en-USro-RO

| Login
1 aprilie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Gabriel al Maicii Îndurerate, călug.

 Liturghierul Roman

Joi după Miercurea Cenuşii


Ant. la intrare 
Când strig către Domnul, îmi ascultă glasul,
mă scapă de cei ce vin asupra mea.
Încredinţează-i Domnului grijile tale şi el te va hrăni.     Cf. Ps 54,17-20.23

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
să inspiri faptele noastre
şi să ne ajuţi să le împlinim,
aşa încât tu să fii începutul şi înfăptuitorul tuturor lucrărilor noastre.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să priveşti cu bunătate
la darurile pe care ţi le înfăţişăm pe sfântul altar,
pentru ca ele, dobândindu-ne iertarea păcatelor,
să fie spre lauda numelui tău.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi duh drept înnoieşte înlăuntrul meu.                         Cf. Ps 50,12 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Primind binecuvântarea darului ceresc,
te rugăm cu umilinţă, Dumnezeule atotputernic,
ca el să ne fie pururi
izvor de iertare şi de mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Iată, pun astăzi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul.

Citire din cartea Deuteronomului 30,15-20

Moise a vorbit poporului spunând: 15 „Iată, îţi pun astăzi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul: 16 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău să umbli pe căile lui şi să păzeşti poruncile lui, legile şi rânduielile lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti, şi ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. 17 Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta şi, lăsându-te amăgit, te vei închina altor zei şi le vei sluji, 18 vă spun astăzi că veţi pieri şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul. 19 Iau azi cerul şi pământul ca martori că am pus înaintea voastră viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege, aşadar, viaţa, ca să trăieşti tu şi seminţia ta. 20 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să asculţi glasul lui şi să te alipeşti de el, căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău cu jurământ a făgăduit-o părinţilor tăi, lui Abraham, lui Isaac şi lui Iacob, că le-o va da”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39,5a)

R.: Fericit este omul care îşi pune încrederea în Domnul.

Fericit este omul care nu ia parte la sfatul celor răi,

nu urmează calea păcătoşilor

şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc;

dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului

şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

 

El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă,

care aduce rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veştejesc

şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

 

Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa,

ei sunt ca pleava, pe care o spulberă vântul.

Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,

iar drumul pe care merg cei răi duce la pieire. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,17

Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.

 

EVANGHELIA

Cine îşi va pierde viaţa pentru mine şi-o va mântui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,22-25

În acel timp, 22 Isus a spus ucenicilor săi: „Fiul Omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de mai marii preoţilor şi de cărturari, să fie omorât şi a treia zi să învie”. 23 Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze. 24 Fiindcă cine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va mântui. 25 Şi ce i-ar folosi omului să câştige lumea întreagă, dacă s-ar osândi ori s-ar pierde pe sine însuşi?”

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Dt 30,15-20; Ps 1; Lc 9,22-25

 

Începând Postul, am pornit la drum. Astăzi, liturgia ne aminteşte că sunt două căi şi că noi trebuie să o alegem pe cea bună. Domnul ne deschide calea cea bună şi ne pune în gardă împotriva iluziei care ne ameninţă alegând calea cea uşoară, care ne dă avantaje imediate.

În Cartea Deuteronomului vedem afecţiunea paternă a Tatălui care se exprimă prin respectul şi dorinţa de bine pe care o are pentru noi. Dumnezeu are un mare respect pentru libertatea noastră, nu ne constrânge, ci ne propune: „Vezi, eu pun în faţa ta viaţa şi binele, moartea şi răul”. Viaţa constă în a-l iubi pe Dumnezeu, în observarea poruncilor sale, în a fi ascultători faţă de cuvântul său. Răul, dimpotrivă, constă în a urma răutatea propriei inimi, acţionând după propriile capricii; e o viaţă uşoară, desigur, dar ea conduce la pierzare.

Dumnezeu nu poate să ne constrângă, ci ne avertizează asupra pericolului: „Vă spun că astăzi veţi muri, că nu veţi avea viaţă lungă în ţara pe care aţi luat-o în posesie”. Acesta este respectul lui Dumnezeu: ar putea să ne constrângă, dar vrea un răspuns liber, un răspuns de fiu, nu unul de sclav, de aceea, nu o face, ci ne ajută să vedem consecinţele deciziilor noastre şi ne spune: „Alege!”

Însă Dumnezeu, pentru că ne vrea foarte mult binele, aproape că ne imploră: „Alege, aşadar, viaţa, ca să trăieşti tu şi seminţia ta. Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să asculţi glasul lui şi să te alipeşti de el, căci de aceasta atârnă viaţa ta!”

Dacă suntem încrezători în iubirea lui Dumnezeu pentru noi, dacă avem încredere deplină în el, vom simţi şi dorinţa de a urma voinţa sa, deoarece ştim că suntem iubiţi şi conduşi de iubire, chiar dacă pe căi dificile.

În evanghelie, Isus ne prezintă aceeaşi alegere: ori mântuirea imediată, care conduce la pierderea vieţii, ori renunţarea la sine, care conduce la adevărata mântuire.

„Cine va voi să-şi salveze viaţa o va pierde”: acesta este blestemul şi răul. „Cine îşi va pierde viaţa pentru mine o va mântui”: acesta este binele, binecuvântarea.

Şi Dumnezeu ne-a indicat calea nu numai prin cuvinte, ci trimiţându-ni-l pe propriul său Fiu să parcurgă ceea ce e pentru noi calea mântuirii. E o cale dificilă: „Fiul Omului trebuie să pătimească multe, să fie omorât”, dar „a treia zi va învia”. Ştim că, urmându-l pe Domnul, noi nu greşim niciodată. Să-i spunem că vrem să-l urmăm în sacrificiul său, pentru a fi cu el în glorie.