en-USro-RO

| Login
30 septembrie 2020
 

Sfintii zilei

Ss. Fc. Maria, Ajutorul Creştinilor; Donaţian şi Rogaţian, m.

 Liturghierul Roman

DUMINICA A VII-A A PASTELUI

Ant. la intrare 
Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem.
Din partea ta îmi spune inima: „Căutaţi faţa mea".
Eu caut faţa ta;
nu-ţi ascunde faţa de la mine, aleluia!         Cf. Ps 26,7-9 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Ascultă cu bunăvoinţă, Doamne, rugăciunile noastre.
Noi credem că Mântuitorul neamului omenesc
se află împreună cu tine în mărire;
dă-ne harul să simţim că el rămâne cu noi până la sfârşitul veacurilor,
după cum ne-a făgăduit.
El, care, fiind Dumnezeu. 
   
ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, rugăciunile credincioşilor tăi,
împreună cu darurile pe care ţi le oferim,
pentru ca, îndeplinindu-ne cu iubire aceste îndatoriri de fii ai tăi,
să putem ajunge în mărirea cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Te rog, Tată, ca ei să fie una,
după cum noi suntem una, aleluia!         In 17,22 
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Ascultă-ne, Dumnezeule, mântuirea noastră,
şi dă-ne încrederea neclintită că, prin aceste taine preasfînte,
întregul trup al Bisericii va ajunge la gloria
la care a ajuns Cristos, capul său.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

Ziua Mondială a Comunicaţiilor Sociale (a LIV-a). Ziua Presei la nivel diecezan. Se vor face rugăciuni şi vor fi sensibilizaţi credincioşii pentru presa catolică. Colectă pentru presă

LECTURA I

Stăruiau într-un cuget în rugăciune.

Citire din Faptele Apostolilor 1,12-14

După ce Isus s-a înălţat la cer, 12 apostolii s-au întors la Ierusalim de la muntele numit al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. 13 Şi când au intrat în cetate, au urcat în încăperea de sus, unde stăteau de obicei: Petru, Ioan, Iacob şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacob al lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacob. 14 Aceştia toţi stăruiau într-un cuget în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.7-8a (R.: 13)

R.: Cred că voi vedea bunătatea Domnului în împărăţia celor vii.

sau

Aleluia.

Domnul este lumina şi mântuirea mea,

de cine mă voi teme?

Domnul este apărătorul vieţii mele,

în faţa cui voi tremura? R.

Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte:

să locuiesc în casa Domnului, până la sfârşitul vieţii mele,

ca să mă bucur de frumuseţea Domnului

şi să privesc la templul lui. R.

 

Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem,

ai milă de mine şi ascultă-mă!

8a Prin glasul inimii îmi şopteşti:

„Caută faţa mea!” R.

 

LECTURA A II-A

Dacă veţi primi ocări pentru numele lui Cristos, fericiţi veţi fi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 4,13-16

Preaiubiţilor, 13 de aveţi parte de pătimirile lui Cristos, bucuraţi-vă, pentru ca şi la descoperirea slavei lui să tresăltaţi de bucurie. 14 Dacă veţi primi ocări pentru numele lui Cristos, fericiţi veţi fi, pentru că Duhul slavei, care e Duhul lui Dumnezeu, se odihneşte asupra voastră. 15 Nimeni dintre voi să nu aibă de suferit ca ucigaş, ca hoţ sau răufăcător, sau ca râvnitor la bunul altuia. 16 Iar dacă are de suferit pentru că e creştin, să nu se ruşineze, ci să-l preamărească pe Dumnezeu pentru numele acesta.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 14,18

(Aleluia) Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul;

eu mă duc şi vin iar la voi; şi inima voastră se va bucura.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

Părinte, preamăreşte-l pe Fiul tău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 17,1-11a

În acel timp, Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: „Părinte, a venit ceasul; preamăreşte-l pe Fiul tău, ca şi Fiul să te preamărească pe tine. Tu i-ai dat putere peste toţi oamenii, ca el să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care i-ai încredinţat lui. Aceasta este viaţa veşnică: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Cristos pe care l-ai trimis. Eu te-am preamărit pe pământ, îndeplinind misiunea pe care tu mi-ai încredinţat-o. Preamăreşte-mă acum, Părinte, în faţa ta, dându-mi slava pe care am avut-o la tine înainte de începutul lumii. Eu am făcut cunoscut numele tău oamenilor din lume, pe care mi i-ai dat. Ei erau ai tăi şi tu mi i-ai dat mie, iar ei au păzit cuvântul tău. Ei ştiu acum că tot ce mi-ai dat vine de la tine; pentru că le-am dat cuvintele pe care mi le-ai încredinţat, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că am venit de la tine şi au crezut că tu m-ai trimis. Eu mă rog pentru ei. Nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi i-ai dat. 10 Ei sunt ai tăi şi toate ale mele sunt ale tale, după cum toate ale tale sunt ale mele. Eu sunt preamărit în ei. 11a De acum eu nu mai sunt în lume; ei sunt în lume iar eu vin la tine”.

Cuvântul Domnului