en-USro-RO

| Login
Tuesday, August 03, 2021
 

Sfintii zilei

† BUNA-VESTIRE; Sf. Dismas

 Liturghierul Roman

 BUNA-VESTIRE

Ant. la intrare 
Intrând în lume, Domnul spune:
„Iată, vin ca să fac voinţa ta, Dumnezeule!"         Evr 10,5.7

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai voit ca, în sânul Fecioarei Măria,
Cuvântul tău să ia trup omenesc adevărat, dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, care îl mărturisim pe Răscumpărătorul nostru,
Dumnezeu şi om,
să ne învrednicim a avea parte de viaţa sa dumnezeiască.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
Se spune Crezul. La cuvintele S-a întrupat se îngenunchează.

ASUPRA DARURILOR
Binevoieşte a primi, Dumnezeule atotputernic,
darul Bisericii tale, care în întruparea Fiului tău unul-născut
îşi recunoaşte propria obârşie; te rugăm, dăruieşte-i harul
să celebreze cu bucurie, în această solemnitate, sfintele taine.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Iată, Fecioara va zămisli şi va naşte un fiu,
iar numele lui va fi Emanuel, adică Dumnezeu-cu-noi.         Is 7,14

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
să întăreşti în cugetele noastre
ceea ce ne-ai dăruit prin sacramentul credinţei adevărate,
pentru ca noi, care îl mărturisim pe Fiul Fecioarei Măria,
ca Dumnezeu adevărat şi Om adevărat,
să ne învrednicim, prin puterea învierii lui mântuitoare,
să ajungem la bucuria veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 La cuvintele Crezului „Şi s-a întrupat... s-a făcut om” se îngenunchează. 

LECTURA I

Iată, Fecioara va zămisli.

Citire din cartea profetului Isaia 7,10-14; 8,10

În zilele acelea, 10 Domnul a vorbit lui Ahaz, spunându-i: 11 „Cere de la Domnul Dumnezeul tău un semn, fie în adâncurile infernului, fie în înălţimile cerului”. 12 Şi a răspuns Ahaz: „Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul”. 13 Şi a zis atunci Isaia: „Ascultaţi, voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi pe oameni, că veniţi să obosiţi şi pe Dumnezeul meu? 14 Pentru aceasta însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 8,10 şi-i va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,7-8a.8b-9.10.11 (R.: cf. Lc 1,38)

R.: Iată-mă, Doamne: fie mie după cuvântul tău!

Tu nu doreşti nici jertfă, nici ofrande;

tu mi-ai deschis urechile;

nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire.

8a Atunci am zis: „Iată, vin!” R.

 

8b În sulul cărţii este scris despre mine

că trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule.

Aceasta mă bucură,

Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

 

10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare;

nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

 

11 Nu ţin ascunsă îndurarea ta,

ci vestesc adevărul şi mântuirea ta.

Nu ascund bunătatea şi fidelitatea ta,

în adunarea cea mare. R.

LECTURA A II-A

Despre mine spune Scriptura: „Iată, vin, Dumnezeule, ca să fac voinţa ta”.

Citire din Scrisoarea către Evrei 10,4-10

Fraţilor, este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al berbecilor să spele păcatele. Cristos, intrând în lume, spune: „Jertfă şi prinos n-ai voit dar mi-ai întocmit un trup. Arderi de tot şi jertfe pentru păcat nu ţi-au plăcut; atunci am zis: Iată, vin – după cum este scris despre mine în Scriptură – ca să fac voia ta, Dumnezeule”. Cristos începe deci prin a spune: „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfele, nici prinosurile, nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat pe care le prescrie Legea”. Apoi adaugă: „Iată, vin ca să fac voia ta, Dumnezeule”. În felul acesta el desfiinţează jertfele vechi pentru a statornici jertfa cea nouă. 10 Prin această voinţă a lui Dumnezeu suntem sfinţiţi prin jertfa trupului lui Isus Cristos, jertfă adusă o dată pentru totdeauna.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Lc 1,28a.38a

(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine.

Iată slujitoarea Domnului. (Aleluia)

EVANGHELIA

Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38

În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. 28 Intrând îngerul la ea, a zis: „Bucură-te, tu, care eşti plină de har, Domnul este cu tine, tu eşti binecuvântată între femei”. 29 Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi se întreba în sine: „Ce poate să însemneze salutul acesta?” 30 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. 31 Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus. 32 Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său; 33 va domni peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia lui nu va avea sfârşit”. 34 A zis Maria către înger: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?” 35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceasta şi Cel Sfânt, care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. 36 Iată, şi Elisabeta, ruda ta, a zămislit un fiu la bătrâneţe şi ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a şasea, 37 căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. 38 Atunci a zis Maria: „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”. Şi îngerul a plecat de la ea.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 7,10-14; Ps 39; Evr 10,4-10; Lc 1,26-38

 

Lecturile de astăzi ne vorbesc nu numai despre răspunsul Mariei către înger, ci şi despre sentimentele lui Isus în momentul întrupării; putem surprinde, astfel, admirabila asemănare dintre cuvintele Mariei şi acelea pe care Isus le spune Tatălui atunci când intră în lume.

Conform Scrisorii către Evrei, Isus spune: „Iată, vin ca să fac voia ta, Dumnezeule”: el se prezintă ca Servitorul lui Dumnezeu anunţat de profeţi. Şi Maria se prezintă pe sine ca servitoarea lui Dumnezeu: „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”.

Este, desigur, un lucru minunat şi, desigur, motiv de bucurie veşnică pentru Maria să ştie că a răspuns în mod spontan ceea ce deja Fiul ei îi sugera. Noi ştim că identitatea de reacţii într-un lucru atât de important este un semn al unei profunde iubiri.

Evanghelia ne spune că disponibilitatea Mariei, promptitudinea ei în a accepta voinţa lui Dumnezeu se bazează pe credinţă. Sufletul Mariei era complet disponibil faţă de cuvântul lui Dumnezeu prin încrederea totală în atotputernicia şi bunătatea lui, încrederea că Dumnezeu îi pregăteşte lucruri mari. Cuvintele îngerului sunt, într-adevăr, cuvinte de bucurie, cuvinte care anunţă lucruri minunate: „Vei zămisli şi vei naşte un fiuY El va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema”. Sunt cuvinte incredibile, sunt promisiuni extraordinare. Şi Mariei i se cere în acest moment să creadă în promisiunile extraordinare venite din partea lui Dumnezeu, să nu se îndoiască de bunătatea imensă a lui Dumnezeu.

Apoi, când Maria cere unele precizări, din cauza hotărârii sale de a nu cunoaşte bărbat, răspunsul este şi mai surprinzător: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceasta, şi Cel Sfânt care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema”.

E necesar ca sufletul Mariei să fie complet disponibil faţă de Dumnezeu, faţă de iubirea lui, faţă de lucrările sale minunate: aceasta este premisa unei ascultări desăvârşite.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru noi. Nu putem să fim supuşi lui Dumnezeu, gata să facem în orice împrejurare voinţa lui, dacă nu avem credinţa în bucuria pe care el ne-o promite. Maria a crezut în imensa bucurie care i-a fost promisă ei şi întregii lumi: Dumnezeu vrea să mântuiască, Dumnezeu vrea să comunice plinătatea sa. Dacă am crede în această intenţie a lui Dumnezeu, am putea, la rândul nostru, să fim complet supuşi voinţei sale, cu încredere şi bucurie, chiar şi în suferinţe, bine ştiind că Dumnezeu este bun şi pregăteşte pentru noi şi pentru toată lumea bucuria sa veşnică.

Să-i cerem Mariei această încredere totală.