en-USro-RO

| Login
22 septembrie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Eutihie, patriarhul Constantinopolului

 Liturghierul Roman

Luni din Săptămâna Sfântă

Ant. la intrare 
Judecă-i tu, Doamne, pe cei care mă judecă,
luptă tu cu cei ce luptă împotriva mea!
Apucă scutul şi pavăza şi ridică-te în ajutorul meu,
Doamne, puterea mântuirii mele!                            Cf. Ps 34,1-2; 139,8 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atoputernic,
noi, care păcătuim din cauza slăbiciunii noastre,
te rugăm ca, prin pătimirea Fiului tău,
să ne dăruieşti din nou viata harului. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Priveşte cu bunătate, Doamne,
la tainele sfinte pe care le săvârşim
şi fă ca jertfa lui Cristos, pe care, în milostivirea ta,
ai orânduit-o spre a nimici înscrisul vinovăţiei noastre,
să rodească în noi viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Nu-ţi întoarce faţa de la mine;
în ziua suferinţei mele, pleacă-ţi urechea spre mine;
în ziua în care te chem, grăbeşte-te să mă asculţi! 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
V
izitează, te rugăm, Doamne, poporul tău
şi păzeşte cu grijă şi îndurare inimile sfinţite prin aceste taine,
ca, sub ocrotirea ta, să păstreze mereu
darurile tămăduirii veşnice, primite din mila ta negrăită.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Nu va striga, nici nu-şi va înălţa glasul şi vocea lui nu se va auzi pe uliţe.

Citire din cartea profetului Isaia 42,1-7

Aşa spune Domnul: „Iată-l pe slujitorul meu, pe care îl sprijin, alesul meu, în care sufletul meu îşi găseşte toată bucuria. Am pus peste el duhul meu; el va face cunoscută popoarelor Legea mea. Nu va striga, nici nu-şi va înălţa glasul şi vocea lui nu se va auzi pe uliţe. Trestia frântă nu o va zdrobi şi fitilul care fumegă nu-l va stinge. El va propovădui Legea mea cu fidelitate. El nu va obosi, nici nu se va da bătut, până ce nu va aşeza Legea pe pământ; căci învăţătura lui toate ţinuturile o aşteaptă”. Aşa spune Domnul Dumnezeu, cel care a creat cerurile şi le-a desfăşurat, a întemeiat pământul şi roadele lui, a dat viaţă poporului care îl locuieşte şi suflare celor care umblă pe întinsul lui: „Eu, Domnul, te-am chemat să porţi mântuirea, te-am luat de mână, te-am ocrotit şi te-am pus ca legământ al poporului meu, ca să fii lumină pentru neamuri, ca să deschizi ochii celor orbi, să scoţi din temniţă pe cei legaţi şi din adâncul închisorii pe cei care zac în întuneric”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.2.3.13-14 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina şi mântuirea mea.

Domnul este lumina şi mântuirea mea,

de cine mă voi teme?

Domnul este sprijinitorul vieţii mele,

în faţa cui voi tremura? R.

 

Când năvălesc cei răi asupra mea ca să mă sfâşie,

tocmai ei, asupritorii şi duşmanii mei,

se clatină şi cad. R.

 

Chiar dacă ar sta o armată împotriva mea,

inima mea tot nu s-ar teme;

Chiar dacă s-ar dezlănţui un război împotriva mea,

şi atunci mi-aş păstra încrederea. R.

 

13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

Bucură-te, regele nostru:

tu singur te-ai îndurat de noi în rătăcirile noastre.

 

EVANGHELIA

Las-o, căci l-a păstrat pentru ziua înmormântării mele.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 12,1-11

Cu şase zile înainte de Paşti, Isus a venit în Betania, unde locuia Lazăr, pe care îl înviase din morţi. Acolo s-a dat o masă în onoarea lui Isus. Marta servea, iar Lazăr era printre cei care şedeau cu el la masă. Maria, luând o livră de parfum de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul parfumului. Iuda din Iscariot, unul dintre ucenicii lui, cel care avea să-l vândă, a zis: „Pentru ce nu s-a vândut parfumul acesta cu trei sute de dinari, care să fie daţi săracilor?” Dar el a zis aceasta, nu pentru că îl durea inima de săraci, ci pentru că era hoţ şi, cum el ţinea punga, fura din ceea ce se punea în ea. Isus a spus: „Las-o, căci l-a păstrat pentru ziua înmormântării mele. Pe cei săraci întotdeauna îi aveţi cu voi, dar pe mine nu mă aveţi întotdeauna”. O mare mulţime de iudei au prins de veste că Isus se afla acolo şi au venit nu numai pentru Isus, ci să-l vadă şi pe Lazăr, pe care îl înviase din morţi. 10 De aceea arhiereii s-au hotărât să-l ucidă şi pe Lazăr, 11 căci din cauza lui mulţi dintre iudei plecau de la ei şi credeau în Isus.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Is 42,1-7; Ps 26; In 12,1-11

Ascultăm, în liturgia de astăzi, două omagii aduse Domnului Isus. Primul vine din partea Tatălui, de la Dumnezeu însuşi, care îl prezintă ca pe alesul său, în care el îşi află toată plăcerea. Al doilea este omagiul Mariei, un omagiu de iubire faţă de iubirea lui Isus.

Maria nu cunoaşte toată profunzimea gestului ei, dar Isus o descoperă: e un omagiu pentru sacrificiul pe care avea să-l împlinească. „Las-o, căci l-a păstrat pentru ziua înmormântării mele”. Isus îşi va da viaţa, îşi va vărsa sângele („Acesta este trupul meu dat pentru voiY Acesta este sângele meu vărsat pentru voi”, spunem de fiecare dată la sfânta Liturghie): e drept ca Maria să onoreze acest trup oferit vărsând asupra lui un parfum preţios, cel mai preţios, care umple cu mireasma lui toată casa.

E o bucurie pentru noi acest gest de omagiu săvârşit de Maria faţă de Isus şi vrem să participăm şi noi la el cu toată iubirea.

Gândul la onoarea pe care Tatăl ceresc şi Maria au adus-o lui Isus ne încurajează să trăim această săptămână în spiritul unei profunde recunoştinţe, al reculegerii şi emoţiei celui care se ştie iubit, şi încă iubit până la moarte.

Să fim generoşi cu Isus în acest timp. Să nu facem ca Iuda, care considera că acel parfum putea fi folosit într-un alt mod: „Pentru ce nu s-a vândut parfumul acesta cu trei sute de dinari, care să fie daţi săracilor?” Desigur, există întotdeauna tentaţia de a gândi că ceea ce facem pentru Domnul ar putea fi de folos pentru altceva: săracii, pomanaY, dar acesta nu este spiritul creştinesc. Dacă ne gândim la iubirea lui Isus pentru noi, vom înţelege că tot ceea ce facem pentru el, oricât de mult ar părea, este întotdeauna prea puţin.

Să-i cerem Domnului harul de a trăi aceste zile mai aproape de el şi să fim generoşi, de-ar părea chiar în exces, asemenea Mariei, care a „risipit” lucrul cel mai de preţ pentru a-l onora.