en-USro-RO

| Login
4 august 2020
 

Sfintii zilei

Sf. Aron, fratele lui Moise

 Liturghierul Roman

DUMINICA A XIII-A DE PESTE AN


Ant. la intrare 

Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!                     Ps 46,2

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, tu ne-ai înfiat prin harul tău şi ne-ai făcut fii ai luminii:
nu îngădui să fim învăluiţi de întunericul greşelii,
ci păstrează-ne pururi în strălucirea adevărului.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, care, prin tainele tale,
lucrezi cu putere mântuirea noastră,
dă-ne, te rugăm, harul, ca, prin slujirea noastră,
să răspundem la sfinţenia darurilor tale.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Binecuvântează-l, suflete al meu, pe Domnul
şi tot ce este în mine
să binecuvânteze numele său cel sfânt!                                Cf. Ps 102,1 

sau:
Tată, pentru ei mă rog, ca ei să fie una în noi,
pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis,                         In 17,20 2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne, ca trupul şi sângele lui Cristos,
pe care ţi le-am oferit ca jertfă şi le-am primit ca hrană,
să fie pentru noi izvor de viaţă nouă, pentru ca,
rămânând mereu uniţi cu tine în iubire,
să aducem roade care să dăinuie de-a pururi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Lectionar

 

LECTURA I

Îndepărtaţi de la mine zgomotul asurzitor al cântărilor voastre şi dreptatea să curgă ca un râu care nu seacă niciodată.

Citire din cartea profetului Amos 5,14-15.21-24

14 Căutaţi binele şi nu răul, ca să trăiţi şi atunci Domnul Dumnezeul universului va fi cu voi, aşa cum spuneţi că este. 15 Urâţi răul şi iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea în tribunalele voastre, poate că atunci Domnul Dumnezeul universului se va îndura de cei care vor mai rămâne din poporul lui Israel. 21 „Eu urăsc, dispreţuiesc sărbătorile voastre şi nu-mi plac adunările voastre. 22 Chiar când îmi aduceţi arderi de tot şi ofrande ele nu-mi sunt plăcute; la animalele grase, pe care le aduceţi ca jertfă de împăcare, nici nu mă uit. 23 Îndepărtaţi de la mine zgomotul asurzitor al cântărilor voastre, să nu aud muzica harpelor voastre. 24 În schimb dreptatea să curgă ca apa şi nevinovăţia ca un râu care nu seacă niciodată”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,7.8-9.10-11.12-13.16bc-17 (R.: 23b)

R.: Condu-mă, Doamne, pe calea dreptăţii!

Domnul spune: „Ascultă, poporul meu, eu îţi vorbesc,

ascultă, Israele, eu te acuz, eu care sunt Dumnezeul tău! R.

 

Nu pentru jertfele tale te dojenesc,

pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.

Nu voi primi viţei din casa ta,

nici ţapi din turmele tale. R.

 

10 Căci ale mele sunt toate fiarele pădurii,

toate miile de animale din munţi.

11 Eu cunosc toate păsările cerului

şi toate vieţuitoarele câmpiei sunt ale mele. R.

 

12 Dacă mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,

căci lumea cu tot ce este în ea mie îmi aparţine.

13 Mănânc eu oare carne de tauri

şi beau sângele ţapilor? R.

 

16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele

şi ai pe buze legământul meu,

17 tu, care urăşti învăţătura mea

şi care arunci la spate cuvintele mele?” R.

 

ALELUIA Iac 1,18

(Aleluia) Tatăl ne-a dat viaţă prin cuvântul adevărului, ca să facă din noi, cei dintâi chemaţi dintre toate făpturile sale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ai venit aici ca să ne chinui înainte de timpul hotărât?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 8,28-34

În acel timp, 28 când Isus a ajuns pe celălalt ţărm al Mării Tiberiadei, în ţinutul gadarenilor, doi oameni stăpâniţi de diavol au ieşit din cimitir în întâmpinarea lui. Ei erau aşa de fioroşi încât nimeni nu putea trece pe acel drum. 29 Ei au început să strige: „Ce ai cu noi, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinui înainte de timpul hotărât?” 30 Nu departe de ei păştea o turmă mare de porci. 31 Diavolii l-au rugat pe Isus: „Dacă ne izgoneşti, trimite-ne în turma de porci”. 32 El le-a zis: „Duceţi-vă”. Ei au ieşit din oameni şi au intrat în porci. Şi iată că întreaga turmă s-a aruncat de pe malul abrupt în mare şi a pierit în valuri. 33 Păzitorii porcilor au luat-o la fugă, s-au dus în cetate şi au povestit toate cele întâmplate şi cele petrecute cu îndrăciţii. 34 Atunci toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Isus, şi când l-au văzut, l-au rugat să plece din ţinutul lor.

