en-USro-RO

| Login
1 aprilie 2020
 

Sfintii zilei

Fer. Marcu de Marconi, pr.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A VII-A DE PESTE AN

Ant. la intrare 
Doamne, eu am încredere în bunătatea ta.
Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta.
Ii voi cânta Domnului, pentru că m-a copleşit cu daruri!        Ps 12,6 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Atotputernice Dumnezeule,
dăruieşte-ne, te rugăm, harul să cugetăm pururi la cele spirituale,
ca să împlinim ceea ce e plăcut înaintea ta, şi prin cuvânt, şi prin faptă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Împlinind slujirea ce ne-a fost încredinţată,
celebrăm tainele tale, Doamne, şi te rugăm cu umilinţă,
ca jertfa pe care o aducem spre lauda măririi tale, să ne fie spre mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie
Voi vesti toate faptele tale minunate.
Mă voi bucura şi voi tresaltă de veselie în tine,
voi preamări numele tău, Dumnezeule preaînalt!       Ps 9,2-3

sau:
Doamne, eu am crezut că tu eşti Cristos,
Fiul Dumnezeului celui viu, care ai venit în lume.        In 11,27

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Dumnezeule atotputernic,
să ne faci parte pe deplin de roadele mântuirii,
a căror chezăşie am primit-o prin aceste taine.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Dacă inima voastră este plină de ambiţie... să nu vă făliţi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 3,13-18

13 Preaiubiţilor, este printre voi un om înţelept şi înţelegător? Prin viaţa lui exemplară să dea dovadă că faptele sale sunt inspirate de modestia înţelepciunii. 14 Dacă inima voastră este plină de ambiţie şi de invidie amară, atunci să nu vă făliţi şi să nu falsificaţi adevărul. 15 Această pretinsă înţelepciune nu vine de la Dumnezeu; dimpotrivă, ea este pământească, egoistă, diabolică. 16 Căci invidia şi ambiţia duc la dezordine şi la răutăţi de tot felul. 17 Dimpotrivă, înţelepciunea care vine de sus este înainte de toate modestă, ea este apoi paşnică, prietenoasă, docilă, plină de milă şi bogată în fapte bune, nu este părtinitoare şi nici făţarnică. 18 Dreptatea aduce rodul său făcătorilor de pace, dacă este semănată printre făcătorii de pace.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.15 (R.: 9a)

R.: Legea Domnului este izvor de pace şi de bucurie.

Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

15 Plăcute să fie înaintea ta cuvintele mele

şi cugetul inimii mele,

Doamne, stânca mea şi mântuitorul meu! R.

ALELUIA 2Tim 1,10b

(Aleluia) Domnul nostru Isus Cristos a distrus moartea, iar prin evanghelia sa, a dat vieţii o nouă strălucire. (Aleluia)


 

EVANGHELIA

Eu cred, Doamne; ajută necredinţa mea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,14-29

În acel timp, 14 Isus, coborând de pe munte şi venind la ceilalţi ucenici, a văzut o mare mulţime, care îi înconjura, şi cărturarii care discutau aprins cu ei. 15 Îndată ce l-au văzut pe Isus, toţi au început să se agite şi au alergat la Isus, ca să-l salute. 16 El i-a întrebat: „Despre ce discutaţi între voi?” 17 Unul din mulţime i-a răspuns: „Învăţătorule, l-am adus pe fiul meu la tine; el este stăpânit de un duh care îl face mut. 18 Oriunde îl apucă duhul, îl trânteşte la pământ, copilul face spume la gură, scrâşneşte din dinţi şi apoi se înţepeneşte. I-am rugat pe ucenicii tăi să scoată acest duh, dar ei n-au reuşit”. 19 Isus le-a răspuns: „Generaţie necredincioasă! Cât timp va mai trebui să stau cu voi? Cât timp va mai trebui să vă suport? Aduceţi-l la mine”. 20 Şi i l-au adus. Numai cât l-a văzut pe Isus, duhul l-a scuturat pe băiat cu violenţă, acesta a căzut şi a început să se zvârcolească pe pământ, făcând spume la gură. 21 Isus l-a întrebat pe tatăl băiatului: „De cât timp i se întâmplă aceasta?” El i-a răspuns: „Din fragedă copilărie. 22 Adesea l-a aruncat chiar în foc sau în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poţi face ceva, ajută-ne, fie-ţi milă de noi!” 23 Isus i-a răspuns: „De ce spui: Dacă poţi...? Toate sunt cu putinţă pentru cel care crede”. 24 Atunci tatăl băiatului a strigat: „Eu cred! Vino în ajutorul necredinţei mele!” 25 Când a văzut mulţimea îmbulzindu-se, Isus l-a ameninţat pe duhul rău, spunându-i: „Duhule, care l-ai făcut pe acest băiat mut şi surd, ieşi dintr-însul şi să nu te mai întorci niciodată!” 26 Duhul a scos nişte strigăte, l-a scuturat cu putere pe băiat şi a ieşit. Băiatul s-a făcut ca un cadavru, aşa că toată lumea spunea: „A murit!” 27 Însă Isus, prinzându-l de mână, l-a tras şi băiatul s-a ridicat în picioare. 28 Când s-a întors acasă, fiind numai el cu ucenicii săi, ei l-au întrebat: „Pentru ce noi nu l-am putut scoate?” 29 Isus le-a răspuns: „Acest soi de diavoli nu poate fi scos cu nimic altceva decât cu rugăciune”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Iac 3,13-18; Ps 18; Mc 9,13-28

Marcu relatează cu multe amănunte această minune a lui Isus, care, probabil la începuturile Bisericii, furnizau elemente pentru cateheza baptismală, de fapt, de două ori băiatul a fost comparat cu un mort: „Băiatul s-a făcut ca un cadavru, aşa că toată lumea spunea: *A murit+„ (v. 26), şi în versetul următor sunt verbe ale învierii. „Isus, prinzându-l de mână, l-a tras şi băiatul s-a ridicat în picioare”. Moarte şi viaţă: imaginea Botezului, prin intermediul căruia „am fost înmormântaţi împreună cu Cristos în moarte, pentru ca, aşa cum Cristos a fost înviat din morţiY, tot aşa, şi noi să putem trăi o viaţă nouă” (Rom 6,4). Este necesar, deci, să murim, este necesar ca „omul vechi” să moară, ca B aşa cum o spune sfântul Iacob B să fie distrusă orice gelozie amară şi spiritul de contestare, înţelepciunea carnală, diabolică, ca să poată ajunge la deplina dezvoltare în noi noutatea de viaţă care este darul lui Cristos.
Să-l rugăm pe Domnul să dea morţii toată dezordinea ca să domnească în noi „înţelepciunea care vine de sus: ea este, înainte de toate, modestă, ea este apoi paşnică, prietenoasă, docilă, plină de milă şi bogată în fapte bune, nu este părtinitoare şi nici făţarnică”. Şi dacă ar fi necesar pentru aceasta un miracol, Domnul îl va face dacă vom avea o credinţă tare, pentru că „totul este posibil pentru cel care crede”. Să spunem, deci, cu umilinţă: „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele, întăreşte credinţa mea!”