: Fericit este omul care păzeşte cuvântul lui Dumnezeu.

Ascultă, poporul meu:

„Nu pentru jertfele tale te dojenesc,

pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.

Nu voi primi viţei din casa ta,

nici ţapi din turmele tale. R.

 

16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele

şi ai pe buze legământul meu,

17 tu, care urăşti învăţătura mea

şi care arunci la spate cuvintele mele? R.

 

21ab Iată ce ai făcut, iar eu să tac?

Îţi închipui că eu sunt ca tine?

23 Cine aduce jertfă de mulţumire mă preamăreşte

şi celui care merge pe calea cea dreaptă

îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu”. R.

 

ALELUIA Evr 4,12

(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere: el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mirele este cu ei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 2,18-22

În acel timp, 18 ucenicii lui Ioan şi fariseii posteau, au venit unii la Isus şi l-au întrebat: „Pentru ce ucenicii tăi nu postesc, aşa cum fac ucenicii lui Ioan şi ai fariseilor?” 19 Isus le-a răspuns: „Cei invitaţi la nuntă pot oare posti, câtă vreme mirele este cu ei? Cât timp îl au pe mire cu ei, nu pot posti. 20 Dar vor veni zile în care mirele nu va mai fi cu ei şi atunci vor posti. 21 Nimeni nu pune la o haină veche un petic din stofă nouă; altfel peticul nou trage din haina veche şi face o ruptură şi mai mare. 22 La fel nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi; altfel vinul nou, fermentând, sparge burdufurile şi aşa se pierd şi vinul şi burdufurile; deci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

1Sam 15,16-23; Ps 49; Mc 2,18-22

 

„Nimeni nu pune la o haină veche un petic din stofă nouăY La fel, nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi, altfel, vinul nou, fermentând, sparge burdufurile, şi aşa se pierd şi vinul, şi burdufurile, deci, vinul nou trebuie pus în burdufuri noi”. Isus cere persoane disponibile, nu sufocate de atâtea lucruri care trebuie sau nu făcute. Fariseii nu erau disponibili şi Isus a ales discipoli dintre persoanele poate mai puţin culte, dar, cu siguranţă, mai deschise pentru harul cel nou.

„Vinul nou în burdufuri noi”. Aceste cuvinte ne pun pe gânduri: avem burdufuri noi necesare pentru vinul cel nou? Isus ne toarnă mereu acest vin nou, în fiecare Împărtăşanie: sângele său, vinul noii alianţe, şi este un vin tare, generos, care face să plesnească inimile noastre strâmte, generoase doar pe jumătate, iubitoare de jumătăţi de măsură, închise în ele însele, superficialeY Unde vom găsi „burdufuri noi?” Isus însuşi ne vine în întâmpinare. Pentru a primi „vinul nou” există un singur recipient cu adevărat capabil, şi acesta este însăşi inima sa. Pentru aceasta el ne-o oferă, şi preocuparea noastră cea mai mare va fi aceea de a primi această inimă nouă, care este inima sa.

A fi uniţi cu inima lui Isus, a avea însăşi sentimentele sale este singurul mod pentru a primi vinul noii alianţe.

Să-i cerem Domnului ca să ne facă să fim mereu mai deschişi pentru a primi marele său dar, pentru ca viaţa noastră să nu fie distrusă din cauza vinului care sparge burdufurile, ci să fie o viaţă nouă, care îl preamăreşte cu adevărat pe Dumnezeu.