en-USro-RO

| Login
1 aprilie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Întemeietori ai Societăţii „Slujitorii Sf. Fc. Maria” *; 
Teodor, soldat m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A VI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare
Fii pentru mine, Doamne, o stâncă ocrotitoare,
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti!
Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea,
pentru numele tău, mă vei călăuzi şi mă vei hrăni.         Cf. Ps 30,3-4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
tu ne-ai spus că-ţi faci lăcaş în inimile drepte şi curate:
dă-ne fericirea să trăim pururi în harul tău,
astfel încât să binevoieşti a locui în noi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca aceste daruri sfinte să ne purifice şi să ne reînnoiască,
şi celor care împlinesc voinţa ta să le dobândească răsplata veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Au mâncat şi s-au săturat pe deplin,
Domnul le-a împlinit dorinţa;
aşteptarea nu le-a fost înşelată.                                 Cf. Ps 77,29-30 

sau:

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât 1-a dat pe Fiul său, unul născut,
ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.      In 3,16
  

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Tu ne-ai îndestulat, Doamne,
la ospăţul ceresc: dă-ne, te rugăm, harul
de a înseta pururi după izvorul vieţii adevărate.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Încercarea credinţei voastre aduce răbdarea, ca să fiţi desăvârşiţi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,1-11

Eu, Iacob, slujitorul lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Cristos, vă salut cu bucurie pe voi care aparţineţi celor douăsprezece triburi ale lui Israel, care sunteţi răspândiţi în lume. Fraţilor, să socotiţi o mare bucurie faptul că vă aflaţi în diferite încercări. Doar ştiţi că încercarea credinţei voastre aduce răbdare, iar răbdarea vă duce la o viaţă desăvârşită; numai aşa veţi fi desăvârşiţi şi nu vă va lipsi nimic. Dar dacă unuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, şi Dumnezeu, care dă tuturor cu bunătate şi fără reproşuri, i-o va da. Dar s-o ceară cu credinţă, fără cea mai mică îndoială, căci cel care stă la îndoială, se aseamănă cu valurile mării, pe care vântul le poartă încoace şi încolo. Un astfel de om să nu-şi închipuie că va primi ceva de la Domnul, dacă are inima împărţită şi nestatornică în tot ce face. Printre fraţi, omul care se află într-o stare umilă să fie mândru că Dumnezeu îl înalţă, 10 iar bogatul să se teamă că Dumnezeu îl înjoseşte, căci el va trece ca floarea ierbii. 11 Când soarele s-a ridicat cu arşiţa sa usucă iarba, floarea se veştejeşte şi strălucirea frumuseţii sale dispare. Aşa va dispărea bogatul cu tot ce face.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,67-68.71-72.75-76 (R.: 77)

R.: Tu, Doamne, eşti bunătate şi îndurare!

67 Am greşit şi am fost pedepsit,

acum însă ţin cuvântul tău.

68 Tu eşti bun şi împarţi cele bune,

învaţă-mă îndreptările tale. R.

 

71 E spre binele meu că m-ai smerit

ca să învăţ poruncile tale.

72 Pentru că mai mult preţuieşte Legea ta,

decât mii de lucruri de aur şi de argint. R.

 

75 Ştiu, Doamne, că judecăţile tale sunt drepte,

pe bună dreptate m-ai umilit.

76 Bunătatea ta să-mi fie mângâiere,

aşa cum ai promis slujitorului tău. R.

 

ALELUIA In 14,16

(Aleluia) Îl voi ruga pe Tatăl şi vă va da alt Apărător, care să rămână cu voi în veci. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Pentru ce îmi cere această generaţie un semn?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,11-13

În acel timp, 11 fariseii au venit la Isus şi au început o dispută cu el: pentru a-l pune la încercare, i-au cerut un semn, care să vină din cer. 12 Isus a suspinat adânc şi a spus: „Pentru ce îmi cere această generaţie un semn? Vă spun adevărul: nici un semn nu i se va da acestei generaţii”. 13 Apoi i-a părăsit, s-a urcat în barcă şi a plecat spre celălalt mal.
Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Iac 1,1-11; Ps 118; Mc 8,11-13

 

Mereu mi-a plăcut acest început al Scrisorii sfântului Iacob: „Fraţilor, să socotiţi o mare bucurie faptul că vă aflaţi în diferite încercări”. De obicei, noi preferăm timpul liniştit, când nu întâlnim obstacole, şi orice obstacol îl considerăm ca o piedică în drumul nostru către Dumnezeu. Apostolul ne spune însă şi motivul acestei bucurii: „Doar ştiţi că încercarea credinţei voastre aduce răbdare, iar răbdarea vă duce la o viaţă desăvârşită; numai aşa veţi fi desăvârşiţi, nu vă va lipsi nimic”. În momentul încercării, Dumnezeu produce în noi virtutea, şi ea nu înseamnă înfrângere, ci progres în iubire; ne uneşte cu suferinţele lui Cristos şi cu victoria sa asupra răului şi a morţii.

Doar prin credinţă putem citi în mod pozitiv „orice fel de încercări”: aşa au procedat toţi apostolii. În Scrisoarea întâi a sfântului Petru găsim un ecou al invitaţiei lui Iacob: „Fiţi plini de bucurie chiar dacă acum trebuie să fiţi pentru un timp atinşi de diferite încercări, deoarece valoarea credinţei voastre, mult mai preţioasă decât aurul, care, deşi destinat pieirii, totuşi este încercat în foc, să se întoarcă spre lauda, gloria şi cinstea voastră” (1Pt 1,6 ş.u.). În Scrisoarea întâi către Tesaloniceni, Paul recomandă: „Nimeni să nu se lase tulburat în aceste încercări. Voi înşivă ştiţi că suntem destinaţi pentru acesteaY Fiţi mereu veseliY„. (1Tes 3,3; 5,16).
Bucuria în încercări este o atitudine care vine de la Duhul Sfânt, este bucuria victoriei divine.
Să-i cerem Domnului să ne dea mai multă lumină, să ne dea acea înţelepciune pe care sfântul Iacob ne spune să o cerem, pentru a şti să vedem în încercări chemarea Domnului în a progresa pe drumul spre el.