en-USro-RO

| Login
1 aprilie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Francisc Regis Clet, pr. m.; 
Fer. Ioan de Fiesole (Fra Angelico), călug.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A VI-A DE PESTE AN

Ant. la intrare
Fii pentru mine, Doamne, o stâncă ocrotitoare,
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti!
Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea,
pentru numele tău, mă vei călăuzi şi mă vei hrăni.         Cf. Ps 30,3-4

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
tu ne-ai spus că-ţi faci lăcaş în inimile drepte şi curate:
dă-ne fericirea să trăim pururi în harul tău,
astfel încât să binevoieşti a locui în noi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca aceste daruri sfinte să ne purifice şi să ne reînnoiască,
şi celor care împlinesc voinţa ta să le dobândească răsplata veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Au mâncat şi s-au săturat pe deplin,
Domnul le-a împlinit dorinţa;
aşteptarea nu le-a fost înşelată.                                 Cf. Ps 77,29-30 

sau:

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
încât 1-a dat pe Fiul său, unul născut,
ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.      In 3,16
  

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Tu ne-ai îndestulat, Doamne,
la ospăţul ceresc: dă-ne, te rugăm, harul
de a înseta pururi după izvorul vieţii adevărate.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,12-18

12 Preaiubiţilor, fericit este omul care rămâne statornic în încercare, căci după ce i-a fost verificată virtutea, va primi cununa vieţii, pe care Dumnezeu a făgăduit-o celor care îl iubesc. 13 Nimeni, când este ispitit, să nu spună: „Dumnezeu mă ispiteşte”, căci Dumnezeu nu ispiteşte la rău, el nu ispiteşte pe nimeni. 14 Fiecare este ispitit de poftele sale proprii, care îl atrag şi îl ademenesc. 15 După aceea pofta zămisleşte şi naşte păcatul; apoi păcatul, ajuns la maturitate, naşte moartea. 16 Nu vă înşelaţi, fraţilor preaiubiţi, 17 darurile cele mai bune, cele mai desăvârşite, vin de sus, coboară de la Tatăl luminilor, care nu este ca aştrii, supus mişcărilor periodice şi eclipselor trecătoare. 18 El a voit să ne dea viaţa prin cuvântul adevărului, ca să facă din noi cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile sale.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 93,12-13a.14-15.18-19 (R.: 12)

R.: Fericit este omul pe care îl înveţi tu, Doamne.

12 Fericit este omul pe care îl dojeneşti tu, Doamne,

pe care îl înveţi prin Legea ta,

13a pentru ca să-l păstrezi netulburat în ziua nenorocirii. R.

 

14 Pentru că Domnul nu este nepăsător faţă de poporul său

şi nu părăseşte moştenirea sa.

15 Se va face din nou judecată după dreptate,

de ea se vor bucura toţi cei cu inima curată. R.

 

18 Când spun: „Mi se clatină piciorul!”

îndurarea ta, Doamne, mă susţine.

19 Când gânduri negre se frământă înăuntrul meu,

mângâierile tale îmi înviorează sufletul. R.

 

ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de cel al lui Irod.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 8,14-21

În acel timp, 14 ucenicii au uitat să ia pâine şi nu aveau decât o singură pâine cu ei, în barcă. 15 Isus le-a spus: „Fiţi atenţi, păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de cel al lui Irod”. 16 Ei însă îşi făceau gânduri pentru că nu luaseră pâine cu ei. 17 Când Isus a observat aceasta, le-a zis: „Pentru ce vă faceţi gânduri că nu aveţi pâine? Nu vedeţi? Nu înţelegeţi încă? Vă este inima atât de împietrită? 18 Aveţi ochi şi nu vedeţi? Aveţi urechi şi nu auziţi? Nu vă aduceţi aminte? 19 Când am frânt cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni, câte coşuri de firimituri aţi strâns?” I-au răspuns: „Douăsprezece!” 20 Şi când am frânt şapte pâini pentru cei patru mii, câte coşuri aţi adunat? I-au răspuns: „Şapte!” 21 Atunci el le-a zis: „Tot nu înţelegeţi?”

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Iac 1,12-18; Ps 93; Mc 8,14-21

 

Sfântul Iacob ne pune în gardă împotriva gândurilor care vin din „inima rea”, care falsifică imaginea lui Dumnezeu până la a spune: „Sunt ispitit de Dumnezeu”. „Dumnezeu B spune sfântul Iacob B nu poate fi ispitit de rău şi nici nu ispiteşte pe nimeni la rău. Fiecare, mai degrabă, este ispitit de propria concupiscenţă care îl atrage şi îl seduce”. Să dăm un exemplu, luat din Biblie. David, în luptă cu Saul, aude: „Astăzi Dumnezeu ţi-a dat în mâinile tale pe duşmanul tău”. Dacă el ar fi avut o „inimă rea”, orientată spre răzbunare, ar fi gândit: „E adevărat, Dumnezeu însuşi mi-l dă în mâini pe Saul ca să-mi pot face dreptate!” David, în schimb, răspunde: „Domnul să mă ferească să ridic mâna asupra unsului Domnului!”, deoarece inima sa era bună (cf. 1Sam 26).

Dumnezeu este bunătate, de la el vin numai gândurile bune şi generoase. Am remarcat că Sfântul Părinte cita cu plăcere acest gând al sfântului Iacob: „Orice dar perfect vine de sus”. E un cuvânt important care ni-l revelează în profunzime pe Tatăl, Tatăl cel admirabil, care „ne-a creat cu un cuvânt al adevărului, pentru ca noi să fim cei dintâi dintre toate creaturile sale”. Totul este manifestarea paternă a lui Dumnezeu: adică este motivul de bucurie şi de încredere chiar şi în încercări.
Să primim toate darurile sale cu iubire recunoscătoare, să ne folosim de ele pentru a învinge răul şi să mergem în speranţă în întâmpinarea lui, cu toţi fraţii din lume.