Cuvântul Domnului

 Meditatia zilei

Am 5,14-15.21-24; Ps 49; Mt 8,28-34

Cum îi putem aduce lui Dumnezeu un cult care să-i fie pe plac? Toţi avem tendinţa spontană de a separa cultul de viaţă. În cinstea lui Dumnezeu organizăm frumoase celebrări religioase şi, astfel, credem că Dumnezeu trebuie să fie satisfăcut de noi; dar apoi trăim după legea celui mai mare profit, adică, în fond, după legea egoismului: afacerile sunt afaceri!

Profeţii lui Israel nu au acceptat niciodată această dicotomie, această separare între cult şi viaţa reală; de mai multe ori, ei au făcut cunoscut protestul violent al lui Dumnezeu în această privinţă: Dumnezeu cere coerenţă între cult şi viaţă. În prima lectură de astăzi, profetul Amos vorbeşte cu tărie împotriva cultului exterior care nu este însoţit de coerenţa vieţii; s-ar putea cita şi alţi profeţi: Isaia, IeremiaY Spune Amos: „Chiar când îmi aduceţi arderi de tot şi ofrande, ele nu-mi sunt plăcute; la animalele grase, pe care le aduceţi ca jertfă de împăcare, nici nu mă uitY mai degrabă dreptatea să curgă ca apa şi nevinovăţia ca un râu care nu seacă niciodată”. Dumnezeu cere ca viaţa noastră să fie conformă cu voinţa sa, voinţa de dreptate, voinţa de generozitate; altfel, putem îndeplini toate celebrările religioase pe care le vrem: Dumnezeu nu va privi la ele cu plăcere. „Îndepărtaţi de la mine B spune Domnul B zgomotul asurzitor al cântărilor voastre, să nu aud muzica harpelor voastre”. Frumoasa muzică religioasă, psalmii, cântecele nu pot să substituie o viaţă supusă voinţei şi dorinţelor lui Dumnezeu, care este întotdeauna, în fond, o dorinţă de iubire generoasă. „Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi B zice Amos B şi atunci Domnul, Dumnezeul universului, va fi cu voi, aşa cum spuneţi că este. Urâţi răul şi iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea în tribunalele voastre, poate că atunci Domnul, Dumnezeul universului, se va îndura de cei care vor mai rămâne din poporul lui Israel”.

Cultul creştin în ce constă? Poate în asistarea cu pasivitate la Euharistie sau la oricare acţiune religioasă? Desigur, nu. Cu siguranţă, cultul creştin constă în participarea la Euharistie, însă aceasta înseamnă să primim în propria viaţă dinamismul pus în mişcare de Isus în seara Ultimei Cine. Isus, „iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârşit”. Euharistia conţine dinamismul unei iubiri de o extraordinară generozitate. A asista la Euharistie este un lucru lipsit de sens dacă nu ne deschidem acestui dinamism al iubirii, dacă nu ne angajăm în slujirea altora.

Sacrificiul creştin constă în a ne pune pe noi înşine la dispoziţia lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să ne poată pune în serviciul altora. Este un nou concept despre sacrificiu, foarte diferit de arderile de tot pe care Amos le critica în numele lui Dumnezeu. Nu este vorba de a jertfi animale; este vorba, cum o spune sfântul Paul, de a oferi trupul nostru în slujirea lui Dumnezeu, adică de a fi dispuşi să trăim pentru alţii în caritate.

Să-i cerem Domnului harul să înţelegem bine care cult este plăcut lui. Este foarte important să nu trăim în iluzia de a-l satisface pe Dumnezeu cu gesturi exterioare la care nu corespunde angajamentul vieţii. Vom fi, pe de altă parte, mult mai fericiţi dacă vom primi în noi dinamismul Euharistiei, care ne uneşte inimii lui Isus şi ne comunică bucuria însăşi a Domnului.