en-USro-RO

| Login
30 septembrie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Ioan I, pp. m. *.

 Liturghierul Roman

Luni din Săptămâna a VI-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
Cristos cel înviat din morţi nu mai moare:
moartea nu mai are nici o putere asupra lui, aleluia.         Rom 6,9 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dăruieşte-ne, Dumnezeule milostiv, bucuria
ca harul pe care l-am primit
prin celebrarea misterului pascal
să aducă necontenit roade în viaţa noastră.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
   
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să primeşti darurile Bisericii care tresaltă de veselie şi,
precum i-ai dat sămânţa bucuriei pascale,
dăruieste-i si rodul fericirii veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Isus a stat în mijlocul discipolilor
şi le-a spus: „Pace vouă!" Aleluia!         In 20,19 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
priveşte cu bunătate la poporul
pe care ai binevoit să-l reinnoieşti prin tainele veşnice
şi călăuzeşte-l la învierea trupului,spre slava nepieritoare.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Domnul i-a deschis inima ca să dea atenţie celor spuse de Paul.

Citire din Faptele Apostolilor 16,11-15

11 Împreună cu Paul ne-am îmbarcat la Troa şi am mers de-a dreptul în insula Samotracia, 12 iar a doua zi la Neapolis, şi de acolo la Filipi, colonie romană, care este capitala acestei regiuni din Macedonia. În această cetate am rămas câteva zile. 13 Sâmbăta am mers în afara oraşului, lângă râu, unde credeam că este locul în care se adunau iudeii pentru rugăciune. Ne-am aşezat şi am vorbit femeilor care se adunaseră. 14 Printre ele era una pe nume Lidia, vânzătoare de ţesături din purpură, originară din oraşul Tiatira, convertită la iudaism. Ea ne asculta pentru că Domnul i-a deschis inima ca să dea atenţie celor spuse de Paul. 15 Ea s-a botezat împreună cu toţi cei din casa ei; apoi ne-a adresat această invitaţie: „Dacă m-aţi socotit că sunt credincioasă Domnului, veniţi în casa mea şi rămâneţi la mine!” Şi ne-a silit să acceptăm.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a)

R.: Domnul iubeşte pe poporul său.

sau

Aleluia.

Cântaţi Domnului un cântec nou,

cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor:

să se bucure Israel de cel care l-a creat,

să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R..

 

Să laude numele lui cu jocuri,

să-l laude cu toba şi harpa.

Căci Domnul iubeşte pe poporul său

şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R.

 

Să tresalte de bucurie cei sfinţi, în mărire,

să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.

6a Gura să le fie plină de laudele Domnului.

9b Aceasta să fie o cinste pentru toţi credincioşii. R.

 

ALELUIA In 15,26b. 27a

(Aleluia) Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune Domnul;

de asemenea veţi da mărturie despre mine şi voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Duhul adevărului va da mărturie pentru mine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,26–16,4

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 26 „Când va veni Apărătorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie pentru mine. 27 De asemenea şi voi veţi da mărturie pentru că de la început sunteţi cu mine. 16,1 V-am spus toate acestea ca să nu fie un prilej de cădere. Vă vor exclude din sinagogă; ba chiar vine ceasul în care toţi cei care vă vor ucide îşi vor închipui că astfel aduc jertfă lui Dumnezeu. Acestea le vor face, pentru că nu-l cunosc pe Tatăl, nici pe mine. Iată pentru ce v-am spus acestea, ca atunci când va veni ceasul lor să vă aduceţi aminte că eu vi le-am spus. Şi nu vi le-am spus de la început, fiindcă eram cu voi”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 16,11-15; Ps 149; In 15,26B16,4

Astăzi citim pagina din Faptele Apostolilor care relatează sosirea lui Paul în Europa. Până aici el predicase numai în Asia, dar după viziunea despre Macedonia care îl ruga: „Vino şi salvează-ne!”, ridică ancora la Troas (vechea Troia) pentru Neapolis (în Macedonia), aproape de Filipi, colonia romană. Inscripţiile epocii erau în latină, şi nu în greacă, pentru că cetăţile fuseseră întemeiate de veteranii romani.

Şi în Europa primele persoane care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, evanghelia lui Isus Cristos, sunt femeile. În particular, relatarea spune: „Printre ele era una pe nume Lidia, vânzătoare de ţesături din purpură, convertită la iudaismY„ (ceea ce vrea să spună că era cunoscătoare oarecum a Bibliei, era simpatizantă a religiei şi îl cunoştea pe Dumnezeul evreilor) „Domnul i-a deschis inima ca să dea atenţie celor spuse de Paul”. Şi nu numai că a aderat la ceea ce Paul şi tovarăşii săi predicau, ci a voit să-i primească în casa ei, după ce s-a botezat, constrângându-i să accepte, cum spune textul.

Toate acestea mi se par frumoase şi e motiv de bucurie, în special pentru femei. Se poate face, într-un oarecare sens, o comparaţie gândindu-ne la Maria. Prima făptură umană care l-a primit pe Domnul pe pământ este Maria, o femeie care a fost deschisă harului lui Dumnezeu, mesajului său, mântuirii. Şi aici, din nou, în Europa, sunt femei şi în special Lidia, cea care primeşte evanghelia, şi face tot ce este posibil pentru a favoriza răspândirea ei. Din evanghelie subliniez numai anunţul despre venirea Duhului Sfânt: o invitaţie pentru noi de a-l dori şi de a pregăti venirea sa. Fără el nu putem da mărturie pentru Cristos, pentru că fără el nu putem să primim cuvântul lui Cristos, harul său. Duhul Sfânt, Duhul adevărului este primul care dă mărturie şi numai în el noi putem să fim martori, dacă îl ascultăm pe Domnul, dacă avem în noi acea lumină a Duhului, acea forţă a Duhului de care Paul a fost plin în tot ministerul său.