en-USro-RO

| Login
30 septembrie 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Dezideriu, ep. m.

 Liturghierul Roman

Sâmbătă din Săptămâna a VI-a din Timpul Pascal


Ant. la intrare 

Popor luat în stăpânire de Domnul, vesteşte faptele măreţe
ale aceluia care te-a chemat din întuneric
la minunata sa lumină, aleluia!         Cf. 1Pt 2,9 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, Fiul tău, înălţându-se la cer,
l-a promis apostolilor pe Duhul Sfânt.
Dă-ne, te rugăm, harul ca,
după cum i-ai copleşit pe ei cu diferitele daruri ale înţelepciunii dumnezeieşti,
tot astfel, să ne împărtăşeşti şi nouă darurile Duhului tău.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

În regiunile unde solemnitatea înălţării Domnului se celebrează în duminica următoare, la Liturghia de dimineaţă:
Te rugăm, Doamne,
să modelezi neîncetat inimile noastre,
prin săvârşirea faptelor bune, pentru ca,
tinzând mereu spre desăvârşire,
să ne străduim a păstra necontenit harul misterului pascal.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule milostiv,
te rugăm, sfinţeşte aceste daruri
şi, primind jertfa spirituală pe care ţi-o aducem,
fă din noi ofrandă veşnică, bineplăcută ţie.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Tată, vreau ca, acolo unde sunt eu,
să fie cu mine şi cei pe care mi i-ai dat,
ca să vadă gloria mea, pe care mi-ai dat-o, aleluia.         In 17,24 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Împărtăşindu-ne, Doamne, cu darul sfintelor taine,
te rugăm cu umilinţă,
ca jertfa pe care Fiul tău ne-a poruncit s-o aducem în amintirea lui
să sporească în inimile noastre iubirea.
Prin Cristos, Domnul nostru.  

Lectionar

 

LECTURA I

Apolo dovedea din Scriptură, că Isus este Mesia.

Citire din Faptele Apostolilor 18,23-28

23 După ce a stat câtva timp în Antiohia, Paul a plecat. El a străbătut pe rând ţinuturile Galaţiei şi Frigiei, întărindu-i pe ucenici. 24 La Efes, sosise un iudeu, pe nume Apolo, originar din Alexandria. El era un om îndemânatic în a vorbi şi bine cunoscător al Scripturii. 25 Fusese instruit în învăţătura Domnului. El vorbea cu înflăcărare şi învăţa fără greş despre Isus, deşi nu cunoştea decât botezul lui Ioan. 26 El a început să vorbească fără sfială în sinagogă. Când Priscila şi Acvila l-au auzit, l-au luat cu ei şi i-au explicat mai cu de-amănuntul învăţătura lui Dumnezeu. 27 Cum voia să treacă în Grecia, fraţii l-au încurajat şi au scris ucenicilor să-l primească bine. Ajuns la Corint, le-a fost de mare folos credincioşilor, prin harul lui Dumnezeu; 28 căci îi înfrunta cu hotărâre pe iudei, în public, dovedind din Scriptură, că Isus este Mesia.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.8-9.10 (R.: 8a)

R.: Dumnezeu este împărat peste întreg universul.

sau

Aleluia.

Bateţi din palme, voi, toate popoarele,

înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător,

el este împărat peste tot pământul. R.

 

Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul,

cântaţi-i o cântare aleasă.

Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne,

Dumnezeu stă în tronul său cel sfânt. R.

 

10 Stăpânitorii popoarelor se adună

împreună cu poporul Dumnezeului lui Abraham.

Căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pe pământ;

el este preamărit. R.

 

ALELUIA In 16,18

(Aleluia) Am plecat de la Tatăl şi am venit în lume;

acum părăsesc lumea şi mă duc la Tatăl. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tatăl vă iubeşte, fiindcă voi mă iubiţi cu adevărat pe mine şi credeţi că de la Dumnezeu am venit.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,23b-28

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 23b „Adevăr, adevăr vă spun: Orice veţi cere de la Tatăl, în numele meu, vă va da. 24 Până acum nu aţi cerut nimic în numele meu; cereţi şi veţi primi: astfel bucuria voastră va fi deplină. 25 Acestea vi le-am spus prin asemănări, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci voi vorbi deschis despre Tatăl. 26 În acea zi veţi cere în numele meu şi nu zic că-l voi ruga pe Tatăl pentru voi, 27 căci însuşi Tatăl vă iubeşte, fiindcă voi mă iubiţi cu adevărat pe mine şi credeţi că de la Dumnezeu am venit. 28 Am plecat de la Tatăl şi am venit în lume; acum părăsesc lumea şi mă duc la Tatăl”.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Fap 18,23-28; Ps 46; In 16,23-28

Acest pasaj din evanghelie este o confirmare a iubirii Domnului pentru noi. „Cereţi şi vi se va da -este îndemnul său - pentru ca bucuria voastră să fie deplină”. Deci, el nu vrea ca dorinţele noastre să fie sufocate, ci ca să le prezentăm în mod liber Tatălui, în numele său, vrea ca inima noastră să se deschidă în libertatea fiilor lui Dumnezeu, siguri de iubirea Tatălui. „Tatăl însuşi vă iubeşte”, ne asigură Isus, pentru că voi m-aţi iubit pe mine... Am plecat de la Tatăl şi am venit în lume; acum părăsesc lumea şi mă întorc la Tatăl”. El se întoarce la Tatăl, dar nu singur, se întoarce cu noi, ne duce cu sine la Tatăl. Astfel, rugăciunea noastră de cerere este o intrare în iubirea reciprocă a Tatălui şi a Fiului. Ceea ce noi cerem, Tatăl ne dă în numele Fiului, şi noi trebuie să ne rugăm în numele lui Isus, dar pentru ca să ne putem ruga în numele său, e necesar ca Isus să fie alături de Tatăl, mereu gata să mijlocească pentru noi, cum o spune Scrisoarea către Evrei. Tatăl ne ascultă, dar e şi Isus cel care ne ascultă, pentru că a afirmat el însuşi: „Ceea ce îmi cereţi, eu voi face”.

Tatăl ne ascultă, Isus ne ascultă şi noi suntem prinşi între iubirea Tatălui şi a Fiului, şi acesta este motivul bucuriei noastre. Putem trăi în libertate sub privirile Creatorului nostru, care ne dă plinătatea vieţii; putem trăi uniţi cu Mântuitorul nostru, care ne introduce în intimitatea Tatălui.

Suntem plini de privilegii şi trebuie să fim conştienţi de aceasta chiar şi în dificultăţi: Isus este Fiul lui Dumnezeu şi fratele nostru, şi noi, de asemenea, suntem fii ai Tatălui care ne iubeşte: „fii în Fiul”.

Să ne pregătim, deci, să celebrăm sărbătoarea Înălţării cu această încredere şi să ne bucurăm cu Isus, glorificat alături de Tatăl.